[NL]Wat zijn de blootstellingslimieten in Nederland ?
*UMTS/Dect/GSM | 02 Februari 2005 | 08:17:26
De Nederlandse Gezondheidsraad hanteert de allerhoogste blootstellingslimieten ter wereld. Deze blootstellingslimiet betreft een grenswaarde van de stralingsdichteid van een elektromagnetisch veld in de eenheid microWatt per vierkante meter.

Waar de meeste landen simpelweg de ICNIRP aanbevolen waarden hanteren, verdubbelt de Gezondheidsraad bij UMTS deze waarden. De Nederlandse overheid steekt het hoofd in het zand en volgt dit advies kritiekloos op:

UMTS 2050 MHz
ICNIRP: 10.000.000 uW/m2 (61 V/m)
Gezondheidsraad: 20.000.000 uW/m2) (87 V/m)

GSM 1800 MHz
ICNIRP: 9.000.000 uW/m2 (58 V/m)
Gezondheidsraad: 17.500.000 uW/m2) (81 V/m)

GSM 900 MHz
ICNIRP: 4.500.000 uW/m2 (41 V/m)
Gezondheidsraad: 6.500.000 uW/m2) (49 V/m)

Sinds 1977 doet de Gezondheidsraad al afstand van de door de ICNIRP geadviseerde normen. Waar steeds meer landen de blootstellingslimieten omlaag schroeven (Belgie 3 V/m, Nieuw Zeeland 0,2 V/m), blijft de Gezondheidsraad steeds hogere limieten adviseren. Iets klopt er hier niet. Het is aan de lezer om hier conclusies uit te trekken.


Baubiologische Richtwerte
In Duitsland hebben zogenaamde BauBiologen zelf onderzoek gedaan naar straling en hebben ze uitgezocht bij welke veldsterkten geen meetbare biologische effecten meer optreden en vanaf welke veldsterkte deze effecten wel optreden. Lees en huiver:

Voor hoogfrequente elektromagnetische velden wordt geadviseerd:
Gepulst: Blootstellingslimiet: 0,1 uW/m2
Ongepulst: Blootstellingslimiet: 1 uW/m2

Vergelijk dit met de 20.000.000 uW/m2 van de Gezondheidsraad ! Hier zit een faktor 200.000.000 tussen !

Tevens wordt hier duidelijk dat gepulste digitale signalen zo'n 10x schadelijker zijn voor het menselijk lichaam. Dat is dan ook de reden waarom televisiezendmasten en radiomasten minder schadelijk zijn dan GSM en UMTS zendmasten (en DECT basisstations, C2000, WiFi, WiMax).

Moderne digitale televisie- en radiozendmasten van het type Digitenne zijn overigens wel schadelijker dan analoge TV-zendmasten. Er wordt geen gepulst signaal gebruikt, maar omdat er 3 tot 4x meer kanalen per frequentiegebied mogelijk zijn, is het signaal veel ''voller'' en vertoont het apparte pieken. Zie o.a.
www.umweltinstitut.org/frames/all/m392.htm .

Voor meer details over deze BauBiologische Richtwerte, zie
www.milieuziektes.nl/Pagina5.html .
bewerk | verstuur | kopieer


  door: Astrid 2005-02-02 08:52:47

Groningers winnen rechtszaak tegen providers
Groningse flatbewoners hebben een rechtszaak gewonnen tegen telecomproviders. De rechter oordeelde dat de instemmingsprocedure lijkt op die van een bananenrepubliek. De mast moest direct verwijderd worden, op straffe van
5.000 per dag. U kunt voor jurisprudentie verwijzen naar zaaknummer 76316/KG ZA 04-401, rechtbank Groningen.