DRINKENKoffie


Koffie is omstreden: het bevat in geringe mate schadelijke stoffen van het branden, cafeïne, en mogelijk soms schimmelgif. De discussie gaat echter vooral over de cafeïne, die ongezond zou zijn.

Dat blijkt niet geheel te kloppen.
Door de cafeïne kan een koffiedrinker beschouwd worden als een soort 'softspeedgebruiker'.
Toch is een bak koffie voor een kind veel gezonder dan een glas cola...

Cafeïne blijkt de Blood Brain Barrier te versterken en de schadelijke gevolgen van hoge cholesterolgehalten te beperken. (Versluis, 011008, Chen e.a. 030408). Twéé koppen koffie per dag lijken daarvoor voldoende, als koffie op ons hetzelfde effect heeft als op ratten...

Drie - vier koppen koffie per dag lijken de beste natuurlijke manier om het ontstaan Alzheimer tegen te gaan (Cao e.a. 0612). In de 4 jaar dat deze studie duurde bij een risicogroep van 124 mensen, ontstond er bij de koffiedrinkers geen Alzheimer - terwijl ieder jaar 15% van de groep wel Alzheimer ontwikkelde !
In een ander onderzoek concludeerde Cao dat een onbekend bestanddeel in de koffie samenwerkt met cafeïne en koffie een krachtiger effect heeft dan de cafeïne alleen.
Larent e.a. (03-2014) maken een ander werkingsmechanisme duidelijk: het tegengaan van misvorming van het Tau-eiwit in de hersenen, waardoor het herinneringsproces intact blijft.

De positieve werking van cafeïne op astma (en COPD) kan verklaard worden door de blokkering van de 'adenosinereceptoren'.

Koffie bevat ook stoffen, die de vetweefselvorming in het lichaam tegengaan, en daarmee overgewicht (Murase e.a. 2010).

Cafeine in combinatie met beweging blijkt een 62% lagere kans op huidkanker te geven. Cafeïne alleen geeft een 27% lagere kans, alleen beweging een 35% lagere kans... (Lu e.a. 04-2012). Deze combinatie gaf ook een 90% afname van schadelijke afscheidingsstoffen in het vetweefsel (mogelijk de verklaring voor de afname in kanker).

Uit een bevolkingsonderzoek van Hildebrand e.a. (AJE 12-2012) bleek het drinken van 4 koppen koffie per dag samen te hangen met een 50% lagere kans op mond- en keelkanker. Met cafeïnevrije koffie en thee werd geen verband gevonden.
Verse ongefilterde koffie bevat lactisol, dat de werking van de zoetreceptoren blokkeert, en daarmee dat van de bitterreceptoren verbetert. Bitterreceptoren produceren afweerstoffen (AMP) tegen allerlei infecties.
Bij chronische neusverkoudheid zorgen bacteriën voor een overexpressie van de zoetreceptoren, waarmee de AMP vorming geblokkeerd wordt.

Het drinken van 2 koppen koffie in combinatie met tamoxifen (een vaak gebruikt medicijn) halveert de kans op terugkeer van borstkanker! (Rosendahl 2015)

Koffie gaat tandbederf tegen. Het drinken van zwarte koffie zonder suiker helpt goed bij Diabetes type 2, verstoorde glucosetolerantie, astma-achtige aandoeningen en reuma (jicht). ! (20)
Cafeïnevrije koffie blijkt juist de kans op reumatische aandoeningen te vergroten ! Zie hier.
Volgens datzelfde onderzoek helpt ook thee tegen artritis, bij meer dan 3 koppen per dag.

Het drinken van 1 kopje koffie per dag vermindert de kans op levercirrose met 22% (A Klatsky, Archives of. Internal Medicine 166(11)2006).

Een stevige alcoholist is zo gebaat met 5 of 6 mokken !
Bravi e.a. 2013 constateren een 40% lagere kans op leverkanker bij het drinken van 3 koppen koffie per dag - al is dat beeld enigzins vertekend omdat leverpatienten vaak minder koffie drinken.

Een kop koffie extra hangt samen met een 7-8% lagere kans op hartaanvallen en beroertes (AHA 2107).

Oudere koffiedrinkers blijken langer te leven.
Davis e.a. 2017 laten zien welk mechanisme hierbij een rol speelt. Cafeïne verlaagt het ontstekingsniveau van het lichaam en bestrijdt de 'metabolieten' die het gevolg zijn van ontstekingsprocessen.


Cafeïne aléén heeft niet het gezonde effect van koffie. Het gaat blijkbaar om de combinatie van de cafeïne met de specifieke flavonolen die in koffie voorkomen. Het gehele natuurlijke product. Dan is de cafeïne minder of niet schadelijk. En ook cafeïne-vrije koffie heeft een positieve werking...


NADELEN ?

Dat veel koffie slecht is voor je hart, gaat vooral op voor het 'genotype F' (20% van de bevolking): mensen met dit genotype blijken bij meer dan 4 koppen koffie wel degelijk schade te kunnen ondervinden (de Volkskrant 18-03-06).
Zeker hartpatiënten die van koffie houden zouden hierop getest kunnen (moeten) worden.

Alle onderzoeken naar de effecten van koffie zouden dan ook het genotype mee moeten nemen, maar dat gebeurt niet. Dat geeft vertekende beelden.

Er is een verband vastgesteld tussen koffie en glaucoom: bij mensen die meer dan twee koppen per dag drinken komt er 66% meer glaucoom voor.
Er werd geen verband gevonden met andere cafeïne houdende dranken, zoals cola en thee, en ook niet met cafeïnevrije koffie (!).
De studie wordt aangevochten omdat er te weinig factoren bekeken zijn, die mogelijk samenhangen met hoger koffiegebruik (zoals weinig daglicht).

Vrouwen in verwachting moeten weinig koffie (en géén energiedrankjes) drinken: zeker niet meer dan 2 kopjes per dag - het risiko op verminderd geboortegewicht wordt anders groter... (BBC 02-11-08).
De nieuwste studies laten in de VROEGE ZWANGERSCHAP een sterk vergoot risico op hartkwalen zien bij het kind bij 2 koppen per dag ! (Medscape, 291208).

Koffie (cola) kan beter niet na 17.00 uur genomen worden. Het drinken van 2-3 koppen (400 mg cafeïne) na die tijd blijkt de slaap met minstens één uur te verkorten - ook al zijn de proefpersonen zich daar niet van bewust (Drake e.a. 2013).

Bepaalde polyfenolen in koffie verminderen de ijzeropname uit voeding. Het is daarom beter om koffie nuchter - of tussendoor - te drinken dan tijdens of na een maaltijd.

Koffie bevat cholesterol, die echter door het papier van de snelfilter wordt tegengehouden.
Koffie die op andere manieren is gezet (percolator, Griekse koffie, 'pruttelkoffie'), is in dit opzicht wèl 'schadelijk' - ook zogenaamde 'Fresh Brew' koffieautomaten (veel op kantoren) ... (Consumentenbond nov 07) espressomachines en koffiepads - zoals Senseo - aanzienlijk minder...

Maar, zoals gemeld, koffie bevat dus ook 'afweerstoffen' tegen haar eigen (en ander) cholesterol. En het is de vraag of dit cholesterol wel zo slecht is. Algemeen cholesterol gehalte is een slechte indicator van hart- en vaatziekten.

Sterker: uit allerlei onderzoek is gebleken dat ongefilterde koffie veel gezonder is.
Koffie bevat waardevolle 'diterpenen' (Cafestol and Kahweol) die - net als cholesterol - door het papieren filter worden tegengehouden.
Uit onderzoek onder een Griekse populatie is gebleken dat er een sterke relatie is tussen het drinken van 'pruttelkoffie' en langer leven met een betere hart- en vaatconditie (Siasos e.a. 03-2013). Pruttelkoffie was vroeger normaal in Nederland, maar is in de 60er jaren vervangen door filterkoffie.

Ook espresso is rijk aan diterpenen, maar omdat espresso meestal in kleine kopjes gedronken wordt is het gezonde effect minder (ik start de dag altijd met 2 dubbele espresso's, maar dat doet lang niet iedereen).

Zie ook een overzicht van het Pauling Institute.


NIEUWS
Datum
{datum} {inhoud} 

PAGINA OVERZICHT