ALGEMENE INFO

Schadelijke stoffen in consumptieproducten

VOEDSELTOEVOEGINGEN zijn aan strenge controle onderhevig.
Toch kunnen er een aantal dikke vraagtekens bij het gebruik van sommige toevoegingen gezet worden, zeker ingeval van regelmatige consumptie van bepaalde producten:
Bijvoorbeeld: op een hete dag drinkt een kind al snel méér dan het maximum van 600 ml LIGHT drank met Cyclamaat - een EU adviesnorm, die NIET op de verpakking vermeld wordt (Cyclamaat wordt ook veel gebruikt in vruchtennektars).
Deze normen kunnen bovendien omzeild worden door verschillende 'verdachte' zoetstoffen dóór elkaar te gebruiken (een optelsom is niet gemaakt bij de normering).

Bij 'Schadelijkheid en normen' wordt dit nader toegelicht.

Voeding kan ook gevaarlijk zijn van zichzelf, of door schimmels en bacteriën. De aandacht hiervoor is de laatste jaren sterk toegenomen.
HYGIËNE bij de productie, het transport en de verwerking is zeer belangrijk.

En naleving van de VOORSCHRIFTEN.
Zo had ik ooit een vakantiebaantje: tijdens een hittegolf urenlang ontdooiende en stinkende varkenskarkassen van het perron overladen in diepvrieswagons, met bestemming Italië (salami, terug naar Nederland als 'echte Italiaanse salami'). Voor de controlerende instantie was er een aparte emmer gevuld met éérste kwaliteit (keurig gekoelde) varkenshaas ...

De zelfzuchtige mens is op alle gebieden actief:
naar schatting 10 - 20 % van de gebruikte kleurstoffen in leer is verboden...
met grote regelmaat worden illegale groeihormonen in vlees aangetroffen...
aspartaam wordt zonder vermelding soms gebruikt als goedkope suikervervanger (geconstateerd in de UK bij Cola)...

Het blijkt aan aantal mensen niets te kunnen schelen, dat anderen het slachtoffer worden van hun winstbejag.
Een goede reden, om de ontwikkelingen op deze site te blijven volgen.

De VWA (Voeding en Waren Autoriteit) verricht met steekproeven effectief werk: meestal is er daarna een aanzienlijke verbetering (bestrijdingsmiddelen op peren en druiven, schimmeltoxines in meel, etc.).

'Natuurlijke producten' bevatten vaak van zichzelf bestrijdingsmiddelen tegen natuurlijke vijanden (bijv. aardappel, champignons, alfalfa, kruisbloemigen), bedoeld als zelfbescherming voor de plant. Deze overtreffen de restanten kankerverwekkende CHEMISCHE bestrijdingsmiddelen soms in ruime mate... (een argument, dat veel gebruikt wordt door de chemische industrie).
Dit planteigen gif verdwijnt vaak door verhitten, terwijl de goede stoffen dan aanwezig blijven.

JUIST de kruisbloemigen (spruitjes, koolsoorten) en paddestoelen - die relatief veel eigen gif bevatten - zijn KANKERBESTRIJDEND gebleken...
Een TEGENSTRIJDIGHEID die we vaker tegenkomen in de Natuur, en die nog niet helemaal doorgedrongen schijnt te zijn...

Niet alle aangeprezen natuurlijke voeding is gezond.

De kankerwerende eigenschappen van SOJA, bijvoorbeeld, komen door een pseudo-oestrogeen bestanddeel (Genisteïne) - maar tegelijkertijd blokkeert dit bestanddeel mogelijk de receptoren in de hersenen - waardoor de mensen met een langdurige hoge sojaconsumptie (Z.E.) een cognitieve achterstand hebben, een láger hersenvolume en méér hersenholtes.
De oorzaak is nog niet helemaal duidelijk, soja - en met name niet-traditioneel bereidde soja (niet gefermenteerd) - bevat méér schadelijke stoffen: zie soyonline en westonaprice.nl.
In tegenstelling tot eerdere berichten, tonen Jiang et al. (310708) al bij lage doseringen Genisteïne nadelige effecten aan bij borstkanker.
Lehmann e.a., 2008 tonen de ongunstige werking van sojagenisteïne en daidzeïne aan op de 'catechol-O-methyltransferase' - die de ontgiftiging regelt, ook van stressstoffen in de hersenen (Kolassa 2010).
Soja wordt steeds verdachter...

Een goede reden OM ALLE PSEUDO-OESTROGENEN, OOK DE PLANTAARDIGE, NAUWKEURIG TE BLIJVEN ONDERZOEKEN !

Er zijn andere zogenaamd 'kankerwerende' natuurproducten met een pseudo-oestrogene werking (bijv. tomaat), en meer duidelijkheid over het effect op de hersenen is hard nodig.

Kruidendeskundigen vertellen dat de gehéle plant vaak antistoffen tegen haar eigen schadelijke chemicaliën bevat, maar goed vergelijkend onderzoek hiernaar is mij niet bekend.
Een aantal stukjes zijn wel bekend: zo zitten er in planten glucosiden, die kunnen omzetten naar het zeer giftige cyanide. .. wat wordt voorkomen door de planteneiwitten (door verkeerde groeimomstandigheden/rassen kan die kwetsbare balans echter doorslaan). En bevatten gewassen met veel Foliumzuur ook veel andere vitamines B, waardoor er geen schadelijk effect kan zijn van de foliumzuur alléén (zie Supplementen). Zo zijn er veel meer voorbeelden op een rij te zetten. Maar het complete plaatje is nog veel te onduidelijk.. iedere dag worden ook weer nieuwe werkzame stoffen ontdekt.

Daarbij blijkt steeds meer, hoe belangrijk REACTIE-effecten zijn: zo kunnen alle geïsoleerde stoffen van de tomaat niet de mate van kankerwerendheid verklaren ->
de onderlinge reactie zorgt voor een veel krachtiger effect.

DAT GELDT NATUURLIJK OOK VOOR SCHADELIJKE STOFFEN !! - in negatieve zin dan...

Inmiddels wordt steeds duidelijker, hoe belangrijk DOSERINGEN kunnen zijn - hoe stoffen in een gevarieerd eetpatroon een nuttige rol hebben, terwijl de geconcentreerde vorm schadelijk is (bijv. Indol-3-Carbinol in spruitjes en groene kolen) - en hoe nauw dit kan luisteren.
Zo zijn veel vitamineachtige stoffen in 'normale' dosering lichaamsversterkend, en in overdosering juist kankerverwekkend... (met de nodige kanttekeningen, zie bijv. de Supplementen pagina).
Van chemische giftige stoffen kan meestal niet beweerd worden, dat ze in 'normale' dosering goed zijn voor het lichaam !

Uiterst gevaarlijk is de SCHIMMELBESMETTING van veel natuurlijke producten (even afgezien van bacteriële en parasitaire besmetting van vlees en irrigatiewater/ mest).
De zeer giftige stoffen die dan ontstaan, kunnen niet meer verwijderd worden.

Schimmelvorming heeft te maken met weersomstandigheden, de gebruikte rassen (korte/lange tarwe, 'veredelde' - meer kwetsbare - soorten), het gebruik van bestrijdingsmiddelen, hygiëne en opslagomstandigheden.
Vooral granen en bonen (koffie, pinda's) raken aangetast.
Bij fruit gebeurt dat eerder bij het transport en de winkelopslag (daarom wordt bestraling van tropisch fruit steeds meer toegepast).
Vreemd genoeg bevatten witte meel producten (bijv. pasta's) zeker niet minder schimmelgif.
Na een onderzoek van de VWA naar schimmelrestanten in meelproducten, werden bij een vervolgonderzoek - bij de slecht scorende producten - opeens veel betere waarden gemeten...

Schimmelbestrijdingsmiddelen staan bekend om hun extreme giftigheid, dus die zijn geen goede oplossing voor dit probleem.
Genetische manipulatie kan hier uitkomst bieden (?), maar zeker ook een op de omstandigheden afgestemde productieketen (bijv. geen korte tarwerassen, snelle verwerking, hygiënische maatregelen).
De EU heeft de monitoring en inperking van schimmelbesmetting tot een belangrijk aandachtspunt verheven, waardoor aanzienlijke verbeteringen te verwachten zijn.

Een nieuwe, werkzame stof tegen schimmelbesmetting is OXIHUMATE, waar tot nu toe geen schadelijke effecten op de gezondheid gevonden zijn. In sommige landen wordt het onderzocht als medicijn tegen AIDS en CVS - het chronische vermoeidheid syndroom.
is hier een verband met schimmels* ?. Zie bijv. hier en hier.
* sommige zwaar aangevochten onderzoekers leggen ook een verband tussen schimmels en kankers - en baseren een therapie daarop.

NIEUWS
Datum
{datum} {inhoud}
PAGINA OVERZICHT