SUPPLEMENTEN

Vitamines en mineralen

Er is een enorme keuze in vitamines- en mineralenpilletjes. Welk merk goed is, en welk niet is moeilijk te beoordelen.
Als we naar het productieproces en de gebruikte grondstoffen kijken, springen de ambachtelijke en DUITSE merken eruit. De Amerikaanse meestal niet - ook niet het veelverkochte en geprezen 'Solgar' - zie hier.

Het BESTE zijn pilletjes op basis van natuurlijke producten, zoals Chlorella en Rozenbottelextract.

In natuurlijke producten zitten belangrijke aanvullende stoffen, die in chemisch geïsoleerde vitamines niet zitten.
Het belang van deze 'hulpstoffen', zoals flavonolen, wordt steeds duidelijker - en overtreft vaak het belang van de 'klassieke' vitamines.
Met de ontdekking van Vitamine C waren we slechts een klein deel op weg naar de verklaring, waarom fruit zo gezond is....

De laatste tijd komen er grootschalige onderzoeksresultaten, die de invloed van (vitamine)supplementen op de gezondheid ontkennen.
Daartegenover staan vele onderzoeken, die de gunstige werking van specifieke stoffen aantonen.
En onderzoeken die schadelijke gevolgen van tekorten duidelijk gemaakt hebben (en tekorten zijn er vaak duidelijk, gezien het leefpatroon van veel mensen).
Met een overheid, die daarom zelf de toevoeging van bepaalde stoffen propageert (vitamines A en D in margarine, foliumzuur voor zwangeren, jodium in brood), gelukkig maar...

Daarom laden die 'grootschalige' onderzoeken de verdenking op zich, te weinig specifiék te onderzoeken wat er precies gebeurt....
Welke supplementen slikken de ondervraagden, wat is de kwaliteit daarvan, hoe betrouwbaar doen ze dat iedere dag, wat zijn hun kenmerken, welke gezondheidsaspecten worden onderzocht, en op wat voor manier dan, etc.
Dat soort zaken zijn moeilijk te achterhalen bij een persbericht, of hoe dan ook.
Terwijl juist dit bekend moet zijn, om tot een goede afweging te komen.
Toegankelijkheid tot de onderzoeksdata en gebruikte indelingen en keuze's zou wettelijk verplicht moeten zijn.... als de gevolgen voor de beeldvorming zo groot zijn.
Daarbij komt, dat deze onderzoeken zich meestal beperken tot één chemische vitamine (en één algemene populatie). Een enkele keer worden multivitamines van niet onderzochte kwaliteit en samenstelling onderzocht, zodat daar niet verder in geanalyseerd kan worden...
Viatmines uit natuurlijke bronnen worden in dit soort onderzoeken niet onder de loep genomen, terwijl het zo voor de hand ligt dat wel te doen.

Dat soort ongenuanceerde onderzoeken halen wel de krantenkoppen: 'supplementen helpen niet'.
Terwijl er zoveel andere onderzoeken zijn die een krachtige werking van bepaalde supplementen aangetoond hebben bij een veelheid aan aantastingen.
Het negeren van dat welbekende onderzoek is een wetenschappelijke en sociale doodzonde. Omdat de erkenning van die krachtige potentie - en de sociale integratie ervan - van levensbelang is.
Daarbij: de meest 'spectaculaire' resultaten zijn meestal niet van geïsoleerde vitamines te verwachten (soms wel). Bij allerlei aantastingen zijn andere natuurlijke stoffen uit bepaalde voeding en kruiden veel belangrijker gebleken.
Net zoals (deels) duidelijk is geworden dat de samenhang tussen al die verschillende stoffen een versterkende werking heeft.

De officiële voorlichting over vitamines en het onderzoek naar vitamines schiet ernstig tekort, omdat de nieuwe inzichten (die op deze site te lezen zijn) niet gebruikt worden - simpelweg omdat men de kennis niet verworven heeft en wil verwerven.
De verantwoordelijkheid daarvoor wordt afgeschoven op een andere organisatie, die nòg minder handelingsbekwaam is.

Waar blijft de directe open communicatie/ vertaalslag tussen onderzoekers en overheid en bevolking ? Het is wel duidelijk dat de overheid de meest remmende factor is hierin - om allerlei redenen. De bevolking wil wel goed voorgelicht worden. Wetenschappers willen graag erkenning en plaatsing in een breder kader. Maar de overheid heeft het geld wel beter te besteden... (?) het is ook absoluut geen politiek aandachtspunt.


De informatie op deze site berust zich op recente onderzoeken en oude inzichten. Niet àlles wat onderzocht is, is hier bekend. Aanvullingen zijn dan ook welkom.


Bij mineralen is er een groot verschil tussen de biologische en de anorganische vorm. En dan is er weer een groot verschil tussen plantaardig en dierlijk - de dierlijke mineralen uit melk zijn het beste op te nemen*, zeker als die nog verder omgevormd zijn door melkzuurbacteriën, zoals in yoghurt, karnemelk en melkwei (Taksi, Rivella)...
Ook in de darmen spelen goede bacteriën een belangrijke rol bij de omzetting van nuttige stoffen. Omdat rauwe groenten en zuurkool een belangrijke leverancier zijn van deze nuttige 'vrienden', is rauwkost onmisbaar.

* zie hier voor kritiek op zuivelconsumptie.

Anorganische mineralen worden gewonnen uit minerale gesteenten. In die gesteenten zitten ook andere stoffen, zoals metalen en radioactieve elementen (zoals bij Fosfaaterts).
De gehaltes aan die schadelijke 'bijstoffen' kunnen sterk variëren...
en kunnen leiden tot verschillende onderzoeksresultaten.

WELKE SUPPLEMENTEN HEEFT MEN NODIG ?
Dat is afhankelijk van de individuele situatie, maar er kunnen een aantal algemene bevindingen vermeld worden.
Zeker is, dat bij tekorten ziekten en aantastingen ontstaan, en bij wildweg toegepaste megadoseringen óók.
Kinderen, en méér nog, zieken en oudere mensen, hebben hoge doseringen soms nodig. Ouderen 'metaboliseren' minder goed stoffen uit de voeding - wat ook te maken kan hebben met een minder goede darmwerking door plaques op de darmwand
.

Bij sommige stoffen luistert de dagelijkse dosering zeer nauw.
Vitamine A (D), ijzer, kalium en magnesium zijn bekende voorbeelden*.
Van andere stoffen, zoals de wateroplosbare vitamines, kan méér geslikt worden, maar enorme megadoseringen lijken toch verkeerd uit te pakken (zoals het 'losmaken' en reageren van vrij ijzer met Vitamine C)

Een goede mineralenvoorziening is zeer belangrijk voor alle lichaamsfuncties. Bij een goede voeding krijgen we van de meeste mineralen voldoende binnen.
Probleem is echter, dat veel voeding in de loop van 50 jaar mineraalarmer is geworden door de gebruikte productiemethoden (zoals kunstmest en monocultuur) en 'veredeling' van landbouwgewassen.
Biologische voeding bevat vaak veel betere - ouderwetse - gehaltes, waardoor de noodzaak om dure supplementen en gezondheidszorg te kopen veel minder is... biologisch is logisch.

Ook METALEN hebben we in zeer kleine hoeveelheden nodig voor allerlei lichaamsprocessen.
Het meest bekend is IJzer, maar net zo belangrijk zijn de andere 'sporenelementen'.
Bijvoorbeeld selenium, koper en zink voor de Metallothioneineproductie, die het lichaam juist ontgiftigt van metalen.

Aan Kalk en IJzer wordt een aparte pagina gewijd, de overige mineralen/metalen worden samen besproken.De beste* natuurlijke vitaminen- en mineralensupplementen lijken vooral:
Marine Fytoplankton (of Chlorella of Spirulina),
daarnaast: Acerolakers of Rozenbottelextracten (voor Vitamine C complex en flavonolen , die bij plankton ontbreken)

en mogelijk ook grasextracten: van gedroogde of verse gerst-, haver- en tarwestro en alfalfa-extract (ook een grassoort).

Over grasextracten volgt meer.
Ook korstmossen bevatten heel gezonde stoffen, uit korstmos worden soms medicijnen gemaakt tegen luchtweginfecties.
maar korstmossen zijn tegenwoordig behoorlijk vervuild... en moeilijk te oogsten.

*er zijn ook andere extracten van zeer gezonde natuurlijke producten, die bijvoorbeeld bij 'Groenten en Fruit' gemeld worden, maar die kunnen beter 'vers' genuttigd worden...
vergeet daarbij niet om van noten te smullen en thee te drinken.

NIEUWS
Datum
{datum} {inhoud} 

PAGINA OVERZICHT