LICHAAMSVERZORGING

Gifbelasting (1)

Er wordt in Europa gecontroleerd op een aantal (steeds meer) stoffen, maar die onderzoeken lossen maar een deel van de gifpuzzel op, zolang andere bekritiseerde stoffen - en hun onderlinge en totaalreacties - voor een groot deel buiten beeld blijven.

Buiten West-Europa worden vaker vervelende verontreinigingen van grondstoffen geconstateerd, hiér heeft de overheid meer controle over bepaalde delen van het productieproces - en wíl die (deels) ook hebben. Bijna nergens ter wereld is de consument beter beschermd door allerlei regelgeving, al is een vergelijking met de USA moeilijk.
Dáár zijn een aantal stoffen verboden (of punt van discussie), die hier wel gebruikt mogen worden - maar het omgekeerde geldt ook...

Onderzoeksresultaten in andere, ervaringsgerichte vakgebieden (bijv. bij hersenziekten), die bepaalde toegelaten stoffen als mogelijk schadelijk aanwijzen, dringen maar langzaam door in de rest van de wereld...

In toelatingsonderzoeken van de EG blijven langetermijn en reactie-effecten vaak buiten beeld.
Klik hier voor een overzicht van EG discussies over gebruikte stoffen, waar ook een aantal toelatingsonderzoeken besproken zijn.
Het vertrouwen van de consument in de veiligheid van producten is voorlopig nog misplaatst.
De gedachte van de 'best practice', die de verantwoordelijkheid bij de producent legt, werkt in de harde economische praktijk niet goed, zolang deze niet ondersteund wordt door andere maatregelen, zoals
goede voorlichting aan de consument, onbeperkt inventariseren en ter beschikking stellen van kritische wetenschappelijke informatie en een
vertaling van die kritieken naar beleid.

Feiten uit de USA:
De OSHA ontdekte 884 toxische chemicaliën in verzorgingsproducten.
De "Investigative Branch of Congress" isoleerde 125 bekende kankerverwekkers in lichaamsverzorgingsproducten, en nog veel meer stoffen, verdacht van misvorming van de groeiende foetus.
Het US "National Cancer Institute" waarschuwt voor mondwaters, die meer dan 25% alcohol bevatten.
Dr. Kenneth Green, Medical College of Georgia, waarschuwt voor 'sodium lauryl sulfate' (SLS) -- dat in de ogen blijvende schade en aantasting van alle lichaamscellen veroorzaakt.
Fluor is veel slechter, dan algemeen wordt aangenomen - ook als toevoeging in tandpasta's en mondwaters. De combinatie met aluminium tubes (en met aluminium, dat op andere wijze ons lichaam binnenkomt) maakt fluor nog schadelijker.
Hier is een overzicht van onderzoeken naar de schadelijkheid van fluor, en de rol van 'de wetenschap' daarin.

De nieuwste trend is het gebruik van nanodeeltjes om de chemische eigenschappen van consumptieproducten te veranderen. Dat varieert van 'transparant/waterproofmakers', 'geurvreters' en uv filters, tot conserveer- en glijmiddelen.
Veel nanodeeltjes dringen de lichaamscellen binnen en zetten daar allerlei processen in gang.
Het onderzoek hiernaar komt maar mondjesmaat op gang.
Zo blijkt nano-zinkoxide, dat steeds meer toegepast wordt als uv filter in huidproducten, veel schadelijker dan gedacht. Nano-zinkoxide kan cellen aanzetten tot kanker, en veroorzaakt ontstekingsprocessen (Loo e.a. 2011).

De controlerende instanties zijn vaak wel op de hoogte van de mogelijke giftigheid van bepaalde stoffen. Zo hebben, sinds 1979, Donald Kennedy, Donald Harvey and Hardy Chou, leden van de Amerikaanse controlerende FDA, de cosmetica-industrie gevraagd om kankerverwekkende toevoegingen onmiddelijk uit hun producten te verwijderen ... maar sindsdien is er niets gebeurd.
Een beknopt Amerikaans overzicht van schadelijke stoffen in lichaamsverzorgingsproducten is hier te vinden.
Een aantal van die stoffen zijn ook te vinden in de zwarte lijst van de 'Europese Kaderrichtlijn Water'.
Het 'U.S. Department of Health and Human Services' maakt lijsten van bekende kankerverwekkende industriële stoffen, de laatste tijd iets minder uitgebreid - zie de meest recente en die uit 1991.

1   2

NIEUWS
Datum
{datum} {inhoud} 

PAGINA OVERZICHT