HUISHOUDEN

Dagelijkse chemicaliën (2)

 

Bekijk hier de belabberde kwaliteit van ons regenwater, dat vol zit met ftalaten en andere rotzooi.. afkomstig uit de producten die wij dagelijks gebruiken.

Wat kunnen we eraan doen om de belasting te verminderen? Hieronder worden wat zaken vermeld.
Probleem is, dat lang niet alles bekend is, en dat er soms geen keuze is.
Bij de meeste producten hoeven de exacte ingrediënten niet vermeld te worden...
Bovendien kunnen in de op het etiket genoemde ingrediënten weer andere toevoegingen en reststoffen zitten, die niet vermeld zijn.
ALLEEN EEN INGREDIËNTENLIJST MET ALLE INHOUDSSTOFFEN IS AANVAARDBAAR, zolang er ONAANVAARDBARE GIFSTOFFEN in het product kunnen zitten.
Als de lijst daardoor te lang voor het etiket wordt, dan moet deze info maar op internet ter beschikking staan.
Het consumentenbelang hoort zwaarder te tellen dan het fabrieksgeheim.
In een dagelijks product als afwasmiddel kunnen een aantal (mogelijk) schadelijke stoffen zitten zonder dat dit de consument duidelijk is.... waar blijft toch dat alomvattende* vervuilingspuntenkeurmerk ?


* met niet alleen een cijfertje, maar ook met beschikbare online info over de gebruikte ingrediënten en reststoffen van productie... en dat zit er niet in sinds de EU mislukking van echt verregaande registratie van chemische stoffen (REACH), einde 2005....
In maart 2006 is door een aantal lidstaten van de EU voorkomen, dat onder grote druk van chemiegiganten als BAYER, acht zeer schadelijke bestrijdingsmiddelen toegelaten werden (o.a. Engeland was vóór toelating)
Maar iedere keer worden weer nieuwe pogingen ondernomen door de chemie en landbouwlobby om zeer schadelijk gebleken middelen in te blijven zetten.

Een bekend voorbeeld is over heel Nederland gespoten ROUNDUP (zie elders), verkrijgbaar bij o.a. de Praxis.
En nu is er de chemielobby, opnieuw met DDT te gaan spuiten om opnieuw van de malariamug af te komen. Terwijl de schadelijke gevolgen van de vorige 'DDT-plaag' nog overal doorwerken en genetische afwijkingen veroorzaken...van mug tot mens en walvis.

Voor een aantal gevaarlijke stoffen zijn normen gesteld door de EEG, maar ze zijn wél toegestaan, zónder blijkbaar rekening te houden met bepaalde reactie- en totaaleffecten !

Vele chemicaliën zijn reactief, en vormen samen met elkaar, of met 'onschuldige' stoffen - zoals eiwitten - nog krachtigere verbindingen.
Op de verpakking zijn eiwitverbindingen vaak te herkennen onder de naam '..amine..', die samen met nitraatverbindingen, nitrosaminen kunnen vormen. Een aantal stoffen en processen kunnen daarbij als katalysator werken.
Bij de productie onstaan al snel struktureel vervuilingen met bijv. chloor- en fenolverbindingen, waarvoor steeds meer aandacht van de EU is, en normen gesteld worden.
De organisatie hieromheen is enorm, veel stoffen worden minitieus - maar apart - onderzocht.
Dit onderzoek, en steekproefgewijze controles, hebben grote invloed op de aangetroffen schadelijke gehaltes aan stoffen.
Daardoor is de situatie op een áántal punten vele malen beter dan een decennium geleden.
Toch is het TOTAALplaatje niet echt mooi (zie deze website).
Want heel veel wordt nog niet onderzocht, en veel zaken blijven fabrieksgeheim.

lipENKELE TIPS:
· Kies krities
· Houd je huis schoon - huisstof is gevaarlijk *
· Gebruik zo veel mogelijk (anti-allergische) handschoenen bij het werken met onderstaande producten
· Gebruik binnen geen spuitbussen, ook geen handspuit
· Ventileer goed
· Gebruik zoveel mogelijk basisproducten en producten uit de natuurwinkels,verf op waterbasis, witte lijm, etc.
(alle vluchtige oplosmiddelen zijn neurotoxisch)
· Ongeschikte basisproducten zijn bijv. Ammoniak, Chloor, Talk en onverdunde Spiritus.
Ammoniak, opgedroogd Sodastof en Talkpoeder hebben in de longen bijna hetzelfde effect als Asbest.
De damp van pure Spiritus is giftig.
· behandel zoveel mogelijk ná met water, om de concentratie opgedroogd fijn reststof (bijv. chloor- en sodazout) zo laag mogelijk te houden (er blijft altijd íets achter).
· gebruik niet de 'zuinig water' stand bij (af)wasmaschines, behalve bij veilige wasmiddelen uit de natuurwinkel (of bij Robijn 'hypo-allergeen').
· Gebruik zo weinig mogelijk cosmetica
· Stop met de pil (en begin event. binnenkort opnieuw met de nieuwe 'wonderpil' van Organon)
· Pas op met luchtzuiveraars: de zogenaamde 'ioniserende' en 'ozon' zuiveraars brengen schadelijk ozon in de lucht

* Fijn huisstof is een hechtplek voor alle vervuiling. Aangezien we (i.h.a.) het grootste deel van ons leven binnenshuis verblijven, is een luchtzuiveraar geen overbodige luxe, en goed schoonhouden absolute noodzaak.
Veel van die vervuiling komt uit BINNENSHUISE bronnen: kunststof vloerbedekking, elektrische apparatuur, meubels, stoffen in stofferingen, geurtjes (van parfums, (wier)rook, de wasdroger en luchtverfrissers), etc.
Daarbij komt dan nog eens de neerslag van de vervuiling uit BUITENSHUISE bronnen, die net als de binnenhuise, enorm kan verschillen in schadelijkheid.


lip · Gebruik cosmetica en lichaamsverzorgingsproducten van betrouwbare merken, vaak verkrijgbaar bij natuurwinkels/drogisten (zie de pagina's over lichaamsverzorging). Daar zijn ook veilige(re) huishoudmiddelen te koop, zoals ECOVER.
Er zijn ook Amerikaanse firma's, die via internet verkopen, of via speciale verkooporganisaties,zoals 'Natural Style' en 'Herba Life'.
'Technogreen' is een Nederlands merk in veilige PROFESSIONELE SCHOONMAAKARTIKELEN, voor alle toepassingen.

Hieronder nu een lijst van chemicaliën, die bij lange na niet compleet is, maar een aardige indruk geeft van de 'natuur' van de dagelijkse non-food producten.
Méér is te vinden op de linkspagina, en bij Greenpeace

Een (wat oudere) lange opsomming van kankerverwekkende chemicaliën door de Amerikaanse overheidsorganisatie OSHA is hier te downloaden.

1   2   3

NIEUWS
Datum
{datum} {inhoud} 

PAGINA OVERZICHT