VLEES
vlees_kop

en Ziekten (1)

Er lijkt - ondanks tegenstrijdige berichtgeving hierover - een relatie te zijn tussen géén vlees eten en kanker voorkomen, zie BBC160309.
Op bijna alle kankers (behalve slokdarmkanker) scoren vegetariërs veel beter dan matige vleeseters.
Naar veel vlees eters is niet gekeken.
Ook is er een relatie tussen vlees eten en cholesterolniveau, zie hiervoor bijv. ook de BBC (en de supplementenpagina).
En tussen vlees eten en botontkalking (Nu.nl 03-2010)

Crowe e.a. onderzochten in een langdurige studie onder 45.000 mensen de effecten van een vegetarische levensstijl op hart- en vaatziekten. Het bleek dat vegetariërs een derde minder kans hadden op deze aantastingen (AJCN 01-2013).

Bij de vleesvertering wordt meer 'lithocholic acid' (LCA) gevormd - een soort galzuur , dat een giftige werking heeft. Mensen hebben hier een verdedigingsmechanisme tegen, o.a. via de Vitamine D receptor.
Teveel vlees eten tast dat mechanisme aan.
Afbraakproducten van vleesvet, zijn bijv. malondialdehyde en waterstofperoxide, zeer agressieve radicalen.
Het gelijktijdig consumeren van een hoge dosis polyfenolen (zoals in rode wijn, bepaalde kruiden en bessen) voorkomt dat... (Eurekalert, 02-08)
Maar dat betekent wel dat die polyfenolen niet meer gebruikt kunnen worden voor andere nuttige taken. `

Een ander onderzoek in dit rijtje toont een relatie aan tussen hoge rood vleesconsumptie en diabetes. Een portie rood vlees per dag (extra) geeft een 16-35% hogere kans op diabetes (Pan e.a. 2011).
De hoogste kans geeft de consumptie van fabrieksvlees (50 gram knakworst beenham, rollade of hamburger, 2 plakken ham) dat het conserveermiddel nitriet bevat (zie ook Broodbeleg). Bij dit onderzoek is de invloed van andere factoren (levensstijl, andere onderdelen van het dieet) geneutraliseerd.

Stefani e.a. concluderen dat fabrieksvlees een sterk verhoogde kans op kanker geeft (BJC 10-2012).

Li e.a. 2016 constateren een direct verband tussen de consumptie van bewerkt vlees en de verergering van astma. De groep met 8 plakken ham per week had een bijna twee maal zo hoge kans op verergering van de symptomen dan de groep met 1-2 plakken ham per week - onafhankelijk van andere factoren.


L-Carnitine noodzakelijk en ten onrechte ziekmakend genoemd

Een stof in vlees - L-Carnitine - wordt door bepaalde darmbacteriën (zoals E Colli) omgezet tot TMAO. Dit is volgens Koeth e.a. een veroorzaker van aderverkaling (Nature Medicine 04-2013). Voor de omzetting naar TMAO is ook een enzym in ons lichaam - FMO3 - belangrijk. FMO3 wordt gestimuleerd door de net besproken galzuren.

Maar L- Carnitine heeft een positieve werking op het metabolisme, is onmisbaar, werkt levensverlengend en zit in veel meer producten. Het is als supplement verkrijgbaar. Voor meer info zie Supplementen.
Daarbij: TMAO zèlf zit veel in zoutwatervis. Véél meer dan vlees geeft. En twee maal per week vis is juist goed voor hart- en bloedvaten... Onderzoek naar TMAO heeft nooit directe schadelijke effecten laten zien - behalve in hoeveelheden die overeenkomen met duizend biefstukken.
De ziekmakende effecten van vlees zullen in een andere hoek gezocht moeten worden... interessant zou een onderzoek zijn naar het puur natuurlijke biologische (niet GM graan gevoede) of wilde product zelf... getransporteerd en geslacht zonder anti-stressmiddel (om de paleo adepten of de rest te overtuigen)

Onderzoek naar FMO3 heeft wel een relatie vastgesteld (Mayr 2011).

Wel is het zo dat TMAO verder kan veranderen tot de kankerverwekkende stof 'N-nitrosodimethylamine'. Dit proces kan beïnvloed worden door vlees-consumptie. In hoeverre is onbekend. Nitriet is een belangrijke factor - en nitriet zit in bewerkt vlees als conserveermiddel.


EERDER DOOD DOOR ROOD VLEES

Pan e.a. (AMA 03-2012) tonen in een 20 jarige studie onder zo'n 100.000 mensen aan, dat iedere consumptie van rood vlees leidt tot eerdere sterfte. Een ons rood vlees per dag geeft een 13% hogere kans op vroegtijdige dood, 2 plakken ham of ander bewerkt rood vlees voegen daar nog eens 20% extra aan toe. Des te meer vlees, des te erger.
Het eten van noten in plaats van vlees verlaagde de kans op vroegtijdige dood juist met 19% ! Ook het vervangen van rood vlees door volkorenproducten, groenten of vis geeft een lagere kans met ongeveer 10%.

Uiteraard wordt het onderzoek zwaar aangevochten door de vleesindustrie, rumoerige vleesseters en vele paleo-adapten/ biologisch vleeseters.

De kritiek heeft een punt: de situatie in de USA is in zoverre sterk afwijkend, dat daar een zeer dubieus chemisch groeihormoon wordt gebruikt (zie hieronder). Daarom kunnen de resultaten van dit onderzoek niet zonder meer vertaald worden naar onze situatie...

Daarvoor was Rohrmann nodig, die in een een grootschalig onderzoek in de EU aantoonde dat de groep die het meeste bewerkte vlees (worstjes, broodbeleg) at een 44% hogere kans heeft om vroegtijdig te overlijden.
Ook bij grootgebruikers van rood vlees was de kans een stuk hoger dan die van kleingebruikers. (BMC 03-2013).
Daarentegen liepen de niet/nauwelijks -vleeseters weer een (iets) grotere kans op vroegtijdig overlijden dan degenen die weinig vlees aten.... *
Rohrmann advies is om niet meer dan 10- 20 gram bewerkt vlees per dag te consumeren.... één worstje is dan al teveel.`

* niet iedere vegetariër zorgt voor een goede vervanging van nutriënten die veel in vlees zitten... als geen vis, eieren en zuivel - of algen - geconsumeerd worden treden er tekorten op... (en teveel soja moet voor uitgekeken worden). Bovendien kan in de groep niet/nauwelijks-vleeseters een sociale onderklasse zitten die geen geld heeft voor fatsoenlijke voeding.

Overschakelen op een vergetarisch dieet blijkt in de praktijk te leiden tot aanzienlijk gewichtsverlies, het meeste bij zwaardere personen. Gemiddeld is het gewichtverlies 4,5 kilo in gemiddeld 44 weken (Barnard e.a. 2015.

HORMONEN en VERKEERDE EIWITTEN

Het verwerken van rundvleesafval - en mogelijk andere rotzooi - in dierenvoer, heeft kennelijk de ziekte BSE verspreid (al zijn er in Nederland gevallen bekend, waarbij de dieren absoluut géén rundafval in hun voer hadden).

Voor de veeteelt, niet voor de viskwekerij, is dit slachtvoer nu verboden, maar de industrie eist opheffing van het verbod (behalve voor rundvee), echter...
Het is onduidelijk wat precies de oorzaak van BSE is, en wat de gevolgen voor de mens zijn. Hersendegeneratie bij mènsen is vaak het gevolg van overbelasting met een cocktail van giftige (doseringen) stoffen.
December 2006 was te lezen, dat BSE ook via bloed wordt doorgegeven - wat de huidige maatregelen tegen het verwerken van hersenen en been(merg) in consumptievlees waardeloos maakt

BSE is niet het enige zorgwekkende eiwit in vlees.
Veel erger zijn tegenwoordig andere eiwitten, die bloedklonteringen veroorzaken in het hele lichaam, en die kunnen leiden tot dementie, hartziekten, leveraantastingen en diabetes.
In minimaal 15% van het zoogdieren en kippenvlees zitten deze eiwitten.
Het grootste risico levert FOIE GRAS.
Zie voor meer info hierover de aantastingenpagina, waar de opvallende rol van prionen uit vlees aan bod komt.

HORMONEN zitten in de voeding voor mestkalveren en -kippen, maar zijn bij juiste toepassing niet meer te vinden in het eindproduct. Helaas komt regelmatig misbruik voor met schadelijke verboden groeihormonen of te hoge dosis van toegestane hormonen, omdat dat 15% extra winst kan opleveren.
Chemische hormonen zijn vreemde eiwitten - of hiér een relatie met BSE ligt ?

Regelmatig duiken berichten in de pers op over het illegale gebuik van groeihormonen.
België staat er berucht om (10-20% van het rundvlees), en ook in ons land wordt er regelmatig besmetting geconstateerd, met name bij kalfsvlees (zoals okt 2006, waarbij tienduizenden runderen geïsoleerd zijn).
Vlees in de USA wordt standaard geproduceerd met synthetisch groeihormoon, waarvan zeer schadelijke effecten bekend zijn. Dit groeihormoon is afkomstig van de multinational MONSANTO, elders op deze site vaker besproken.
Nadat een schandaal in Canada aan het licht bracht, hoe dubieus het onderzoek in de USA (door de FDA) gedaan was, en bekendmaking van omkopingspraktijken door Monsanto, werd dit groeihormoon ook in de EU verboden.

Op de volgende pagina wordt ingegaan op andere groeibevorderaars.

GENETISCHE MANIPULATIE EN VLEES

Genetische manipulatie van dieren kan dezelfde gevolgen hebben als het gebruik van menselijke antibiotica in dierenvoedsel - zeker als MENSELIJKE GENEN ingebouwd worden in dieren.
Dierlijke virussen en bacteriën kunnen zo gevaarlijk worden voor de mens
(de meeste zorg baart hierbij het gebruik van genetisch gemanipuleerde varkens voor donororganen - waarbij vrijwel zeker 2 al bekende retrovirussen zich aan de mens zullen aanpassen, met nog onbekende gevolgen...)
genetische manipulatie 1 herman

November 2009 werd bekend, dat 97,8% van het vlees in ons land afkomstig is van dieren, die genetisch gemanipuleerd voer hebben gekregen.
Dat geldt ook voor 95,7% voor melk en 98,4% van de boter en kaas.

Alleen BIOLOGISCHE producten zijn betrouwbaarder - al kunnen die soms 'vervuild' zijn - bijv. doordat genetisch gemanipuleerd koolzaad zich makkelijk verspreidt in het milieu (in Noord Amerika is dat al een groot probleem).
De risico's van genetische manipulatie op de langere termijn zijn onbekend, en er zijn zeer alarmerende berichten en onderzoeken - maar toch wordt er steeds meer door de overheid toegelaten...
waar kennen we dat nog meer van ?
Zie voor meer info: Pesticiden en Genetische Manipulatie.

Naast de enorme consequenties voor het milieu, brengt genetische manipulatie ook vreemd DNA eiwit in de mens, gevolgen onbekend...
(op wat enge groeistoornissen bij ratten na).

Er is (LA Times 08-10) een GM zalm ontworpen, die echter geen 'zalmvreemd' DNA heeft gekregen. Deze zalm groeit 2 maal zo snel, en kan goed gekweekt worden in zwemvijvers, waar contact met wilde zalm vermeden kan worden.
Een groot nadeel van gekweekte zalm is, dat deze in bassins in de zee gehouden wordt, waardoor dierziekten zich makkelijk onder de wilde zalm blijken te verspreiden.
Waarschijnlijk is deze zalm dus beter dan de huidige kweekzalm ?? Helaas niet als deze zalm zich verspreidt in het wild, en dan een bedreiging gaat vormen voor de gewone wilde zalm. De kans daarop is zeer wel aanwezig.

KWEEKZALM

Gekweekte zalm en kabeljauw uit Noorwegen was het ongezondste voedingsproduct dat je kon vinden in de supermarkt. Geen ander product bevatte zoveel schadelijke stoffen. Vergeleken hiermee was een bio-industrie varken heilig. Inmiddels is de situatie verbeterd. Maar de kweek in open bassins blijft een belasting voor de wilde zalm, door het verspreiden van ziekten.

Kweekzalm uit Zuid Amerika is een veel groter probleem tegenwoordig.... Schotse vissers protesteren tegen de sterk toegenomen kweek van zalm daar.


Meer dan de helft van de kabeljauw was dusdanig aangetast dat ze niet verder normaal zou kunnen leven, en had ernstige orgaanschade en bekverkramping.
kabeljauwziekte
Zie ook de ontluisterende documentaire Filet oh! Fish waarin te zien is hoe zalmkwekers (gasmaskers op) in Noorwegen met brandweerslangen pesticiden in de bassins aan het spuiten waren...
en in Vietnam multiresistente bacterien ontstaan in de vervuilde Mekong door de Panga kwekerijen.
Panga is niet alleen een smakeloze vis, maar vormt door haar kweek ook een aanzienlijk risico.

zalmvergiftiging
sproeien met vergif in Noorse kweekbassins

Ook zogenaamde 'Atlantische zalm' is veelal kweekzalm. Al bevat die minder schadelijke stoffen dan de Noorse kweekzalm (zie dit IHE rapport).

Wat allemaal niet wegneemt dat (wilde) zalm in principe een uiterst gezonde vis is, met een hoog gehalte aan waardevol Asthaxantine.
Kweekzalm (krab, garnalen, kreeft) wordt rood gemaakt met chemisch Asthaxantine van DSM, dat niet de waardevole eigenschappen heeft van de natuurlijke variant (uit bijv algen).
En wordt vaak gevoerd met vismeel, wat leidt tot overbevissing.

ANDERE MOGELIJKE SCHADELIJKHEID VAN VIS

Vis kan besmet zijn met ziekten en parasieten. De meeste daarvan zijn niet schadelijk voor mensen, maar er zijn uitzonderingen. Zoals de besmetting met wormen. De consumptie van rauwe verse vis kan daarom een risico betekenen.
Diepvriesbehandeling doodt parasieten. Net zoals het inleggen in pekel, zoals met die heerlijke en gezond vette 'Hollandse Nieuwe'.
Sushi die gemaakt is met bijvoorbeeld verse zalm kan leiden tot infectie - zoals met lintworm (maar de meeste sushi wordt gemaakt met vis die eerst ingevroren is geweest). Zie dit rapport van Kuchta e.a. 2017.

Multi-resistente bacteriën zijn een steeds groter probleem van de bio-industrie, en vormen een ernstige bedreiging van de volksgezondheid (zie volgende pagina). Helaas blijken nu zelfs soms wilde vissen besmet hiermee. Dit probleem zal waarschijnlijk gaan toenemen.

Consumptie van echt verse rauwe vis is nog geen groot risico - maar het risico is wel aanwezig.
En twee maal per week (verschillende) vis eten blijft een aanrader vanwege de waardevolle vetzuren! Sommige vis echter niet. En zijn er alternatieven in de vorm van wieren en algen.
Meer info over waardevolle Omega-3 vetzuren is bij Supplementen te vinden.


1   2    3


NIEUWS
Datum
{datum} {inhoud} 

PAGINA OVERZICHT