SUPPLEMENTEN

Vitamine D

Vitamine D3 (Cholecalciferol), het 'groeivitamine', zit vooral in melk- en visvet.
Levertraan bevat de meeste vitamine D.
Het wordt, met Vitamine A, toegevoegd aan margarine (doordat geen roomboter meer gebruikt wordt), om tekorten bij kinderen te voorkomen (maar in margarine zit weer remmend omega-6, zie hieronder).
Tekorten zijn zeer goed denkbaar, en moeten opgevangen worden - bijv. als een kind weinig volle zuivelproducten consumeert, en in de winter.
Het lichaam moet vitamine D omzetten in de werkzame vorm Calcidiol. Bij een verstoord metabolisme gebeurt dat soms onvoldoende.

Vitamine D is niet alleen belangrijk voor de groei, maar ook voor de weerstand. Het is - naast Curcuma - de bekendste natuurlijke stof die zorgt voor de aanmaak van 'CAMP' (Nature 2012). CAMP bestrijdt infectieziekten.
Curcuma heeft dan als voordeel dat het geen negatieve neveneffecten kan hebben, wat wel het geval is bij vitamine D supplementen (zoals te hoog bloedcalcium).

Gombart e.a. (2013) laten zien dat de krachtigste CAMP werking van vitamine D bereikt wordt in combinatie met 2 andere flavonolen, die veel in bessen en rode druiven (en hibiscus) zitten (resveratrol en pterostilbeen).
Het effect wordt intrigerend en 'zeer significant' genoemd. Met andere onderzochte flavonolen was een veel minder sterk verband.

Vitamine D heeft ook parathyroïde hormoon (parathormoon, PTH) en groeifactor FGF23 nodig (gevormd in lever en nieren) om goed werkzaam te kunnen zijn - waarschijnlijk een belangrijke reden waarom de onderzoeksresultaten naar de gunstige effecten van dit vitamine sterk verschillen. Het meten van alleen het bloedniveau aan Vitamine D3 is niet genoeg, omdat dit een inactieve vorm kan zijn - de ACTIEVE vorm moet gemeten worden (1α,25(OH)2D3)

Bij de botvorming werkt vitamine D vooral samen met K, en de mineralen calcium, fosfor en magnesium. Fosfor heeft een krachtige invloed op PTH (Martin e.a. 2005).
Bij wat méér Vitamine D3 (ongeveer 600 IE) is er een duidelijk verbeterde Calciumopname en botstevigheid.

Vitamine D supplementen om de botvorming te stimuleren kunnen een omgekeerd effect hebben, als er te weinig calcium in het bloed zit. Dan onttrekt deze vitamine juist calcium uit de botten om het bloedniveau voldoende te houden - calcium is belangrijk bij allerlei lichaamsprocessen (Lieben e.a. 2012).

Vitamine D staat nu in de schijnwerpers omdat het CELVEROUDERING lijkt te verminderen (nov 07, The Guardian).

Zwangere vrouwen kunnen in de winter beter wat extra nemen: een tekort leidt tot een lagere botdichtheid van de kinderen, meetbaar tot het 9e levensjaar (M.Javaid, univ. of Southampton 01-2006). Kinderen blijken meer spierkracht te hebben als de moeder Vitamine D slikt. Aan de andere kant leiden iets hogere bloedwaardes al tot een grotere kans op voedselallergie bij het kind (zie hieronder).

Vinkhuyzen e.a. 2016 constateren dat vitamine D tekorten tijdens de zwangerschap een veel grotere kans (380% meer) op autisme, geven.
Op basis van dierstudies verwachten ze ook een grotere kans op neurologische en hersenaantastingen. Ze adviseren niet om meer te zonnen, omdat dit weer negatieve effecten kan hebben. Vitamine D supplementatie lijkt net zo belangrijk als het veel geadviseerde Foliumzuur! Maar gezien bovenstaande moet de oplossing misschien eerder gezocht worden in voeding (waar natuurlijke verbanden in zitten) en naar matig zonnen (buiten bewegen) dan in supplementen...
Ook andere zaken spelen hierbij een grote rol... zoals jodiumtekort.

Saad e.a. 2016 contateren dat autistische kinderen duidelijke verbeteringen laten zien bij hoge dosis vitamine D tot 5000 IE - aanzienlijk hoger dan de ADH en de hieronder vermelde maximale dosis van 2000 IE - maar volgens hun nog steeds veilig in die dosering (veiliger dan Ritalin).

Misschien hiermee samenhangend: ASTMA patiënten hebben veel baat bij hogere doseringen: het versterkt de werking van de 'hormonenpufjes' en is ook werkzaam in gevallen, waarbij die pufjes nauwelijks aanslaan.

Bij mensen met lage vitamine D niveaus vermindert de kans op een HARTAANVAL met 30%, als vitamine D genomen wordt (LA Times, 150310).

Patiënten met terugkerende luchtweginfecties hebben baat bij hogere doses. Het vermindert de klachten met 25% en het antibioticagebruik met 50%.
Bij gezonde mensen met voldoende vitamine D niveau heeft supplementatie geen effect laten zien (Bergman 2012).
Choi e.a. (JCEM, 04-2013) laten een krachtig effect op de longfunctie zien bij TBC patiënten met onvoldoende vitamine D in het bloed.

Mensen met voldoende vitamine D in hun bloed hebben een lagere kans om diabetes te ontwikkelen (Thorand e.a. 2011).

Peterson e.a. conluderen dat mensen met overgewicht te lage bloedniveaus hebben, omdat de vitamine zich opstapelt in vetweefsels. Extra vitamine D had een spectaculair effect op het voorkomen van diabetes.

Het zou ook helpen, KANKER te voorkomen. Mensen met hogere bloedniveaus van de actieve vitamine, blijken bijv. aanzienlijk minder darmkanker te ontwikkelen. Hoe oorzaak en gevolg precies zitten, is nog niet duidelijk.
Garland beveelt 1000 IE per dag aan, omdat de kans op borstkanker dan met 50% vermindert (zie hier). 1000 IE is 14 d-druppels...
Volgens studies is deze hoeveelheid onschadelijk (Wiki). Het lijkt een betere methode, dan weer een discutabele vaccinatie er tegenaan te gooien...
Churilla e.a. meten bij allerlei vormen van kanker een duidelijk te laag vitamine D niveau in het bloed. Des te ernstiger de situatie, des te minder vitamine D. Churilla is nu een vervolgonderzoek gestart naar de effecten van vitamine D toediening bij patiënten.

Ook helpt een voldoende vitamine D niveau om goedaardige gezwellen te voorkomen - zoals Myomen, bijv. de vleesboom (NIH 04-2013.

Moan e.a. concluderen dat er een sterk verband is tussen griepepidemieën en vitamine D tekorten bij de bevolking in Noord-West Europa. Naarmate er minder zonlicht is, wordt de griep steeds sterker.
Dit is in overeenstemming met de bevindingen van Cannell (2005), Glick (2009) en Campbell (2009) die met vitamine D supplementatie een bijna 100% bescherming constateerden tegen de griep.
En wij maar vaccineren... tegen enorme kosten.
Waarom doet de gevestigde wetenschap niets met deze - en vele andere - resultaten? Waarom stijgt onze maandelijkse ziektekostenpremie steeds terwijl dat niet nodig is?

Aspell e.a. 2019 laten zien dat 25-50% van 50 plussers in de UK een vitamine D tekort hebben (afhankelijk van de definitie van 'tekort'). Dit hangt ook sterk samen met leven in de stad (binnenzitten en mogelijk voedingsfactoren). Zo was er een groot verschil tussen de populatie in meer ruraal Zuid Engeland en die van Londen. Ze adviseren het innemen van een supplement (wat nu nog maar bij 4,4% van deze populatie gebreurt). Te verwachten valt, dat de cijfers in ons land niet veel zullen verschillen.
Ook wijzen ze erop dat in Finland geen tekorten zijn, omdat daar een actieve politiek is van toevoegen van vitamine D aan voeding.

Riek e.a. namen waar, dat vitamine D tekort leidt tot aderverkalking - door het vastplakken van imuuncellen aan de aderwand met cholesterol. Bij voldoende vitamine D in het bloed gebeurt dit niet (Pubmed 11-2012).

Bij Parkinson patiënten die nog geen DEMENTIE hebben ontwikkeld, helpt vitamine D om dit te voorkomen, en verbetert de gemoedstoestand (JPD 2014).
Bij patiënten die wel al dementie hadden werd geen verbetering geconstateerd.

De werking op de gemoedstoestand wordt duidelijk gemaakt door Patrick e.a. 2014, die laat zien dat vitamine D belangrijk is voor de aanmaak van serotonine, oxytocine en vasopressine in de hersenen - hormonen die ons een geluksgevoel geven en ons sociale gedrag beinvloeden.
Dit zou volgens de auteurs eens een belangrijke middel kunnen zijn bij het bestrijden van (de gevolgen van) AUTISME. Samen met voldoende omega-3 (noten, vis) en tryptofaan.

Ook helpt vitamine D tegen FIBROMYALGI - chronische spier- en gewichtspijn en vermoeidheid bij ouderen (Eurekalert 01-2014). Pijnvermindering werd pas na lange tijd (bijna een jaar) gemeten - andere symptomen (ochtendvermoeidheid, fysiek functioneren) verbeterden daarvoor al...
Een hoog niveau aan vitamine D verbetert ook aanzienlijk de spierkracht blijkt nu (Hassan-Smith e.a. 2017).

In tegenstelling tot eerdere onderzoeken komen Lemieux e.a. 2019 tot de conclusie dat vitamine D werkzaam is bij het voorkomen van diabetes, verhelpen daarvan in een vroeg stadium. Ze gebruikten ook een andere benaderingswijze in meetmethodieken, en bekeken supplementatie over een langere periode.

Bilezikian e.a 2020 trekken de relatie tussen vitamine D en Covid-19. Er is volgens hun een duidelijke correlatie tussen tekorten en de ernst van deze infectie. En er wordt minstens 400 IE per dag geadviseerd voor het tegengaan daarvan. Tevens adviseren ze een dosis van minimaal 1000 IE bij een optredende infectie, voor het tegengaan van desastreuze gevolgen. Omdat 400 IE - de geadviseerde maximaal veilige dosis - dan onvoldoende is.
Davies e.a. 2020 adviseren dan zelfs een dosis van 4000 IE voor een echt goed effect! Hij trekt de maximaal geadviseerde dosis ernstig in twijfel, stelt dat daar geen wetenschappelijk bewijs voor is.
Gezien ook de invloed van vitamine D tegen griep - het risico van een combinatie infectie - lijkt het geen verkeerd advies te zijn, om dan tijdelijk een grotere hoeveelheid in te nemen. (ook in combinatie met het effectief lijkende Mariadistel)

Maar bij dit alles moet dus bedacht worden dat het vooral de calcidiol vorm van vitamine D is, die belangrijk is, en vitamine D zonder ondersteuning van goed functionerende lever - waar Mariadistel weer komt kijken - en nieren veel minder krachtig werkt....


Hossein-Nezhad e.a. (PlosOne 03-2013) maken het mechanisme achter de werking van de vitamine duidelijk. Een voldoende vitamine D gehalte activeert 291 genen, die betrokken zijn bij de afweer en bij hart- en vaataantastingen. De werking van vitamine D wordt 'dramatisch' genoemd.
Om een voldoende bloedniveau te krijgen bleek 2000 IE nodig. Het onderzoek is in de winter gedaan om de invloed van zonlicht minimaal te houden. Dat zou betekenen dat we in de winter zo'n 20-30 druppels per dag moeten slikken. En in de zomer misschien ook wel... (zie hieronder)

Bij vaccinaties en het voorkomen van GRIEP (als alternatief ook voor discutabele griepvaccinatie) wordt door diverse artsen tijdelijk 2000-3000 IE voorgeschreven (of nog meer).

Het vermoeden, dat Vitamine D3 helpt bij het tegengaan van HUIDKANKER lijkt niet helemaal te kloppen. Volgens onderzoek is niet de Vitamine, maar de werking van de VitamineRECEPTOR (VDR) daarvoor verantwoordelijk (Ellison et al, J Invest Dermatol okt 2008).

Zie ook 'Chemische farmaceutica' over osteoperose (botverlies)


ANDERE BRONNEN en OVERDOSERING

In de zomer is de huid de belangrijkste leverancier van Vitamine D. Donkerhuidige mensen hebben méér zonlicht nodig, om genoeg vitamine aan te maken.
Vitamine D wordt geproduceerd door het effect van de zon op het onderhuid’s cholesterol. 30 Minuten zonnen maakt in de huid 20.000 IE vitamine D (het teveel wordt weer afgebroken).
Dat werkt niet bij iedereen even goed. In een studie onder heuppatiënten bleek de verhoging van het vitamine D gehalte door meer zonlicht zwaar tegen te vallen en was er nog steeds onvoldoende bloedwaarde (Eurekalert 03-2013).

Trans vetten (geharde plantaardige olie) en te veel omega 6 (zoals sla- en zonnebloemolie) blokkeren de enzymen, nodig voor deze omzetting.
Verzadigde en mono-onverzadigde vetten - roomboter, olijfolie - doen dit niet.

Langer zonnen maakt meer tumorcellen aan. De aanmaak van Vitamine D in de huid gaat dit onvoldoende tegen. Zonnen is ( voor de huid) niet gezond !
Volgens dit onderzoek, zou méér huidvitamine D huidkanker zelfs kunnen promoten.

Roomboter bevat zelf Vitamine D en stoffen die de werking van de vitamine bevorderen.
Lijnzaad-, walnoot- en koolzaadolie bevatten veel omega 3 en bevorderen de aanmaak van vitamine D (mede-oorzaak van de veelgeprezen positieve effecten van omega 3 !).
Walnootolie smaakt heerlijk door salades en wordt ook als zonnebrand-olie gebruikt. Het is bij sommige 'internationale' winkels goedkoper verkrijgbaar dan bij de supermarkt.
Walnoten zelf zijn een dagelijkse aanrader om méér redenen (z.e. deze site).

De schadelijke effecten van een overdosis vitamine D zijn lang niet zo sterk als die van Vitamine A.
De maximaal benoemde 'veilige dosis' is 2000 IE (?), wat overeenkomt met de dosis die nodig is om de afweergenen maximaal te activeren. Wel met calciumrijke voeding om te voorkomen dat calcium aan de botten onttrokken wordt.

Waarschijnlijk is de ADH in Nederland te laag gesteld. En zijn extra vitamine D druppels (levertraan) aan te bevelen (behalve als je veel buiten, en gezond bewegend van leden bent).

Bij zwangere vrouwen leiden te hoge bloedniveaus aan vitamine D tot (veel) meer kans op allergie bij het kind (Weisse e.a. 02-2013).
Uit het onderzoek bleek dat vitamine D3 de werking van T-remmer(Ts)cellen vermindert. Ts cellen compenseren te sterke reacties van het afweersysteem.
De onderzoekers raden daarom vitamine D supplementatie af tijdens de zwangerschap.

Behalve vitamine D3 is er ook vitamine D2, vooral afkomstig uit paddestoelen en (goede) schimmels - en net als D3 in de huid gevormd wordt. Vitamine D2 is veel minder krachtig dan D3 en kan niet als vervanger dienen.

Een onzeker punt is de werkelijke hoeveelheid Vitamine D in supplementen.
Er is geen controlerende instantie die dit test. Uit een onderzoek in de US bleek dat dit soms maar 7% was van wat er op het etiket stond (JAMA 02-2013)... en is levertraan daarom het enige betrouwbare supplement.

NIEUWS
Datum
{datum} {inhoud} 

PAGINA OVERZICHT