ALGEMENE INFO

Stenen en cement

Een voorbeeld van de kortzichtige liberale geest is de PRIVATISERING, bijv. in het geval van de kolencentrale in Nijmegen:
Sinds de privatisering* is de fijnstof-uitstoot (de meest gevaarlijke vervuiling) met een factor 5 toegenomen, van 30 tot 150 ton per jaar... een oplossing komt er de komende jaren niet... Waarom lukte het als overheidsbedrijf dan wèl ?
Het wèl uitgefilterde (met zware metalen, radon en dioxinen vervuild) FIJNSTOF en as wordt gedumpt in ASFALT, 'GROENE BAKSTENEN' en BETON - het schoorsteenfiltraat in het in de bouw veelgebruikte ROGIPS.
Gelukkig voor Nijmegen is de centrale in 2016 gesloten. Maar onder de Wadden staan nu twee grote nieuwe... die hun afval nog steeds alleen maar kwijtkunnen in de bouw.... of in grote stort-meren.

Al die rotzooi komt zo uiteindelijk toch weer als stof in water, lucht en bodem.

betonvermaling
betonvermaling

Overal staan nu zgn. 'HTS aardelite' installaties, of vergelijkbare, die chemisch afval tot 'GRINDKORRELS' persen, die dan in bouwmaterialen worden gebruikt (in plaats van gewone steentjes) - hierbij wordt ook chemisch afval uit het buitenland verwerkt - een enorm milieuschandaal, dat maar door blijft gaan... hoezo betrouwbare overheid ??

Daarnaast is het maar de vraag, of 'gewoon' CEMENT zoveel beter is.

De EU bevordert, dat afvalstoffen mogen worden bijgestookt in cementovens. Toen Duitsland haar eigen afvalstoffenexport naar de Belgische cementovens probeerde te stoppen (uit milieu-oogpunt), werd dat door de Europese Commissie voorkomen.
De argumentatie van het Europese Hof: het criterium is .. "dat bij de verbranding van afvalstoffen meer energie wordt opgewekt"..."criteria als de calorische waarde van afvalstoffen, het gehalte aan schadelijke stoffen van de verbrande afvalstoffen en het feit dat de afvalstoffen al dan niet zijn vermengd, zijn niet relevant" (!!)

En deze tendens wordt steeds sterker. Steeds meer afval gaat naar de cementovens, die feitelijk afvalverbrandingsinstallaties zijn geworden.
Met behulp van nieuwe aluminiumverbindingen als hechtmiddel is het mogelijk om steeds grotere hoeveelheden verbrandingsafval te 'binden', zonder dat er schadelijke uitdamping is boven de normen.
We bouwen huizen van ons eigen chemische afval, Joost mag weten wat er allemaal inzit.
En Joost zal het binnenkort ook niet te weten komen... het is geen hot item in de politiek en milieubewegingen (zo komen we tenminste van 'ons' afval af).

Ook bij NATUURSTEEN kunnen de nodige vraagtekens gezet worden.
Natuursteen, afkomstig uit de Derde Wereld, is vaak onder mensonterende omstandigheden geproduceerd.
Bekend zijn de steengroeves in India, waar hele families stenen zitten te hakken, tot ze dood gaan...
Terwijl de tussenhandel 'certificaten' laat zien, die garanderen dat er geen KINDERARBEID gebruikt is, blijkt dat toch kinderen misbruikt worden...
zoals in de documentaire hierover op VRT1 08-09 te zien was.

Er is geen controle op al deze 'certificaten' van goed productiegedrag. Wat deze 'certificaten' totaal ongeloofwaardig maakt.

En dat geldt niet alleen voor natuursteen, maar ook voor andere grondstoffen als hout en metalen (en alle producten, gemaakt door mensen, die uitgebuit worden ten koste van iemand anders luxe).

Op deze markt heeft Fair Trade zich helaas nog niet gestort.

Natuursteen uit kinderarbeid wordt veel door overheden in de EU gebruikt in de bouw.
Blijkbaar zijn overheden (en burgers) nogal naïef... of willen het liever niet weten.

Tussenfirma's bij deze kinderslavernij zijn bijv PODDAR, PBAXIM, EXMART, DIVIA en STEINZEIT.

NIEUWS
Datum Link
{datum} {inhoud} {link} 

PAGINA OVERZICHT