VLEES
vlees_kop

en Ziekten (2)

ANTIBIOTICA

Naast genetische manipulatie baren ANTIBIOTICA in de diervoeding de meeste zorg, en worden in de EU verboden (maar nog niet, en het momentele gebruik is verontrustend).

Gaat de EU het gebruik van antibiotica fors indammen, in de USA gebeurt nu juist het tegenovergestelde. Einde 2011 heeft de FDA - de Amerikaanse Voedsel en waren Autoriteit - de strijd tegen antibiotica opgegeven.
Luidde in 1977 (!) het standpunt nog, dat er grotendeels gestopt diende te worden met antibiotica, nu is (onder druk van het bedrijfsleven), besloten dit 'aan de markt' over te laten en geen beperkingen meer af te willen dwingen (Wired 2011).
Weer een voorbeeld van het onbeperkte vrije markt denken, dat zo ideaal gevonden wordt.

De antibiotica worden ingezet om de bacteriegroei in de darmen te remmen, zodat de voedingsstoffen beter worden gebruikt, en het dier beter (sneller) groeit.
Ziekten voorkomen is niet de reden van dit antibioticagebruik !

Op zo'n manier worden resistente bacteriën gekweekt, die ook gevaarlijk voor de mens kunnen zijn (zoals E-Colli, dat overdraagbaar is van dier tot mens tot mens, of Salmonella in kippenvlees, dat nog vaak aangetroffen wordt - zie hier).
In het eindproduct worden deze antibiotica in geringe hoeveelheden teruggevonden - er zijn normen voor - , komen dus in ons lichaam, waardoor ook 'onze' bacteriën 'gewend' raken.

Sapkota e.a. (2011) deden onderzoek naar multiresistente bacteriën bij BIOLOGISCHE boerderijen. Er werden vier maal minder vaak (10% tegen 42%) deze bacteriën aangetroffen dan bij 'normale' boeren (het is wat je 'normaal' noemt). 'Biologisch is logisch' weer eens te meer duidelijk gemaakt !


STEEDS MEER PROBLEMEN MET RESISTENTE BACTERIE

Intussen komen er steeds meer berichten over resistente MRSA bacteriën (de 'ziekenhuisbacterie' - en nieuwe, ongeneselijke, vormen van TBC , die als eerste opduiken bij bio-industrieboeren, scholieren en aids-patiënten...
Meer dan 20% van de boeren - en hun kinderen - heeft deze 'ziekenhuis'bacterie, wat een bron van infectie is voor de rest van de bevolking - ook op scholen.. een niet onderkend probleem, dat steeds groter wordt.

Juni 2011 kent een voorlopige apotheose met de ontdekking van een levensgevaarlijke variant van E-Colli - waardoor de komkommerverkoop compleet instort (dankzij verkeerd uitgevoerd onderzoek) -
en die van een tot nu toe niet te detecteren resistente MRSA bacterie.
Deze bacterie is inmiddels ontdekt in alle EU staten, waar ernaar gezocht is.
Het wordt steeds erger....
met dank aan de bio-industrie - waarbij de boeren de minst verantwoordelijke zijn: deze wanstaltige groei is vooral ontstaan door het afdwingen door bedrijven, banken en overheden.

Maart 2012 is een rapport van de Soil Association gepubliceerd, dat schat dat er in 2011 in de UK zo'n 8000 mensen overleden zijn door resistente bacteriën uit de bio-industrie. Vertaald naar Nederlandse begrippen is dat ruim 2100 doden per jaar!
En vertaald naar wereldbegrippen zou dit bijna 1 miljoen doden per jaar betekenen.... als de resistente bacterie zich overal verspreid heeft.

Steeds meer antibiotica zijn terug te vinden in het milieu. Groot probleem is, dat ook onschadelijke bacteriën resistent DNA vormen. Die DNA sporen verspreiden zich overal - ook in drinkwater. Omdat schadelijke bacteriën heel makkelijk dat DNA kunnen opnemen, wordt (of is) dit een onbeheersbaar probleem... zie Huff Post 05-2012 hierover.

Omdat mest van besmette dieren (mensen) op het land terecht komt, kunnen deze ziekteverwekkers zich nestelen binnen in groenten.
Dat is nooit anders geweest... maar met al die nieuwe resistente bacteriën wordt het nu wel een groot probleem.

Hetzelfde geldt trouwens voor het gebruik van pesticiden, dat veel te hoog ligt, zeker in 'tunnel-landbouw', en voor de hygiëne bij de productie, zie hier.


NOG MEER SCHADELIJKE PRAKTIJKEN

De veevoederindustrie vindt steeds 'betere' GROEIBEVORDERAARS - bijv. het kankerverwekkende Chroompicolinaat, dat meer winst oplevert dan antibiotica ! (nog geen EU-toestemming verleend - maar inmiddels worden in veel landen buiten de EU al zogenaamd 'onschuldige' Chroomverbindingen gebuikt - zie Supplementen).

ALTERNATIEF KRACHTVOER is bijv. melkwei met PROBIOTICA - gezonde bacteriën - die het dier ook sterker maken. Wat goede voeding voor de mens is, is meestal ook goede voeding voor het dier
.. maar ook duurder dan wat miligrammen chroompicolinaat !
Heel goede groeibevorderaars zijn ook KNOFLOOK, UIEN en OREGANO, zie bijv hier.

stierdans
TRANQUILIZERS worden de dieren soms vlak voor de slacht toegediend, om 'stressvlees' te voorkomen.

Daarnaast worden er in dierenvoeding honderden andere stoffen gebruikt, waaronder METALEN (koper, ijzer), SULFATEN en Propyleen-Glycol - alles wat bijdraagt aan méér gewicht of mínder kosten.

Wat de invloed van al deze kunstmatige toevoegingen is op de weerstand van het dier (= de kans dat het dier allerlei aantastingen heeft) - en op de gezondheid van de consument ??  ... voor mensen zou dit krachtvoer verboden zijn ...
Ook déze bestanddelen zijn te vinden in het eindproduct, en anders wel in het drinkwater (gier).
De 'moderne' methode om gier direct in de grond te injecteren vervangt de ene DUMPmethode door de andere (zoals wel vaker te zien is) - de nadelige gevolgen komen nu bij de volgende generaties op het bord (zoals ook vaak te zien is) ..

Voor de belangstellenden: een EU-lijst van toegestane toevoegingen aan veevoer is hier te vinden.

Al deze rotzooi wordt natuurlijk niet gebruikt in de biologische veeteelt.
Ook is vlees uit Zuid-Afrika (de helft van het rundergehakt van Albert Heijn) en Argentijns pampas vlees (helaas steeds minder - de bio-industrie is daar sterk in opkomst) van vergelijkbare kwaliteit.


1   2    3


NIEUWS
Datum
{datum} {inhoud} 

PAGINA OVERZICHT