LICHAAMSVERZORGING

Geurtjes

De 'Environmental Working Group' bracht in 2010 een shockerend rapport uit over verborgen ingrediënten in allerlei bekende geurtjes.
Geurtjes die als parfum of eau de cologne verkocht worden, en die ook in de meeste cosmetica en 'luchtverfrissers' verwerkt zitten:

POPULAIRE GEURTJES BEVATTEN GEMIDDELD 14 GEHEIME STOFFEN
verborgen_stoffen

gevonden bij laboratoriumtesten maar niet vermeld op de ingrediëntenlijst

Deze verborgen stoffen omvatten bijv. diethyl ftalaat en musk ketone.
Bij de overheden en controlerende instanties ontbreekt kennis van deze verborgen ingrediënten, en zijn deze testen nooit uitgevoerd.

Onder de naam 'parfum' of 'geurstoffen' kunnen iedere hoeveelheid stoffen schuilgaan, die niet op de ingrediëntenlijst terug te vinden zijn. Dit stelt de consumenten bloot aan onbekende risico's van stoffen, die niet of onvoldoende getest zijn op hun veiligheid.
Volgens de analyse van de EWG is 76 % van deze verborgen stoffen niet getest op hun veiligheid, en is van een aantal van die stoffen bekend, dat ze zich opstapelen in organen en hormoonverstorende en kankerverwekkende eigenschappen hebben.

Ook bij een groot aantal van de ingrediënten, die wel vermeld staan op de ingrediëntenlijst, bestaan serieuze twijfels over hun 'onschadelijkheid'.
Van die wel vermelde ingrediënten is maar ongeveer 20 % getest op hun veiligheid, en van een aantal daarvan is bekend, dat ze allergische reacties oproepen, of een hormoonverstorende werking hebben.

Als deze producten op de huid verstoven worden, wordt een groot deel daarvan ingeademd, terwijl andere stoffen door de huid binnendringen.
Ook ademen we deze stoffen van andere mensen binnen, die zich hiermee ingespoten/ ingesmeerd hebben - 'meeruiken' i.p.v. 'meeroken'.
Als gevolg daarvan stapelen deze stoffen zich op bij bijna alle mensen - wereldwijd.
Voorbeelden zijn bijv. Galaxolide en Tonalide, 2 synthetische muskstoffen die het endocrine systeem van mensen aantasten (van der Burg 2008), en die in de meerderheid van de geteste producten voorkomen.
Diethyl Ftalaat (DEP) werd in 12 van de 17 producten aangetroffen. DEP wordt in verband gebracht met onvruchtbaarheid, geestelijke aantastingen en kankers.


Sommige van deze ingrediënten reageren met andere stoffen (zoals UV straling, ozon en eiwitten) tot nitrosaminen, fototoxische chemicaliën of tot formaldehyde (Nazaroff 2004, Placzek 2007, Dijoux 2006).

De gewoonte van veel mensen, om die geurtjes op hun slaapkamer te bewaren geeft een continue belasting van de ademhalingswegen en het hele lichaam.

Mensen hebben het recht, te weten welke 3100 chemicaliën in hun dagelijkse lichaamsverzorgingsprodukten zitten, wat de schadelijkheid daarvan is.
Bijna niemand is doordrongen van de enorme schadelijkheid van deze producten.

Voor het volledige rapport zie hier. Meer over geurstoffen is bij 'Algemeen' te vinden. De rest van het gifverhaal is op andere pagina's in deze sectie te vinden.


NIEUWS
Datum
{datum} {inhoud} 

PAGINA OVERZICHT