VLEES
vlees_kop

en Ziekten (3)

NOG MEER NEGATIEVE ZAKEN OVER VLEES:
 • De bekendste vleesbacterie is Salmonella. Onbekender, maar veel massaler voorkomend, is de Campylobacterie.
  Alle vlees (en rauwe melk) kan hiermee besmet zijn, maar bij kippenvlees is dit heel extreem het geval (60% van het verse kippenvlees in de supermarkt).
  De meeste mensen hebben een aantal dagen buikklachten en een ziek gevoel. Meer kwetsbare groepen (zoals kinderen en bejaarden) kunnen echter wekenlang behoorlijk ziek zijn en er zelfs aan overlijden.
  Uit Brits onderzoek is gebleken, dat alleen al het aanraken van de verpakking van het vlees tot infectie kan leiden, en de bacterie kan verspreiden via handcontact met deurklinken, kranen - en alles dat aangeraakt wordt. De verpakking is zelfs vaker besmet dan het vlees dat erin zit !
  Het wordt dan ook te sterkste afgeraden, om kinderen bij het winkelen deze producten te laten vastpakken. Maar ook om iets vast te pakken, dat door anderen weer vastgepakt wordt (zoals geld). Cassières kunnen onmogelijk besmetting voorkomen, en geven die massaal door.
  Het bestrijden van deze bacterie heeft veel te maken met hygiëne, massaproductie, stress van kippen en slachtmethoden. Diepvriezen van het vlees doodt de bacterie.

 • Er zijn nog een aantal andere bacteriën in vlees, en mogelijk ook op de verpakkingen, die tot ernstige ziekten kunnen leiden. Bijvoorbeeld bepaalde (ESBL) mutaties van E Coli en Klebsiella. Door het massale gebruik van antibiotica, met name in de kippenindustrie, zijn deze, net als MRSA, resistent geworden, en kunnen onbehandelbare infecties veroorzaken.
  Een andere bacterie die steeds massaler voorkomt is Clostridium difficile, een bijna onbestrijdbare darmbacterie. In 1 op de 5 vleesverpakkingen komt deze bacterie voor, 2/3 daarvan de meest gevaarlijke variant , '027' of 'NAP1'. Een goede darmflora houdt deze bacterie onder controle, maar veel mensen hebben een aangetaste flora, en na een antiobioticakuur kan er een gevaarlijke uitbarsting zijn.
  De bacterie is makkelijk overdraagbaar (door contact met poep) van dier en mens op mens en kan niet gedood worden door normale desinfectie(zeep).

 • Rood vlees (zoogdierenvlees) bevat stoffen met kankerverwekkende eigenschappen (zoals 'Neu5Gc' en 'heemijzer', dat vrije radicalen vormt), niet meer dan 80 gram gemiddeld per dag eten.

 • Teveel rood vlees wordt, net als vleeswaar, in verband gebracht met ontstekingsprocessen en kanker (40).

 • Bij de vertering van vlees, komen veel verbindingen vrij, zoals - samen met vele toevoegingen (E220-229, 250, 251) kan dit tot een chronische toename van verkeerde bacteriën in de darmen leiden. Deze bacteriën scheiden allerlei giftige afvalproducten af, met vele mogelijke ziekten als gevolg (o.a. Collitis, Crohn, poliepen, darmkanker, overgewicht).

 • Bij hoge vleesconsumptie* raakt de stofwisseling verder aangetast door een overmaat aan bepaalde stoffen, die in kleinere hoeveelheid juist nódig zijn.
  'In de darmen huist de dood', is een oud boerengezegde, uit een tijd, toen bacteriën nog onbekend waren.
   ... een reden temeer om zure melkproducten met 'goede bacteriën' te nuttigen.

  * teveel eiwitten - ook uit bonen - en teveel zwavelhoudende groenten (ui, kool) kunnen tot overschotten aan zwavelwaterstoffen in de darmen leiden, van die zichzelf al genotoxisch zijn, maar ook het effect van andere agressieve stoffen (oxidanten, nitrosaminen) versterken,
  zie bijv. Wagner e.a. 2007. Deze reactiestoffen worden geproduceerd door bepaalde darmbacteriën.
  'Rottend' stinkende winden laten is een aanwijzing hiervoor.

 • Zwartbruin bakken maakt extra kankerverwekkende stoffen aan.

 • Vlees van buiten de EU bevat eerder toegevoegde hormonen.

 • Voorgebraden beenhammen, rookworst, spekkies en knakworst, bevatten conserveermiddel E250 (nitriet), dat niet verhit mag worden, omdat zich dan nitrosaminen kunnen vormen.

 • Vleesconsumptie (ook vis) leidt voor de groep 'grootgebruikers' tot een sterk verhoogd risico op jicht (New England Journal of Medicine, 11 maart, 2004).

 • Vis uit de bio-industrie is met slachtafval en antibiotica gevoed.
  Eén kwart van alle kweekforel in de EU (in Nederland een tiénde) bevat verboden antibiotica (malachietgroen).Tarbot springt er ook slecht uit, maar in alle vissen zijn sporen antibiotica terug te vinden (Keuringsdienst van Waren Oost 2002).

 • De Consumentenbond constateerde in een onderzoek naar gerookte vis (nov. 2004), dat een aanzienlijk deel het verboden nitriet bevat !

 • Organische KWIK in vis wordt overmatig (tot het 15-voudige) aangetroffen bij grote vissen en roofvissen (Atlantische kabeljauwsoorten zijn OK). Wilde forel blijkt ook vrij hoge waarden te hebben.
  Zeker vrouwen in verwachting en kinderen moeten de slechtere vissoorten niet consumeren.

  Het slechte effect van organische kwik (veel gevaarlijker dan het anorganische kwik van de tandarts) op het hart, wordt met het viervoudige gecompenseerd door het GOEDE effect van Omega-3 (de Euramic studie 2003). Dat is reden voor onderzoekers, om toch te pleiten voor regelmatige visconsumptie.
  De vraag is echter, of dat goede effect ook door andere stoffen bereikt kan worden (zie supplementen). En natuurlijk heeft kwik méér schadelijke effecten, dan alleen op het hart (bijv. op de hersenen en zenuwen).

 • Helaas komen er veel schadelijke stoffen in de zee terecht, behalve kwik (dat door micro-organismen wordt omgezet in organische kwik). Het bovenstaande onderzoek moet daarom gerelativeerd worden: de negatieve effecten van al die andere stoffen zijn niet meegerekend !
  De Ierse Zee en Het Kanaal zijn bijv. sterk verontreinigd met RADIOACTIEF materiaal uit de lozingspijpen van de opwerkingsfabrieken in Engeland en Frankrijk.  Platvis uit de Ierse Zee en Het Kanaal lijkt geen aanrader.
  OLIEGIF, INSECTICIDEN, PHTHLATEN, TBT, brandvertragers, de lijst telt duizenden (zo'n 6000) schadelijke stoffen.

 • Vissen kunnen ook besmet zijn met natuurlijke giftige stoffen - zoals uit verkeerde algen en met micro-organismen. Zie bijv. Langley e.a. 2007. In sommige gebieden is dit een probleem (zoals zalm in de Baltische staten).

 • Onderstaand TNO onderzoek (2002) bekijkt een aantal vissoorten op nitrosaminevorming, maar lang niet allemaal.
  Nitrosaminen ontstaan in combinatie met nitriet uit bijv. nitraatrijke groenten.

  Kabeljauw springt er in negatieve zin uit, koolvis een stuk minder, zalm en makreel staan buiten verdenking...
  Wat dit betekent voor nitrosaminevorming in het lichaam - na consumptie van de viseiwitten - is hier onbekend (in het lichaam komt van nature nitriet voor).

  Vorming van nitroamines in TIM na de inname van 100 g verschillende soorten verse vis in combinatie met nitriet.

  nitrosaminen

1   2   3


NIEUWS
Datum
{datum} {inhoud} 

PAGINA OVERZICHT