ALGEMENE INFO

Nieuw onderzoek naar stoffen (3)

LUCHTVERVUILING: dioxine, fijnstof en meeroken als voorbeeld

Uit Nederlandse onderzoeken blijkt de funeste invloed van dioxines op kinderen (onderzoeken in Groningen, Amsterdam en Rotterdam bij ogenschijnlijk gezonde 9-12 jarigen, brengen aan het licht, dat deze gemiddeld een achterstand in hersenontwikkeling hebben van 3 jaar, bovendien heeft bijna 20% van de kinderen een extreem verminderde longfunctie).
Kinderen zijn 40 keer zo kwetsbaar voor dioxines als volwassenen !
Hieruit blijkt ook, dat de huidige voorgestelde norm van 2 picogram dioxine/kilo nog lang niet streng genoeg is (G.Tusscher: Polluting nature in the Netherlands, Amsterdam, 2003, Mulder e.a. 1998 ).

In 2010 is de funeste invloed van afvalverbrandingsovens duidelijker geworden, zie M.Leijs.
Ook het verbranden van keukenzout (natriumchloride), een chloorverbinding, in afvalverbrandingsinstallaties geeft dioxines !

Wonen in stedelijk gebied veroorzaakt groeistoornissen bij baby's tijdens de zwangerschap.
Fijnstofvervuiling, ozon en stikstofdioxide door verkeer zijn hierbij een belangrijke oorzaak (BBC 09-06-09, Woodruff 02-2013)
7% Van de kinderen in gebieden met veel fijnstof heeft een schadelijk verminderde longfunctie (BBC 08-04-09).
Gemeten over een periode van 5 jaar, hebben sportieve mensen in gebieden met hoge ozonconcentraties een 3 maal hogere kans om astma te ontwikkelen (zie hier).

Mensen met een bepaald genetisch kenmerk (APOE4) zijn extra kwetsbaar.
Kinderen met dit kenmerk die in een gebied met hoge luchtvervuiling wonen scoren 10 punten lager op de IQ test. Ook blijkt de luchtvervuiling processen in de hersenen te triggeren die leiden tot zenuwaantastingenen en Alzheimer (IOS 2015).

Ook bij ouderen lijkt luchtvervuiling een belangrijke risicofactor te vormen bij geestelijke (en andere) aantastingen (zie bijv Auto, Aantastingen en Stofwisseling).

Hussey e.a. 2017 laten voor het eerst zien dat fijnstof-roet de antibiotica resistente bij long aantastende bacterien dramatisch verhoogt en de aanhechting, vermenigvuldiging en verspreiding van bacterien in de luchtwegen versterkt. De implicaties daarvan voor de gezondheid zijn groot.
Ook leggen ze een link naar de (geconstateerde) microbiele aantasting van ecosystemen hierdoor.

Voor een algemeen overzicht over giftige stoffen en kinderen, met een aantal literatuurverwijzingen, zie hier.
afvalverbranding© Michael Ciaglo 'recycling' van metalen in Ghana


Wat is dioxine (dioxaan) ?
Dioxine is een verzamelnaam voor een grote groep chemische verbindingen, waaronder een aantal extreem giftige.
De gevaarlijkste varianten kunnen ontstaan bij processen waarin chloor een rol speelt, zoals bij de productie van chloorhoudende bestrijdingsmiddelen, bij de verbranding van chloorhoudende stoffen in afvalovens (zoals het plastic PVC) en bij het bleken van papier met chloor.
Ook ontstaat dioxine (en Chroom-6) bij het stoken van tuinhout en de verbranding van broomhoudende brandvertragers, die o.a. in kunststof onderdelen van elektrische apparaten zitten (en in meubelair, textiel en matrassen).
In Nederland zijn er sterngere normen voor vlamvertragers dan in veel andere landen. Maar wat helpt dat, als onze afvalverbrandingsovens en kolencentrales uitbundig afval uit het buitenland verbranden ?

De norm voor dioxine is heel erg laag: per dag mag een persoon slechts 10 picogram (0,00000000001 gram) per kilo lichaamsgewicht binnenkrijgen.
Verschillende dioxinedeskundigen twijfelen aan de juistheid van deze norm.
Zo raadt de Nederlandse Gezondheidsraad in haar dioxine- risico-evaluatierapport een inname van hoogstens 0,1 pg per kg lichaamsgewicht per dag aan.
Uiterst kleine hoeveelheden zijn al schadelijk. Bij een normaal voedselpakket krijgt men ongeveer 2 tot 15 picogram per dag binnen.

Uit een onderzoek van het gezaghebbende Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA) blijkt dat de gevaren van dioxine groot zijn. De norm zou daarom eigenlijk nog zo'n 1500 maal zo streng moeten zijn.
Bij mensen kan dioxine een ernstige vorm van huiduitslag, chlooracne, veroorzaken.... het wordt zelfs gebruikt als vergif om presidenten in de ex- Sowjet-Unie te elimineren (net als polonium) !

Verder kan dioxine hoogstwaarschijnlijk geboorteafwijkingen veroorzaken, kanker bevorderen en de hormoonstofwisseling beïnvloeden. De stof hoopt zich op in vet, zoals melk- en lichaamsvet.

Mensen krijgen dioxine voornamelijk binnen via voedsel – vooral vlees waarvan de dieren met dioxine besmet voer gegeten hebben, en vis.
Groenten nemen nauwelijks dioxine op, het blijft op de buitenkant zitten, en is afwasbaar... (maar niet voor vee, dat graast in de wei).

Een ander gedeelte van de dioxine is afkomstig uit luchtvervuiling, bijvoorbeeld door roken, energiecentrales, afvalverbranding, en door verkeer.

Natuurlijk worden stadskinderen aan méér schadelijke zaken blootgesteld, dan alléén dioxines.


Zo wordt steeds duidelijker, hoe funest de gevolgen van extreme luchtvervuiling zijn - vooral die van fijnstofuitstoot door autoverkeer (ook indirect door banden- en asfaltslijtage) en energiecentrales.
Kolencentrales brengen daarnaast ook veel Chroom-6 (Chroomtrioxide) en ander zware metalen-fijnstof in de lucht.
De sterfte door longziekten ligt in stedelijke gebieden zo'n 20% hoger dan het landelijke gemiddelde. Wonen vlakbij snelwegen heeft een vergelijkbaar effect als het meeroken van zo'n 20 sigaretten per dag... (zie bijv. de kennisbijlage van De Volkskrant 27-01-07)

Dit verontrustende gegeven zou eigenlijk direct tot bijstelling van de dioxine- en milieu-normen moeten leiden...

Ook hiérmee wordt aangetoond, dat totaaleffecten (en dioxines) desastreus kunnen zijn.
En dat NORMERING PER STOF OF PER BEDRIJF weinig voorstelt als de totaaleffecten niet meegerekend worden.


MEEROKEN

Roken is funest voor de gezondheid, maar moeten meeroken in dezelfde ruimte als een roker is dat ook. Wetgeving op dit gebied is dan ook volstrekt terecht, maar onvoldoende om het probleem op te lossen. In veel situaties worden mensen nog steeds blootgesteld aan rook.
Op de vorige pagina is hier al wat over gemeld. Rajasekaran e.a. hebben laten zien dat met meeroken van maar 2 sigaretten per dag belangrijke celfuncties - de natrium-kaliumpomp - urenlang geheel lam kan leggen. (Eurekalert 2012).
De gevolgen daarvan zijn desastreus.


FIJNSTOF

In een ROOKRUIMTE bedraagt de belasting met fijnstof meer dan 500 mg. per liter lucht.
Op de drukke STRAAT, in de buurt van houtkachels en allesbranders, en nabij KOLENCENTRALES is dat vanaf 170....
en in het BOS minder dan 30...
ongeveer gelijke tred houdend met de NITROSAMINENbelasting, hierboven besproken... en vele andere vervuilende stoffen (het gaat toch over totaaleffecten ?)

De nieuwe strenge EU gezondheidsnorm voor fijnstof in de lucht bedraagt 50 microgram, wat in veel gebieden een onhaalbare kaart is. Helaas voor astma- hart- en bloedvatpatiënten...
In de USA bedraagt de norm 35 microgram, aanzienlijk lager dus...

Naast het ontstekingsbevorderend effect op de longen en hersenen, heeft fijnstof een direct effect op het bloed, waardoor bloedklontering en vaatcelaantasting optreedt, die acute gevolgen kan hebben (M Goethals 2009).
Onderzoek in de USA wijst uit, dat een toename met 10 microgram in de zomermaanden leidt tot een 10% toename van dodelijke hartinfarcten !
In de wintermaanden is dit effect lager - mogelijk door de combinatie met ozonvervuiling, die hoger is in de zomer (A.Silverman 09-2010).
Een nieuwer onderzoek van Wellenius laat een 23% hogere kans op hartinfarcten zien bij luchtvervuilingspieken (Cardiology 2012).
Een ander grootschalig onderzoek concludeert dat hogere luchtvervuiling leidt tot geheugenverlies onder bejaarden (zie Aantastingen).
Verkeer en kolencentrales dragen hiermee sterk bij aan het grote aantal gevallen van Parkinson en Alzheimer, gedragsstoornissen, hartaanvallen, beroertes en astma.

Een ander onderzoek laat ook de relatie tussen diabetes en fijnstof zien.
In gebieden met de hoogste fijnstofconcentratie is er een 20% hogere kans op suikerziekte - gecompenseerd voor alle andere bekende factoren, zoals voeding en leefpatroon (Brownstein e.a. 2010).

Door het strikt handhaven van de fijnstofnorm, bewijst de EU onze burgers een grote dienst. Onze Nederlandse overheid is hier veel laconieker in.
Zeker met onze nieuwe rechtse regering, die het autoverkeer een warm hart toedraagt... (zoals met de verhoging van de maximumsnelheid, die een relatief veel hogere CO2 en fijnstofbelasting geeft, en het afschaffen van groen energiebeleid).

Pas nu gaat de impact van onze enorme verkeersvervuiling doordringen in de beeldvorming van de nationale beleidsbepalers - waaronder een aantal, die zich desondanks in allerlei bochten wringen om onder de opgelegde regels uit te komen.
Er is sprake van een tweedeling, die dwars door (bijna) alle partijen loopt - de verkeerslobby, die meer rijbanen en wegen wil, en de veranderingsgezinden, die het hogere belang en de oprakende olie zien, maar die in te weinig aantallen bereid zijn - of de visie en kennis bezitten - om te investeren in het onvermijdelijke* : een revolutionair vervoerssysteem, waarvan een aantal concepten bestaan.

Analyses van HUISSTOF laten verontrustend hoge gehaltes aan schadelijke stoffen zien, die voorkomen in de lucht (zoals Chroom-6 en dioxines) - en in huishoudelijke producten (zoals weekmakers en formaldehyde).
Blijkbaar is huisstof een goede hechtplek voor dat soort chemicaliën - net als plastic afvaldeeltjes in de oceanen.
Het zou één verklaring kunnen geven voor de toegenomen HUISSTOFALLERGIE van bijvoorbeeld astmapatiënten.

Onlangs werd er een relatie vastgesteld tussen LUCHTVERVUILING en ECZEEM (Lee et al, 170808). Vooral met verkeersgerelateerde luchtvervuiling.


 

MASSAAL IN DE LUCHT UITGESTOTEN INDUSTRIËLE CHEMICALIËN DE AFGELOPEN 10 JAAR

Tolueen
Methanol
Xyleen
(div. isomeren)
Chlorodifluormethaan
Dichloormethaan
(Ethyleenchloride)
Glycol Ethers
Methyl Ethyl Ketone
Trichloorethyleen
HCl-zuur
Aluminiumrook/stof
Dichloorfluorethaan
Chloordifluorethaan
Waterstoffluoride
Ammonia
N-Butylalchol
Chroomverbindingen
Benzeen (benzine bevat 15%)

Een aantal van deze stoffen werken als 'endocrine disrupters' (zie de 1e pagina), in samenwerking met andere toxische stoffen uit voeding en milieu.
De meeste van deze stoffen zijn extreem schadelijk voor de gezondheid.
_______________________________________________________________
Overal op deze site wordt nieuw onderzoek bekeken, bijv de invloed van levenslange blootstellingen aan giftige stoffen bij "Toevoegingen' ,
op deze plek wordt hier niet verder op ingegaan.


1
   2   3

NIEUWS
Datum
{datum} {inhoud} 

PAGINA OVERZICHT