ALGEMENE INFO

Over mobiel en vaccinaties

Op deze pagina de twee eerste voorbeelden van aantasting van de volksgezondheid, die niet door onze overheid onderkend worden:

DE MOBIEL

De belasting met elektromagnetische straling neemt steeds meer ongecontroleerd toe (de normen in Nederland zijn veel minder streng dan in het buitenland, in cache van Snoedel.nl)...
vooral ook door het gebruik van de mobiel, en de zendmasten die daarvoor nodig zijn - maar ook door het toenemende gebruik van allerlei apparatuur... terwijl heel langzaam duidelijk wordt, hoe enorm de gevolgen van golfstraling en magnetische belasting kunnen zijn...

Zo blijkt, dat de oriëntatie van trekvogels het gevolg is van de vorming van vrije radicalen in de hersenen als reactie op het zwakke aardmagnetisme... vergelijkbare gevoeligheid van de hersenen is te verwachten voor mobielstraling... zie ook tweakers.net.
Engels e.a. (Nature 2014) hebben aangetoond dat trekvogels hun richtinggevoel verliezen door de 'electrosmog' in stedelijk gebied. Bandbreedte van de straling blijkt niet uit te maken.
Ook het richtingsgevoel van bijen raakt door deze straling aangetast. Hier zijn een aantal rapporten over te lezen, zie bijv. hier.
Thielens e.a. laten zien dat door massale introductie van 5G die absorptie van deze straling door bijen met een factor 48 kan toenemen (Nature 2020). Hierbij is nog niet meegewogen dat naast de horizontale oscillatie er ook verstorende verticale oscillatie zal optreden door weerkaatsing/ versterking door satellieten (nodig om voldoende dekking te bereiken). Wat de invloed zal zijn op trekvogels, andere insecten en kikkers? (en mensen?)

Staatssecretaris van Geel heeft het groene licht gegeven voor UMTS masten, op basis van een dubieus Zwitsers onderzoek, dat heeft vastgesteld dat er op KORTE TERMIJN geen schadelijke effecten zijn. Het gaat echter om de effecten op LANGE TERMIJN !

De Nederlandse regering heeft zich met de verkoop van de uitzendrechten dusdanig verbonden aan UMTS, dat er voor haar geen weg terug meer is, de schadepost zou te hoog zijn. Dus dan maar de gezondheid van de bevolking op het spel zetten... waar kennen we dat van ?

Terwijl het gewest Brussel (en daarna heel België) in 2009 een strenge stralingsnorm gaat hanteren van 3 V/m, adviseert de Gezondheidsraad*
in Nederland een norm van 87 V/m - een absurd verschil. Maar Brussel zal het gaan afleggen tegen 5G.

Zie hier een OVERZICHT van een aantal onderzoeken naar de schadelijke effecten van de mobiel.

Met grote regelmaat verschijnen telkens onderzoeksresultaten, die steeds weer tot krantenkoppen leiden als 'de mobiel is 'onschadelijk'.
Zoals op deze site besproken, moeten dit soort slogans met een korreltje zout genomen worden - want op de meest fundamentele kritiek - dat mobiele straling hersenkanker veroorzaakt - is nog steeds geen goed antwoord.... al helemaal niet na 5 jaar gebruik (het intensieve gebruik van de mobiel, zoals we dat nu kennen, is iets van de laatste 5 jaar, terwijl kanker zich in een periode van 10-30 jaar ontwikkelt).

Er zijn studies die wèl een verband aantonen... tot +60% meer kans op hersenanker. Uit inventarisaties van die onderzoeken blijkt, dat juist de kwalitatief hoogwaardige studies een verband met kanker aantonen, terwijl de 'slechtere' dat niet doen...

Over de invloed van de mobiel op de hersenen zijn nu meetresultaten beschikbaar (Volkow 2011).
Het gebruik van een mobiel verstoort de energiehuishouding in de cellen.
In het gebied dat bestraald wordt door de mobiel, is er een aanzienlijk hogere concentratie van glucose.
Te hoge glucoseconcentraties veroorzaken - behalve een hogere verbranding - het ontstaan van schadelijke vrije radicalen. Wat de oorzaak is van allerlei ontstekingsprocessen en kankers.
Daarbij blijkt ook DNA aangetast te raken door de mobiel (Karinen 2008).

Bij muizen bleek een altijd aangezette mobiel bovenop de kooi ADHD gedrag veroorzaak te hebben bij de tijdens die tijd geboren muizen - zoals problemen met geheugen, impulsiviteit en hyperactiviteit. Muizen, geboren in kooien met uitgezette mobiel erop, vertoonden dit gedrag niet (Nature 2012).
Vrouwen in verwachting kunnen dus beter geen aangezette mobiel bij zich dragen - ook niet in de schoudertas.
Dat de mobiel dit soort effecten heeft, geeft te denken...

Zelfs een headset, met de mobiel in de broekzak, is niet veilig. De effecten treden dan in de buik op...
Er zijn speciale schildjes te koop, om de mobiel aan een kant af te schermen.
Deze schildjes, samen met een headset, zijn met stip een aanrader!

Nieuwe generatie Thz chips die gebruikt gaan worden in een aantal mobiels (en in controlepoortjes op luchthavens) blijken uiterst schadelijke effecten te geven.

Hier zijn een paar leuke video's te bekijken over de mobiel en haar effecten.


ANDERE ELEKTROMAGNETISCHE STRALING

Er zijn vele andere bronnen van straling. Elektromagnetische straling komt ook van allerlei elektrische apparatuur en hoogspanningsleidingen. Deze straling heeft een lagere frequentie dan die van mobiel, magnetron en DECT telefoons.
Desalnietemin blijkt ook deze schadelijk te zijn:
Savitz (2011) concludeert dat zwangere vrouwen een drie maal hogere kans op ASTMA bij hun kind hebben als ze bij de groep horen, die een relatief hoge blootstelling aan dit soort straling hebben - vergeleken met de groep met lage blootstelling.
De blootstelling aan hoge frequentie straling is niet gemeten bij dit onderzoek, maar kan ook een rol gespeeld hebben...

De nieuwe 'slimme meter' die steeds meer gebruikt wordt zendt continu een krachtig Wi-Fi signaal uit. Continue Wi-Fi straling komt ook uit wijkcentrale's en modems. De belasting hiermee neemt steeds meer toe... en er zijn steeds meer rapporten van mensen die hier ziek van lijken te worden.

Een bron van hogere frequentie straling - tussen die van de magnetron en infrarode straling in - zijn de zogenaamde THz (tertraherz) chips. Deze chips worden gebruikt bij bodyscanners op luchthavens, gevangenissen en dergelijke. - en worden als onschadelijk beschouwd. De nieuwste ontwikkeling is, deze chips ook in te gaan bouwen in mobiels en medische apparatuur.

THz straling blijkt mogelijk volgens het nieuwste onderzoek het menselijke DNA kapot te maken - en is voor frequente reizigers - en veel meer nog voor de controleurs - een gezondheidsaantasting .
Één controle door het poortje op de luchthaven geeft al meetbare DNA schade.
THz chips in mobiels kunnen alles in het lichaam gaan meten. Dat geeft privacy concerns.

Niet alle geluiden over de mobiel zijn negatief: zo is vastgesteld, dat Parkinsonpatiënten juist gebaat zijn bij de magnetische straling !
Misschien door de verhoogde energiewerking van toegenomen glucose, die tijdelijk een positief effect zou kunnen hebben ?
Hiermee samenhangend: in de alternatieve hoek zijn magnetische therapieën ontwikkeld.
Op dit gebied is er nog weinig zicht.

VACCINATIES

* De Gezondheidsraad heeft vaker discutabele standpunten ingenomen, zoals onlangs met de (wetenschappelijk) omstreden vaccinatie tegen baarmoederhalskanker. Het lijkt erop, dat deze Raad nogal openstaat voor het bedrijfsleven en politieke beïnvloeding, zonder (veel) plek voor kritisch beoordelende wetenschap (en andere inzichten, zoals over HPV-53, dat de schadelijke HPV-16 onder controle houdt).
Zie deze Deense documentaire over meisjes die ernstig ziek werden. (het kan wel zijn dat velen gebaat zijn bij deze vaccinatie.... maar ten koste van wie?).
Facebook heeft intussen een pagina waar mensen met slechte ervaringen zich meldden verwijderd.

Zo is Ab Osterhaus, officieel vaccinatie-adviseur van minister Klink, voorzitter van de European Scientific Working Group on Influenza (ESWI).
Deze groep is volledig betaald door de farmaceutische industrie, waaronder Novartis en GlaxoSmithKline (GSK).
Minister Klink koopt vaccins van precies deze bedrijven!

Zie dit bericht van een tegenstandster over de toevoeging van gevaarlijk 'Squaline' en 'GP120' aan vaccins - reden voor de meerderheid van huisartsen, om de Mexicaanse griepprik niet te nemen....
al wordt squaline door sommige 'deskundigen' absoluut veilig genoemd.
En hier is een pdf van dr R.Groeneveld te downloaden met diepgaande achtergrondinformatie.
Hier is een verslag te vinden van 2 ouders die jarenlange rechtszaken gewonnen hebben over de desastreuze invloed van vaccinaties op hun kinderen.

Citaat:'Kippeneieren-eiwit inclusief verontreinigde vogel- en/of andere virussen; cellen van dierlijke weefsel: varkensbloed, schapenbloed, paardenbloed, konijnenhersenen, apen- en hondennieren, runderfoetussen, kalverserum, varkenspancreas; Cellen van menselijke foetussen; Mononatriumglutamaat (MSG ofwel E621); Fenoxyethanol (antivries); Sorbitol en sacharose; Een water- of zoutoplossing met een weefselfixatief (formaldehyde, aluminiumfosfaat, aluminiumhydroxide); Het conserveermiddel Thimerosal dat voor ca. 50% uit kwik bestaat; het conserveermiddel polysorbaat 80 (Tween 80); Triton X1000, een sterk soort zeepsop; MF59 (in het nieuwe griepvaccin van Novartis) is gebaseerd op olie en samengesteld uit Tween 80 en het giftige Squaleen; Enzovoort.'

In Nature (16-12-09) wordt het toevoegen van toxische metalen aan vaccins - zoals aluminium en kwik - bekritiseerd, omdat dit gebeurt zonder rekening te houden met de effecten op de hersenen en het zenuwstelsel.

Er is een vaccin zonder squaline beschikbaar - maar die is niet aangeschaft door Klink.
Maar ook dat is niet zaligmakend, gezien de vele andere ingrediënten.

Thimerosal is duidelijk zeer schadelijk gebleken, zie Natural News 01-09-09.
Deze kwikverbinding wordt in alle soorten griepvaccins gebruikt, en ook in het vaccin dat zou helpen tegen baarmoederhalskanker (wat de vraag is).

Slechte zaak dat Klink hiervan niet op de hoogte wordt gebracht door Osterhaus...
Er raakt steeds meer bekend, waardoor het gelijk van critici steeds meer aangetoond wordt.

Door de adviezen van één individu - Osterhaus - raken miljoénen Nederlanders aangetast...

Zie ook Wolfgang Wodarg (13-01-10), hoofd van de Europese Gezondheidsraad over de enorme risico's die genomen zijn met het mexicaanse griepvaccin (H1N1), dat gebaseerd is op een gevaarlijke experimentele techniek van Novartis, met kankercellen als basis !
Hij is van mening dat de farmaceutische industrie paniek gezaaid heeft om veel geld te verdienen, en de gezondheid van de burgers aan de laars lapt.
Precies de kritiek, die er van tevoren al was, en die minister Klink achteloos weggewuifd heeft.
Bedankt Osterhaus en Klink voor het kanker veroorzaken bij ons en onze kinderen !
Weer een voorbeeld van 'betrouwbare politiek'.
Klink krijgt vast een leuk bestuursbaantje bij een van die bedrijven, na zijn ministerschap...

Er gaan nu stemmen op in de EU, om wettelijke vaccinatieplicht voor die griepprik door te voeren - in de USA is dat al geregeld, en liggen de plannen klaar om kinderen op scholen massaal verplicht te isoleren en vaccineren - zonder toestemming van de ouders.

Dit alles neemt niet weg dat vaccinaties hun enorme waarde bewezen hebben.
Allerlei levensbedreigende ziekten en aantastingen zijn hierdoor voor een groot deel verdwenen.
Maar de nodige kanttekeningen moeten gemaakt worden, lang niet alle vaccinaties lijken zo geweldig als ons voorgespiegeld wordt. En al die perspublicaties die anti-vaccinatie standpunten veroordelen zijn enorm ongenunaceerd en getuigen van weinig kennis. Dat mag ook die o zo kritische Volkskrant zich aanrekenen!


De effectiviteit van veel farmaceutische middelen wordt regelmatig geëvenaard of zelfs overtroffen door natuurlijke middelen.

Zo laten bijv. Song en Choi (2011) zien, dat Mariadistel - in dezelfde dosis - veel effectiever is tegen griep dan TAMIFLU, dat massaal door de overheid is ingekocht ten tijde van de vogelgriep (98% remming tegen 52% remming).
In deze dosis is Mariadistel totaal niet giftig. Mariadistel heeft een brede anti-virale werking.
Mariadistel is voor veel meer zaken goed. Het heeft bijv. een krachtige anti-kanker werking, is goed voor het cholesterol en uitstékend voor de lever. Zie hier.

Zelf weigerde ik mijn dochter te laten vaccineren tegen baarmoederhalskanker.
Het was enorm schrikken toen ze fase-3 wildgroei cellen bleek te hebben later (de fase net voor het optreden van die kanker).
Na een 3 maanden behandeling met mariadistel (3x 750 mg per dag) - gecombineerd met een groenten/fruitrijk dieet (onregelmatiger ook propolis) - bleek bij een volgende controle iedere verdachte cel verdwenen te zijn... zelfs fase-1 kon niet meer aangetoond worden. Behoorlijk overtuigend resultaat...

Mariadistel was veruit het voordeligst te verkrijgen bij het Kruidvat. Enorm veel voordeliger dan Tamiflu. Helaas is die gestopt met de verkoop wegens gebrek aan belangstelling... Maar bij de Tuinen vaak in de aanbieding verkrijgbaar.

Maar wie denkt dat de overheid (of de huisarts) daarom over zal stappen op Mariadistel - die overal groeit ?
De 'adviseurs' - die zijn aangesteld door de politici - ontberen helaas vaak de visie die daarvoor nodig is. De politici zelf dus ook. Hun financiële belang, 'vriendjes' en de 'draaideurpolitiek' (switchen tussen politieke en bedrijfsfuncties komt enorm veel voor) lijken van doorslaggevend belang voor hun visie... net zoals hun kennisgebrek.

NIEUWS
Datum
{datum} {inhoud}
PAGINA OVERZICHT