SUPPLEMENTEN

Overige mineralen en metalen

Door de moderne productiemethoden in de landbouw is aan veel sporenelementen en mineralen een tekort, omdat die niet in de kunstmest zitten, en de bodem daardoor 'uitgeput' is geraakt - en minder organisch (EU anti-mestwetgeving is dan ook discutabel, omdat kunstmest een aantal grotere nadelen kent - te beginnen bij de winning in de Sahara). Drijfmest uit de bio-industrie die vanuit diezelfde wetgeving massaal geinjecteerd wordt in de bodem is juist veel slechter - in veel opzichten (i.t.t. koeienmest)!

BIOLOGISCHE producten, geteeld met echte mest, bevatten deze mineralen meer, evenenals veel wilde producten uit een natuurlijk milieu, en zijn juist perfect voor duurzaam bodembeheer.
Zie 'Groenten en Fruit'.
De hieronder besproken sporenelementen zijn noodzakelijk voor de gezondheid, maar vallen deels onder de categorie 'zware metalen' die in overdoseringen uiterst giftig zijn!

CHROOM: met Chroomsupplementen is het uitkijken, méér dan met Selenium!
Méér Chroom, dan we via de voeding binnenkrijgen (35 mcg) hebben we niet nodig en is zeer schadelijk.
Chroompicolinaat wordt soms aangeprezen om de vetverminderende en spieropbouwende eigenschappen, maar het kan daar beter niet voor gebruikt worden, we krijgen al genoeg schadelijk Chroom (C-6) binnen via luchtvervuiling ( door het verstoken van afvalhout en chemische producten in cementovens, afvalverbrandingsinstallaties en kolencentrales).

Het chroom in supplementen is zogenaamd 'onschuldig' C-3 Chroom. Helaas zet zich dit Chroom in het lichaam om in C-6 Chroom
(o.i.v. enzymreacties - 28).
Er leek een groot verschil te zijn tussen Chroompicolinaat en Chroomnicotinaat, populair in de bodybuild wereld .
Dat is dus niet zo, beiden geven ze sterke DNA-beschadiging.

De veevoerindustrie beproeft inmiddels als 'onschadelijk' alternatief een aantal Chroom-Chloor-Propyl verbindingen (in veel landen inmiddels toegestaan).
Vlees met Chroom dus, in plaats van de nu verboden (in de USA nog niet) antibiotica en groeihormonen... de geschiedenis herhaalt zich...


JODIUM is een essentieel sporenelement, een tekort tast de stofwisseling, kalkopname en hersenwerking aan.
Vitamine C en B2/3 helpen bij jodiumopname.
De schildklier houdt 50 miligram vast, de rest van het lichaam 1500 mg (1.500.000 mcg). De lichaamscellen bevatten veel meer jodium dan het bloed..
Landen met een jodiumtekort, hebben een duidelijk lager niveau van gemiddeld IQ, en kleinere mensen, dan andere landen... (UN onderzoek in o.a. Mongolië en Bolivia). Met name ongeboren kinderen zijn kwetsbaar, een lager niveau aan jodium (< 150 mcg in urine) leidt tot neurologische onderontwikkeling.

Jodium is essentieel voor het functioneren van de schildklier, dat hormonen (T3 en T4) produceert, die van invloed zijn op de stofwisseling, en daarmee o.a. de botgroei en emoties beïnvloeden.
Een tekort aan T3 hormoon lijkt ook samen te hangen met depressies, zie hier, en met overgewicht (zie dit artikel over maagverkleining).
Thyroide hormoon wordt niet alleen aangemaakt in de schildklier, maar ook in ovaria (T2) en in witte bloedmergcellen.

Hier in Nederland wordt het aan sommig keukenzout toegevoegd (JoZo), en aan brood.
Zolang dit zout gebruikt wordt, is er niet snel risico, dat een ernstig tekort optreedt. Maar niet iedereen gebruikt even veel (gejodeerd) zout of (gejodeerd) brood. En volgens sommigen is de norm van 150 mcg veel te laag (zie hieronder). Volgens anderen is natuurlijk jodium beter dan het jodiumzout dat toegevoegd wordt.
Groot probleem hierbij is, dat de broodinname in ons land aan het afnemen is.
Net zoals de zoutinname. Er is een intensieve campagne hier om minder zout te gebruiken in allerlei producten - en dat gebeurt ook. Vergeten wordt daarbij, dat de jodium-inname daarmee ook afneemt.
Ook wordt zeezout zonder jodiumtoevoeging steeds meer gebruikt.
Gevreesd moet dan ook worden, dat het jodiumtekort aan het toenemen is.
Uit dit onderzoek van het RIVM blijkt dat de jodiuminname in de periode 2006-2015 met ongeveer 35% is afgenomen.
Een fors deel van de mensen blijkt onder de geadviseerde norm van 150 mcg te zitten - al zit het grootste deel daarboven.
Vrouwen in verwachting en tijdens borstvoeding krijgen in het algemeen te weinig jodium binnen - wat grote consequenties kan hebben!.
Veganisten/ vegetariërs die weinig zeeproducten consumeren lopen aanzienlijk risico!

In veel andere EU landen (zoals de UK) is het probleem groter.

Jodium zit veel in zeeproducten - ook in eieren en zuivel (vooral) uit kust/klei-gebieden (veel bodems bevatten maar weinig jodium).
Het meeste in ZEEWIER, himalayazout* (2,5 zo veel als in gejodeerd keukenzout), kabeljauw, ongeschilde gebakken aardappels en yoghurt.
De grootste jodiuminnane ter wereld is in Japan en Korea, waar dagelijks zeewier gegeten wordt (al is niet iedere zeewier even rijk daaraan - KOMBU een van de rijkste). De inname in Japan ligt op 1300 mcg. Japan is eveneens het land met de minste borstkanker (ook de borsten nemen veel jodium op - en hebben dat nodig).

* Himalayazout is een stuk duurder dan JoZo... maar hoe lang doe je wel niet met een kilo zout? (superlang... het blijft relatief haast niks kosten). Bovendien bevat het tal van andere mineralen, en geeft het de beste smaak aan gerechten. JoZo (en ander fijn zout - ook fijn zeezout - bevat daarnaast schadelijke anti-klontermiddelen - grof zout en een zoutmolen gebruiken blijft de betere optie)
Zeewier is een superieure smaakmaker die als zoutvervanger kan dienen ('umami')- ipv die chemische maggi-blokjes. Bij 'Koken-recepten' is basis recept voor heerlijke umami die in veel kokkerellen gebruikt kan worden.

KRITIEK OP TE LAGE NORMEN

Er is fundamentele kritiek te vinden op de norm van 150 mcg per dag. Deze norm is gebaseerd op een goede werking van de schildklier. Volgens sommige wetenschappers moet deze veel hoger liggen om andere lichamelijke functies voldoende te ondersteunen.
Het meten van jodium uitstoot in de urine alleen is geen goede meetmethode, omdat dit lang niet alles zegt over de jodiumopname door lichaamscellen.
Bij defecten in de iodide transporteur van lichaamscellen kan er in de urine/ bloedserum voldoende jodium (thyroide hormoon T3/4) zitten na het toedienen van extra jodium, terwijl de lichaamscellen veel te weinig binnenkrijgen.

Verstoorde opname door cellen kan ook plaatsvinden door stoffen als bromide's - die in landbouwproducten zitten (vooral door het gebruik van methylbromide als bodemontsmetter (het meeste bij de aardappelteelt), in lichaamsverzorgingsproducten en, als meeste, in brandvertragers in meubels, matrassen, tapijten, apparaten en in auto's. Gechloreerd drinkwater, chemische stoffen in plastic verpakkingen en fluor in mondverzorgingsproducten verstoren de opname.
Estrogenen remmen ook de opname, reden waarom tekorten bij vrouwen meer voorkomen.

Flechas maakt in deze voordracht de achterliggende mechanismen duidelijk, en bespreekt waarom het grootste deel van de bevolking mogelijk jodiumtekort heeft. Zie ook hier.

Een laag IQ, mentale afwezigheid, doge ogen, mond en huid, spierpijn (fibromyalgie), spierzwakte, borstpijn, cystes (knobbeltjes) op allerlei plekken, (bot)groeistoornissen, kunnen symptomen zijn van jodiumtekort.
Een foetus die meer iodine kinnenkrijgt is veel actiever. Moeders die extra jodium houdende producten nemen tijdens de zwangerschap krijgen kinderen met een aanzienlijk HOGER IQ (+20). Flechas legt een relatie tussen de grote toename aan ADD in de USA en de gelijktijdige afname van jodium inname.

Jodium activeert het zelfvernietigingsmechanisme van kankercellen. Er wordt een duidelijke link getrokken tussen borstkanker, PCOS en jodiumtekort.


KOPER is onmisbaar voor de groei.
Koper is ook van groot belang bij het voorkomen van schimmelinfecties (resistente schimmels blokkeren de koperafgifte door afweercellen).

Een kopertekort zal niet snel optreden, het zit in zeer veel producten. Teveel koper leidt, net als teveel ijzer, tot problemen. En net als bij ijzer komt dit vaker voor.
Kankercellen hebben koper nodig om zich uit te zaaïen. Door koper weg te vangen wordt dit voorkomen.
Bij bortskanker patiënten bleek dit het leven enorm te verlengen (Vahdat e.a. 2013). Bij prostaatkanker patiënten had het geen effect.

Een koperarm dieet is moeilijk te volgen. Zink helpt goed om de koper 'onder controle' te houden. De verhouding zink - koper moet 1:1 zijn. In acute gevallen - zoals bij borstkanker en Wilson's Disease is die verhouding 1:5. Tetrathiomolybdate is dan zeer effectief om die verhouding om te keren.
Een tekort aan koper tast het metabolisme aan (APS 2013)


KALIUM EN NATRIUM moeten in de juiste verhouding (1:3) tot elkaar staan. Kalium bevordert de uitscheiding van vocht, Natrium (keukenzout) de ophoping hiervan... samen beïnvloeden ze de elektrochemische processen, zoals de spierwerking.
Een tekort aan Kalium (dat kan voortkomen uit - de bestrijding van - ziekten) leidt tot slapte, spiertrilling, hoofdpijn en duizeligheid.
Kalium zit veel in bananen, tomaten, paddestoelen, aardappels en andere knollen, pinda's en peulvruchten.

Per dag heeft een mens ongeveer 2,5 gram keukenzout nodig, en kan maximaal 5 gram verwerkt worden. Maar de gemiddelde consumptie ligt op 8-12 gram !! Magnesium en kalk neutraliseren (deels) het overschot, waardoor er een tekort aan deze mineralen ontstaat...

Uit enkele meta analyses in het BMJ (03-2013) blijkt, dat het verminderen van natriumchloride en het vermeerderen van kaliumchloride een krachtig bloedrukverlagend effect bij hoge bloedruk geeft en een lagere kans op beroerte en hartaanvallen Aburto e.a.(1) , Aburto e.a.(2). Aburto beveelt het nuttigen van kaliumrijke producten aan - die hebben van zichzelf al minder zout nodig.


MAGNESIUM beïnvloedt vele lichaamsfuncties: cholesterolgehalte, hartritme, kalk- en zuurstofopname en de bloedstolling.
Het remt de vorming van ontstekingseiwitten en ontspant bloedvaten.
Tekort aan magnesium leidt tot hart- en bloedsomloopstoornissen (aderverkalking, hartinfarct), gehoorverlies en denk- en slaapproblemen.

Een tekort leidt ook tot vermindere Vitamine D opname en parathyroid hormoon (PTH, dat een belangrijke functie speelt in het hele lichaam).

Een verhoogde inname van magnesium (100 mg/dag) samen met Vitamine B6 bij ADHD leidt na 1-6 maanden tot significante verlaging van de symptomen (bij een laag startniveau).

Mensen met DEPRESSIES en ANGSTstoornissen blijken heel vaak een magnesiumtekort te hebben. Magnesiumtekort geeft een 10% hogere score bij de depressietest (Jacka e.a. 2009).

Rosanoff e.a. concluderen dat magnesiumgebrek de hoofdoorzaak is van HART- en VAATZIEKTEN (MNT 02-2013).
Magnesium hangt samen met alle risicofactoren: hoge bloeddruk, aderverkalking, plaquevorming en cholesterol. 'Statines en het gebruik van andere vetten hebben nooit tot echte verbeteringen geleid, omdat de werkelijke oorzaak in magnesiumgebrek ligt'.
Rosanoff waarschuwt ook voor het gebruik van calciumsupplementen zonder magnesium.

Een meta-analyse onder in totaal 1 miljoen mensen laat zien, dat er een sterk verband is tussen een magnesiumrijk dieet en hartfalen (-22%), herseninfarct, diabetes en vroegtijdig overlijden - andere verbanden waren minder duidelijk ,maar kunnen er wel zijn (Fang e.a. 2016).

Kunutsor e.a. 2017 laten een verband zien tussen een laag magnesium bloedniveau en een veel grotere kans op BOTFRACTUREN.
Vreemd genoeg werd geen significant verband gevonden tussen magnesiumrijke voeding en botfracturen. Ze verklaren dit door het onvermogen van het lichaam om magnesium te absorberen. Wat onder meer kan liggen aan slecht functioneren van de darmen en nieren - en bepaalde medicijnen zoals maagzuurremmers en vochtafdrijvers.
Extra supplementatie met magnesium kan wel helpen in die gevallen, maar de oorzaken van slechte absorptie aanpakken lijkt beter.

Magnesiumsupplementen moeten ook de belangrijkste andere mineralen bevatten, een sterke onbalans kan gevaarlijk zijn (net als met de andere supplementen).

Magnesium zit het meeste in boekweit, daarna volkorenbrood, zilvervliesrijst, zeevis (makreel als meeste), soja, broccoli, artisjok, spinazie, amarant (snijbiet), bonen, noten (para-, cashew- en amandel-noten als meeste), haver, rozenbottels, pinda's, cacao, yoghurt, banaan, koffie en zwarte thee.SELENIUM is een belangrijk sporenelement, noodzakelijk voor o.a. de afvoer van giftige vitaminereactieproducten en bindweefselgroei.
De werking op bepaalde enzymsystemen zorgt voor dat positieve effect.
Voor die ontgiftende werking (superoxide-dismutase) zijn ook Zink en Mangaan nodig.

Bij vitaminesupplementen is het zeker zinvol, om ook extra Selenium te slikken (of een multi te nemen met Selenium).

Vogel prees Selenium 50 jaar geleden al, om haar anti-kankerwerking (evenals Silicium en calcium)... het blijkt nu, dat hiervoor 200 ug. per dag voor nodig is (méér dan je normaal binnenkrijgt), bij kanker in een vroeg stadium blijkt het dan zeer effectief !
Doseringen van 700 ug, zoals vaker toegepast, zijn absoluut te hoog ! Deze doseringen verhogen bijv de kans op diabetes aanzienlijk.

Het natuurproduct met het hoogste seleniumgehalte is de BRAZILNOOT of PARANOOT - één noot per dag is al voldoende om het seleniumgehalte op peil te houden. Daarna komen paddestoelen en Paksoi. Voor de rest zit het in zeer geringe mate in groenten en granen (het meeste in biologische).
Zie ook Heber e.a. Nutritional Oncology 2006, p.576. en The Lancet 2012.


SILICIUM (Kiezelzuur) is net als Fosfor een onderbelicht, maar essentieel mineraal.
Het speelt een belangrijke rol bij de afweer en zorgt voor gezonde huid, haren en nagels.
Silicium-kalkgebrek (een gebruikelijke combinatie) uit zich in bijv. ontstekinggevoeligheid, gezwollen lymfeklieren, longaandoeningen en slappe haren en nagels.

Silicium zit veel in bepaalde kruiden (Gele Hennepnetel, Akkerpaardenstaart, Brandnetel), in andere vezelige planten en noten.

Siliciumpoeder is werkzaam op moeilijk genezende wonden en open benen
(in combinatie met inname van Akkerpaardenstaartpilletjes en Knoflook).


ZINK is een belangrijk sporenelement, werkzaam in de hersenstofwisseling, bij wondgenezing en afweer, en soms toegepast bij reuma.
De dagelijkse behoefte is ongeveer 15 milligram.

Zink zit relatief veel in havermout, kaas, rood vlees en lever, vis, uien, olijven, spinazie, erwten, witte bonen, tomaten, volkorenbrood*, cacao, thee, noten, bessen, yoghurt, kiwi, avocado, eieren en heel veel in oesters.
Er is snel een 'tekort', omdat het in de meeste producten maar in geringe mate voorkomt.


Zink is werkzaam bij ADHD - zie hierboven bij Magnesium.
Zinktekorten leiden tot afwijkingen in het botcollageen/sponsbot - en spelen mogelijk een rol in het 'breekbare botten syndroom' (osteogenesis imperfecta).
Voor goede botten is het samenspel met magnesium, vitamine K en D, foliumzuur, calcium en fosfaat van groot belang - evenals het tegengaan van ontstekingsfactoren (wat bij "de Compil' uitgebreid aan bod komt).
Goede voeding is de basis hiervoor, en zal ook voorzien in andere belangrijke mineralen en vitamines.

Een kleine toename van zink (4 mg per dag, bijv. te bereiken door een gericht zinkrijk dieet of een supplement) verbeterde DNA schade en de status van eiwitten die DNA repareren en van invloed zijn op het immuunsysteem en anti-oxidanten (Zyba e.a. 2016). Omgekeerd, komen de auteurs tot de conclusie dat DNA breuken een indicator kunnen zijn van zink-tekort (maar ook van foliumzuur en vitamine B6 tekorten).

Zink vergroot de overlevingskans bij longontsteking met minstens een factor drie. Bij HIV patiënten is dit zelfs een factor acht ! (Ndeezie 2012).

*Zinktekorten kunnen, behalve door verkeerde voeding, ook ontstaan door een verkeerde darmwerking, zoals door overgevoeligheid voor gluten en tarwe. Ook het fytinezuur in graanproducten kan de mineralenopname ernstig verstoren. Fytinezuur wordt geneutraliseerd in zuurdesembrood.

Zinksupplementen zijn gevaarlijk: ze leiden tot koperafbraak en bloedcelaantasting. Doseringen boven de 150 mg zijn uiterst giftig - 25 mg wordt als bovengrens gezien (supplementen bevatten vaak 50 mg, andere - zoals die van het Kruidvat - 10 mg).
Vaak zijn er alternatieven voor een behandeling met hooggedoseerde zinkpillen.
Zoals dagelijks havermout, volkorenproducten, pitten, noten, en thee drinken... en de andere hier boven vermelde producten. Deze producten zijn ook rijk aan andere mineralen en gezonde stoffen, dus vele vliegen in een klap....

Belangrijke bronnen (zink per 100 g)
Oesters e.d. 84 mg
Havermout 14.0 mg
Lijnzaad 7,8 mg
Pompoenzaden 6,5 mg
Zonnebloempitten 6,4 mg
Sesamzaad of tahini 5,5 mg
Tarwezemelen 4,7 mg
Para noten (de belangrijkste bron van selenium) 4,2 mg
Kaas 4,0 mg
Amandelen 3,8 mg

 


Nog meer gebruikte sporenelementen zijn bijv. Borium, Mangaan, Molybdeen en Vanadium.

BORIUM en MANGAAN spelen een belangrijke rol bij de botvorming.

Borium zit veel in noten en pitten.

Mangaan zit veel in haver, boekweit, kokosnoot, ananas, vliesrijst, okrabonen en noten.
De opname wordt geremd door tegelijk melk- en tarweproducten te nuttigen...
en bevordert door groene erwten. Zie ook 'Selenium'.
Het speelt nauw samen met Selenium..

VANADIUM speelt een rol bij de suikerstofwisseling en vetvorming.
Een tekort zal niet snel optreden.
Verhoogde dosis zijn aan te bevelen bij afvallen en suikerziekte.
Vanadium zit met name veel in sojaproducten, aardbeien, sla en komkommer.

Voor al deze sporenelementen geldt, dat ze beter niet als supplement geslikt kunnen worden, omdat snel een overdosering optreedt.... en de organische vorm samen met andere voedingsstoffen iets anders is dan de chemische vorm.

NIEUWS
Datum
{datum} {inhoud} 

PAGINA OVERZICHT