VLEES
vlees_kop

en Milieu

Vleesproductie heeft in een aantal opzichten negatieve consequenties voor het milieu.
Direct door de uitstoot van broeikasgassen, mestdumping(injectie) en het ontstaan van multiresistente micro-organismen.
Indirect door toevoegingen aan diervoeding en 'medicijnen' en de productiewijze van diervoeding.

GM Soja is een van de belangrijkste bestanddelen van diervoeding.

Argentinië is de grootste leverancier van soja voor Europese diervoeding. Daar heeft nu een enorme omschakeling plaatsgevonden naar genetisch gemanipuleerde soja, waarvoor al enorme bosgebieden gekapt zijn.
Brazilië, dat zich lang verzette tegen Monsanto, is nu onder zware druk omgegaan (zie deze documentaire over de enorme houtkap voor gentech sojateelt, en de gevolgen voor mens en milieu).
Ook de invloed hiervan op de vleeskwaliteit is onacceptabel... er zijn niet te negeren onderzoeksresultaten verschenen over kanker en andere aantastingen bij dieren. Voor meer info over de GMO praktijken zie hier.

amazone

Deze vreselijke ontwikkeling zet zich nu door in oerwouden van Zuid-Oost Azië en de AMAZONE,waar meer dan ooit gekapt wordt voor giftig voer voor onze veestapel.... en de opkomende bio-industrie in Zuid-Amerika (mede door emigrerende Nederlandse boeren).

De kap van tropisch regenwoud is verantwoordelijk voor 20% van het broeikaseffect !
Overigens is de kap van oerbossen in noordelijke landen als Finland, Rusland, Alaska en Canada bijna net zo groot in omvang...

Een beter voorbeeld voor het ontbreken van een krachtdadige ecologische wereldpolitiek is nauwelijks te vinden.
Want, in tegenstelling tot het klimaatprobleem, is dit wel op korte termijn bij te stellen, met krachtig beleid...
door tegenstand te bieden aan de onverantwoordelijke geldverdieners, die samen met enkele - even onverantwoordelijke - Westerse en Chinese maatschappijen rijk worden van de boskap.

De rest van de plaatselijke bevolking mag meegesleurd worden in modderlawines... diersoorten en ecosystemen mogen verdwijnen... het wereldklimaat mag veranderen...
als de zakken maar gevuld worden (waar zien we dat nog meer ?)

Wilde vis is vaak met kilometers lange SLEEPNETTEN gevangen - die ALLES* wegvangen en de zeebodem omploegen - een LEEGTE achterlatend... ook voor de plaatselijke 'kleine' vissers, die hun bestaansbron kwijtraken.
Ondanks allerlei maatregelen gaat deze zeerroof nog steeds door... ook omdat arme landen hun visvangstwateren verkopen aan de rijke landen, die vervolgens leeggevist worden met enorme schepen.

De toenemende vis- en visolieconsumptie bedreigt de visstand nog verder, de zee raakt steeds leger...
Het enige duurzame alternatief voor de mens lijken ALGEN te zijn (zie hieronder), ook als voer voor kweekvis.

Daarbij komt, dat het eten van gekweekte vis helemaal niet goed is voor de visstand, zoals je mischien zou denken.
GEKWEEKTE vis wordt namelijk vaak gevoerd met WILDE vis: voor één kilo kweekvis wordt 20-100 kilo wilde vis* gevangen !
* de 'waardeloze' bijvangst van de sleepnetten (zoals DOLFIJNEN), die tot vismeel wordt vermalen....


visvangst

* door de gebruikte visnetten zijn er enorme slachtingen aangericht onder de bedreigde soorten ZEESCHILDPADDEN. Miljoenen schildpadden zijn verstrikt geraakt in de netten (BBC, 060410).
Een aantal landen eist nu het gebruik van speciale netten, maar dat zijn er nog veel te weinig.


Net zo bedreigd is de KIKKERSTAND: wereldwijd worden per jaar zeker een miljard kikkers verorberd.
Hierbij is dezelfde ontwikkeling als bij de visstand te zien: eerst decimering van de populaties in Europa, Japan en de USA, gevolgd door Zuid-Amerika en Indië, en dan het Verre Oosten (zie BBC 220109).

Ook de HAAIEN zijn ernstig in gevaar. Begin 2013 verscheen een rapport waaruit duidelijk wordt dat jaarlijks honderd miljoen haaien gedood worden - alleen voor hun vinnen.
Dat zijn er veel te veel, en de haai wordt nu met uitsterven bedreigd.... Haaienvinnen worden steeds meer gevraagd in Aziatische landen. De overeenkomst met neushoorns, die gedood worden voor hun hoorns, ook voor de Aziatische markt, is duidelijk.


De ecosystemen, waarvan de dieren in het water afhankelijk zijn, worden ook aangetast door de menselijke roofzucht.
Direct, door bijv. de handel in koraal - de broedkamer van veel diersoorten.


roodkoraal
ernstig bedreigd bloedkoraal uit de Middelandse Zee (Horizon)
(het kopen van sieraden van koraal is net zo asociaal geworden als het dragen van ijsberenbont)

Of door ingrijpen in natuurlijke systemen t.b.v. waterwerken en bebouwing.
Bijvoorbeeld onze Oosterschelde (waar het slecht vissen is tegenwoordig), of stuwdammen in China, die de bestaansbron van vele vissers in Zuid-Oost Azië vernietigen.

Uiteraard ook door oliewinning en milieuvervuiling.

Ook de KLIMAATVERANDERING als gevolg van - vaak - niets ontzienende grootschalige productie en energieverbruik, heeft ingrijpende gevolgen... bijvoorbeeld door het opdrogen van rivieren en meren, het smelten van de gletsjers, warmer zeewater dat meer CO2 bevat, etc.

Zo raakt het zeeleven op verschillende manieren door de mens aangetast.
En blijft er steeds minder over...

NIEUWS
Datum
{datum} {inhoud} 

PAGINA OVERZICHT