SUPPLEMENTEN

De rol van de overheid

Een nieuwe zorgwekkende ontwikkeling is die van de 'CODEX ALIMENATARIUS' door de nationale overheden en internationale instituten als de Wereld Handels Organisatie.

Deze codex heeft als doel, de alternatieve sektor te reguleren.

Op zich is dat dus hard nodig (zie voorgaande pagina), maar door de ondoorzichtige manier waarop dit gebeurt, en doordat de beslissende partijen onder grote invloed van multinationals lijken te staan, is dit een slechte ontwikkeling.
Door de overheid wordt gesteld, dat deze geheime, ondemocratisch opgestelde, codex, niet bindend is, maar feitelijk is ze dit wel !
Niemand in onze 2e Kamer is inhoudelijk goed geïnformeerd hierover...
Voor meer info en discussie zie bijv. Fonteine.com.

Zo een regulering is alleen maar acceptabel, als dit in breed maatschappelijk overleg gebeurt, waarbij daadwerkelijk de financiën beschikbaar worden gesteld, om alternatieve en biologische producten onafhankelijk te laten onderzoeken.
De alternatieve sektor heeft meestal geen geld, om breedschalig en langdurig onderzoek te laten verrichten.
Door de huidige ontwikkeling, dreigen de farmaceutische, chemische, en bio-industrie - en de genetische manipulatie - definitief de absolute macht te krijgen in de wereld.
Alleen maar omdat deze grote spelers het geld hebben, om hun eigen onderzoek uit te voeren - dat als basis voor toelating gebruikt wordt.

Terwijl het maar de vraag is, of die toegelaten producten echt wel beter zijn, dan natuurlijke alternatieven (zie de volgende pagina).


Zo heeft de overheid enorme hoeveelheden Tamiflu ingekocht, terwijl onafhankelijke wetenschappers openlijk twijfelen aan het nut daarvan.
Dat gebeurde aan de hand van bijvoorbeeld ministeriëel adviseur
A. Osterhaus - die ook de omstreden baarmoederhalsvaccinatie adviseerde - en de Gezondheidsraad.
Dezen hebben directe relaties met de farmaceutische industrie, en blijken niets af te weten van natuurlijke geneesmethoden.

Tamiflu vermindert het aantal 'ziekzijn-dagen' bij griep met maximaal twee.
Terwijl Vitamine C in haar eentje het aantal 'ziekzijndagen' al met één vermindert.
Mariadistel is in onderzoek véél effectiever gebleken dan Tamiflu. De werking tegen (Spaanse) griep is bijna compleet, terwijl die van Tamiflu matig is. Mariadistel
bevat o.a. Silibinine, dat in staat is gebleken bepaalde kankers compleet af te stoppen.

Alleen zal de farmaceutische industrie onderzoek daarvan niet financieren... en onze overheid weet nergens van, en wil het ook niet weten.


Door deze ontwikkelingen is het producenten van alternatieve en natuurlijke middelen ook verboden, om een link te leggen tussen het genezen/ voorkomen van ziekten en hun producten (de Code Aanprijzing Gezondheidsproducten).
Ook al bestaan er voldoende onderzoeken, die deze gezondheidseffecten duidelijk maken (zoals gepresenteerd op deze site) !

De EFSA (de Europese Voedsel en Waren Autoriteit) wil echter het merendeel van deze middelen niet erkennen als geneeskrachtig, en reclame ervoor verbieden. Zelfs verwijzingen naar gefundeerd wetenschappelijk onderzoek zouden dan niet meer mogen.

Een dergelijke politiek zou verdedigbaar zijn, als de overheid zelf verder onderzoek zou ondersteunen naar geneeskrachtige stoffen uit de plantengeneeskunde, waarvan de positieve werking al deels is aangetoond.
In het algemeen belang. Ook in financieel opzicht, want farmaceutische producten zijn vaak veel duurder.
Maar dat gebeurt niet.

Op de lijst van goedgekeurde producten die de EFSA nu heeft voorgelegd aan het EU parlement ontbreekt maar liefst 92% van alle supplementen (ANH, 04-12-11) . De Codex wordt van kracht.

De doodsteek voor de supplementensector, en een aantasting van de informatie/keuzevrijheid van de consument/ burger.
Het Europese parlement moet nog stemmen, maar de uitslag lijkt al vast te liggen met alle lobby's die gevoerd zijn, en alle onwetendheid van de politici over dit belangrijke onderwerp.

NIEUWS
Datum
{datum} {inhoud} 

PAGINA OVERZICHT