ALGEMENE INFO

Nieuw onderzoek naar stoffen (2)

Aan lichaamsverzorging- en huishoudelijke producten worden vele kwalijke chemische stoffen toegevoegd, zoals te lezen op de betreffende pagina's. De functie van deze stoffen is:
- om geld te besparen
- om water vast te houden
- om te conserveren
- om bepaalde huidfuncties lam te leggen (zweten)
- om bacteriën en schimmels te doden
- om een lekkere geur te geven
- om de huid binnen te dringen
- om te schuimen en ontvetten
- om vet te maken of een coating aan te brengen

Hieronder wordt het combinatie-effect van deze stoffen besproken.

Een combinatie van onschuldige huishoudmiddelen kan zeer giftig zijn.
Prof. Abou-Donia - een expert op het gebied van farmacologie, kanker, neurobiologie op het Duke University Medical Centre, en deelnemer aan de Eurekalert website - heeft onlangs twee opmerkelijke experimenten met ratten uitgevoerd.

In het eerste experiment heeft hij aangetoond dat een aantal op zichzelf onschuldige chemische middelen die in het huishouden worden gebruikt, in combinatie zeer toxisch waren voor de hersenen (verhoogde BBBP) van de proefdieren.

Een combinatie van stress en een lage dosis giftige stoffen kan zeer schadelijk voor de hersenen zijn:
In een tweede experiment met ratten heeft Abou-Donia aangetoond dat een combinatie van een dagelijkse lage dosis insecticiden in combinatie met psychische stress ernstige afwijkingen in de hersenen van de proefdieren veroorzaakten. De twee controle groepen die ofwel ALLEEN aan stress ofwel ALLEEN aan insecticide werden blootgesteld vertoonden slechts minimale afwijkingen.
De COMBINATIE stress en insecticide veroorzaakte bij de proefdieren een verhoogde doorlaatbaarheid van de Blood Brain Barrier (BBB). Hierdoor werden de hersenen kwetsbaarder voor gifstoffen en virusinfecties.
De ratten in de combinatiegroep vertoonden een aantal verschijnselen die ook bij CVS/ME optreden.

In andere onderzoeken heeft Abou-Donia de vreselijke effecten van nicotinebelasting op de 'ongeboren vrucht' aangetoond, óók door het 'meeroken' van de moeder - en de blijvende overgevoeligheid van de blootgestelde dieren voor neurotoxische chemicaliën daarná !

Als de experimenten van Abou-Donia juist zijn dan heeft dat verstrekkende gevolgen. Het geeft een van de mogelijke verklaringen voor het Golfoorlog Syndroom, en voor de vele klachten van de omwonenden van de Bijlmerramp (stress en gifstoffen door brand). Het zou ook kunnen verklaren waarom er soms CVS/ME "cluster outbreaks" optreden. Wereldwijd zijn er al een aantal gedocumenteerd. (zie ME bij 'links')

Maar ook langdurige - laaggedoseerde - blootstelling aan één schadelijke stof kan een funeste uitwerking op de hersenen hebben:
zie bijv het onderzoek van Gary Miller naar het tientallen jaren éérder ontstaan van de Ziekte van Parkinson (Emory univ., Atlanta, sept 2006)

Een heel interessant project is gestart in de USA, waarbij de bevolking grootschalig doorgelicht wordt op de aanwezigheid in het lichaam van een beperkt aantal milieuvervuilende stoffen. De bedoeling is, het project uit te breiden naar nog veel meer stoffen (maar niet naar afvalstoffen van de atoomindustrie).
Uit de resultaten blijkt o.m. de toenemende opeenstapeling van Phthalaten in de lichamen van álle onderzochte personen, en een afname van de (passieve) nicotinebelasting.

Zijn de maximum waarden waaronder verontreinigingen door chemische stoffen moeten blijven, wel vastgesteld in een stress- of ziekte- situatie?
--- NEE !
Zo zijn er klinische beschrijvingen van acute ademnoodgevallen bij astmapatiënten, vooral kleine kinderen, die doen denken aan vergiftigingsverschijnselen - zonder dat duidelijk een giftige stof als oorzaak aangewezen kan worden. Een mogelijke verklaring hiervoor is de door de astma verlaagde BBB, die extreem kwetsbaar kan maken... Ook de relatie ziekte - stress is al vaak aangetoond. Maar voor chemische stoffen is dit i.h.a. niet onderzocht (behalve soms medicijnen).

Is er dan rekening gehouden met mensen, die door hun levensstijl, woonomgeving of beroep EXTRA KWETSBAAR zijn ?
--- MEESTAL NIET !

Is er wel rekening gehouden met combinaties van verschillende stoffen, die onafhankelijk van elkaar niet (zo) giftig lijken ?
--- MEESTAL NIET !

Veel mensen leven daarom op een tijdbom! Iedereen krijgt wel eens een griepaanval, of komt wel eens in een overmatige stresssituatie.
Veel mensen krijgen onevenredig veel milieubelastende stoffen binnen.
Alledaagse gifstoffen kunnen dan een tienvoudig effect hebben.


De Blood Brain Barrier wordt niet alleen aangetast door stress of belasting met giftige stoffen, maar ook (bijv.) door een virusinfectie of door een overschot aan stoffen , die als neurotransmitter kunnen werken (aspartaam, smaakversterkers).
Door een verlaging van de BBB door een van deze oorzaken, kan de BBB weer verder aangetast raken door een andere factor - een spiraal naar beneden.
Wordt eenmaal de BBB gepasseerd, dan is de optredende hersenschade onherstelbaar. Zo kan een sluipend proces ontstaan, iedere keer als iemand tijdelijk aan piekbelastingen blootgesteld wordt, wordt de schade verergerd.
Verschillende combinaties zouden in die pieksituaties vermeden moeten worden: roken - stress, bouillon - koorts, alcohol - pijn (etc).

Pas kort is het mogelijk, om schade op zenuwcelniveau goed in kaart te brengen. Veel onderzoek gaat zich nu richten op de mogelijke processen, die dit beïnvloeden.
Ongetwijfeld zal dit consequenties voor ons consumptie- en leefpatroon gaan opleveren, en een aantal 'onverklaarbare' aandoeningen opeens beter verklaren....
Groot probleem blijft het TOTAALOVERZICHT, een methodiek om ALLE onderzoeksresultaten op een rijtje te (blijven) zetten - met name ook die van 'kritische wetenschappers'* - de mogelijke verbanden te analyseren, en daar vervolgonderzoek op te baseren.

Twee belangrijke bronnen voor vrij toegankelijke informatie zijn:
DAREnet voor Nederlands onderzoek
OAIster voor internationale wetenschappelijke publicaties.... oister
maar ook op de websites van instellingen en universiteiten is veel gratis te vinden.
Een algemene Amerikaanse biotechinfosite, ook met verwijzingen naar 'betaalsites' is het NCBI (Pubmed), en in Europa het veel toegeankelijker opgezette Eurekalert.
Ook Nature biedt een schat aan info, voor het grootste deel helaas te betalen...


* Wetenschap hoort (zelf)kritisch te zijn, in de praktijk is er echter duidelijk een 'kritische' groep te onderscheiden. Grensoverschreidend onderzoek is met name van déze groep te verwachten, zo leert de geschiedenis...

 


1
   2    3

NIEUWS
Datum
{datum} {inhoud} 

PAGINA OVERZICHT