SUPPLEMENTEN

Homeopathie

HOMEOPATHISCHE MIDDELEN zijn een vak apart.
Er zijn wel duizend middeltjes verkrijgbaar, waarvan slechts enkele bij de drogist staan.
Een aantal van deze middelen blijken verrassend werkzaam, maar enige kennis van zaken is vereist. De gemiddelde drogist zal niet het juiste preparaat kunnen aanbevelen...

Sommige middelen zijn gemaakt van uiterst krachtige stoffen, die dan (zeer) sterk verdund worden.
Het verschijnsel, dat schadelijke stoffen in een bepaalde dosering juist een gunstige werking kunnen hebben, wordt wel HORMESIS genoemd.


De positieve werking van hormesis op allerlei lichamelijke functies is in een overzicht van J S Sonneburn (Pubmed 2010) samengevat. Uit dit overzicht blijkt, dat allerlei middelen een werking hebben, die de werking van chemische farmaceutische middelen evenaart of overtreft.
De toe te passen dosis is heel belangrijk, omdat bij te hoge doses negatieve effecten gaan optreden.
Goede therapeutische resultaten worden volgens dit overzicht - en andere gelinkte artikelen* - behaald bij diabetes en overgewicht, anti-oxidatieve werking (zonder oxidatieve stress), bescherming van zenuwen en hersenen, vermindering van DNA schade (ook door UV en radioactieve straling), hart- en vaataantasting, kanker, ontstekingen, spieraantastingen, glaucomen en afweer in het algemeen.
*bijv. M Mozaffarieh e.a. 2010, H Adachi e.a. 2010, K Hirota e.a. 2002.Anderen zijn gemaakt van 'zwakke stoffen', waarvan het moeilijk aan te nemen is, dat ze nog invloed hebben als ze 10.000 maal verdund zijn...

Dat de geneeskrachtige werking alsmaar toe zou nemen bij meer verdunning, lijkt het zwakste punt in de (klassieke) homeopathische theorie, maar dat is nog geen reden, om de homeopathie helemaal overboord te zetten.

De enig mogelijke verklaring hiervoor, die ik ben tegengekomen, is de 'watercluster-theorie' van Batmanghelidj, waarop voortgebouwd door Beneviste en Emoto.
Die houdt in, dat elektromagnetische straling, molecuuleigen 'trillingen' van allerlei stoffen en andere blootstellingen, door water 'onthouden' worden. En dat het mogelijk is om de energiewaarde van water (Bovie-waarde) te verhogen met bijv. draaiend schudden (een techniek die homeopaten al lang gebruiken).
Electromicroscopische foto's van bevroren water laten zien, dat deze 'trillingen' vastgelegd worden in complexe kristalstructuren... kristalstructuren, die blijken te ontbreken in (gechloreerd/ met ozon behandeld) leidingwater.

In de pers was te lezen (Gelderlander, 060405), dat 'wetenschappelijk' was aangetoond, dat water geen 'afdruk' kan onthouden...
Maar hier wordt dit onderzoek weer aangevochten (er zouden alleen enkele watermoleculen gemeten zijn, geen clusters), en tevens meer wetenschappelijke info geboden.

Ook blijkt, dat elektromagnetische eigenschappen van water invloed hebben op de werking daarvan.
In een onderzoek van Garibaldi e.a. over het effekt van de cytokines IL-12 en IFN-y (stoffen die o.a. allergische reacties veroorzaken) in sterke verdunning op astma bleek een positief effect - veel sterker als die verdunning volgens homeopathische principes geschud was (Pulm. Pharmacology & Therapeutics 2009 p13). Garibaldi werd gedwongen, om voor de publicatie de term 'homeopatisch' te verwijderen...

Demangeat publiceerde een verbluffend onderzoek naar elektromagnetische 'superorganisatie' van water, onder invloed van zeer kleine deeltjes in het water, in zeer verdunde oplossing (Journal of Molecular Liquids 2009).
Nadat die opgeloste substantie geheel was verwijderd, bleek het water toch de moleculaire organisatie te houden, die als gevolg van de oplossing ontstaan was. Een duidelijk bewijs voor de 'waterclustertheorie'.

De effectiviteit van veel middelen is nihiel gebleken in een aantal onderzoeken.

Zelf zet ik ook grote vraagtekens bij bepaalde basisprincipes van de homeopathie.. zoals een dosering van enkele druppels sterk verdunde geschudde calcium om de calciumopname van het lichaam te stimuleren.. terwijl in water al veel meer calcium zit, dan hoef je toch alleen maar wáter te schudden ?

Toch zou het goed kunnen, dat schudden van stoffen in water effect heeft op de kracht van de werking... dat zou dan gelden voor àlle stoffen, die in het water aanwezig zijn...

Batmanghelidj heeft ons de mogelijkheid gegeven, een serieus empirisch onderzoek te doen naar de homeopathie.
Door van de verschillende stadia van schudden en verdunnen de kristalstrukturen in kaart te brengen en die te vergelijken met anderen... (hier is mogelijk ook een verband met de magnetistische 'hoek')

Het 2e belangrijkste basisprincipe van de homeopathie, dat een stof die de symptomen van de te bestrijden kwaal veroorzaakt, in zeer verdunde hoeveelheden die kwaal juist betrijdt, klinkt in veel gevallen onlogisch.
Daarmee worden teveel chemicaliën en ziekteverwekkers klakkeloos geaccepteerd als medicijn, puur afhankelijk van de visie van de plaatselijke homeopathische arts.

Door dit verdunningsprincipe voor alle stoffen te handhaven, zet de homeopathie zich buitenspel - de onderbouwing hiervoor is meer een kwestie van geloof dan iets anders !
* ook de homeopathie is een instituut met verschillende vastgeroeste 'zuilen', waarbuiten het moeilijk treden is voor de individuele natuurarts... al helemaal niet omdat de homeopathie weinig eigen onderzoek verricht, en dus weinig onderbouwing/vernieuwing kent.

In tegenstelling tot de plantengeneeskunde, waarin veel meer onderzoeksinspanning gestoken wordt... en ook veel meer spectaculaire resultaten behaald zijn (zoals kankerbestrijding met Taxis en zeesponzen - extract).

De 'homeopathie-kritische' medici zwijgen dan ook angstvallig over de plantengeneeskunde - zijn meestal slecht op de hoogte van de ontwikkelingen op dat gebied.

TOCH: ALS EEN AANTAL VAN DE CONCLUSIES VAN DE HOMEOPATHIE KLOPPEN MOET DE HELE NORMERING VOOR ADDITIEVEN OP DE HELLING !!

Misschien, blijkt over een tijd (of nu al ?), dat een aantal kankerverwekkende stoffen in lage doseringen juist kankerwérend zijn ... of dat een aantal van die stoffen óók in allerláágste dosering schadelijk zijn ... wie weet ?

Feit is, dat een aantal conclusies, die de homeopathie en fytotherapie 70 jaar geleden al trokken, nu opeens door wetenschappelijk onderzoek bevestigd worden.
én dat stoffen inderdaad in zéér lage doseringen al effect kunnen hebben..

Opvallend zijn bijv. de slangengiffen (Lachesis D10/D12).
Met name in Duitsland wordt hiermee veel gewerkt in de bestrijding van stofwisselingsziekten (allergie en astma) en luchtwegontstekingen, voor de ontgifting (ook lymfereiniging) van het lichaam...
maar onjuiste toepassing van dit soort verdunde vergiften kan tot omgekeerde effecten leiden.

Bijengif wordt onderzocht in de reguliere geneeskunde voor de bestrijding van ME.
BOTOX is inmiddels een erkende medicatie (Botox is verdunde botulisme-bacterie).

In de diergeneeskunde wordt veel geëxperimenteerd met homeopathie, zie bijv. deze studie (in cache) over Lachesis en haar effect op allergie bij katten.
Binnenkort worden wat meer verwijzingen naar onderzoeken die effectieve resultaten hebben uitgewezen hier geplaatst.


De organische homeopathische geneesmiddelen doen huiveren - wat zijn de risico's van het gebruik van zeer gevaarlijke micro-organismen of eiwitten , hoe verdund en geschud ook... (het organisme zelf wordt niet verzwakt, zoals bij 'normale' bewerking)...
daarbij komt: een ziektecel blijft een cel.
Die cel wordt niet steeds verder 'opgelost' bij hogere verdunning - wat voor een 'kristalstructuur' er dan van die cel in het water vastgelegd wordt ?

Het laatste woord over homeopathie is nog niet gezegd...

NIEUWS
Datum
{datum} {inhoud} 

PAGINA OVERZICHT