ALGEMENE INFO

Energie (2) - kernenergie

japankernergie

STRALING

Nu de EU steeds meer het gebruik van 'duurzame energie' wil bevorderen, dringt ook de kernenergielobby op, onder leiding van Frankrijk - maar kernsplitsing is absoluut geen duurzame energiebron:
binnen 100 jaar is het Uranium op, en in het ALLERBESTE GEVAL blijven we 40.000 jaar zitten met een door de overheid en afhankelijke wetenschap ontkende (ontketende) gevaarlijke vervuiling.

Het radioactief afval is géén toekomstig probleem - er komt NU al veel teveel in het milieu !! Waarom hoor je daar geen enkele belangrijke politicus over ??
Enkele voorbeelden:

7 Maart 05, was in de krant een openbaring van een 'klokkenluider' te lezen - voormalig veiligheidsfunctionaris bij één van de Engelse opwerkingsinstallaties:
Moedwillig werd en wordt het allergevaarlijkste afval, dat tienduizenden jaren veilig weggeborgen zou moeten worden, zomaar met de vloed geloosd in zee...

Twee weken eerder was al te lezen, dat Shellafield, per jaar 30 kilo plutonium 'kwijtraakt'... ook door ons land aangeleverd...
genoeg om een flink aantal atoomwapens mee te maken ...
of om de hele wereldbevolking te besmetten... als je t maar goed verspreidt, zoals in de zee...

GREENPEACE constateerde, dat de zandbanken in de Ierse Zee sterk radioactief vervuild zijn.

Vlak dáárvoor was weer uitgebreid in het nieuws, hoe de managers van de kerncentrales in Mol en Petten de hand lichtten met voorschriften en veiligheidsprocedures.

Urenco, de grootschalige uraniumverrijker in Almelo, die tegenwoordig uitbundig reclame maakt voor de betrouwbaarheid van kernenergie (bijv. in de eredivisie), dumpt haar afval al jarenlang illegaal in Rusland... waar het ongecontroleerd in de open lucht ligt 'weg te roesten' of wordt doorverkocht aan terroristen..... Betrouwbare jongens, die kernenergielobby (de Volkskrant 2 december 2005).

Medio 2008 raakte bekend, dat de 'veilige' opslag in de mijnen en zoutkoepels van Gorleben (Duitsland), 20 jaar na ingebruikname al beginnen te lekken...
In Asse, waar de eerste opslag in Duitsland ligt, stromen tienduizenden liters grondwater per dag door de opslagruimten o.a. richting Nederland.
Juni 2012 is begonnen met proefboringen met speciaal ontwikkelde apparatuur om te kijken of de afval weer naar boven gehaald kan worden.
Als dat lukt - wat heel onzeker is - zullen de kosten ongeveer 4 miljard euro bedragen. Lukt het niet dan worden we via ons drinkwater steeds radio-actiever.
Onze regering beschouwt ondergrondse opslag in zoutkoepels nog steeds als een serieuze optie.

Veel eerder was al bekend geworden, hoe de 'meest veilige' opslag in granietlagen in de USA ook bleken te lekken... waardoor de USA in 2008 een contract met Rusland gesloten hebben, om dáár maar hun radioactief afval te dumpen.... (ook Rusland zal in de nabije toekomst met enorme kosten geconfronteerd worden - als Poetin niet meer aanspreekbaar is).

Terwijl wij hier in Nederland ons gevaarlijke afval opslaan achter een zeedijkje in Borssele... dat wordt lachen met die verwachte zeespiegelstijging, reuzengolven en orkanen...

De afvaldump gaat maar door, en wordt steeds extremer.
En kost de maatschappij uiteindelijk enorme bedragen - we hebben het over waarschijnlijk duizenden miljarden euro's om alle problemen te lijf te kunnen gaan.
Als er al een olossing komt... NERGENS ter wereld is nog een gegarandeerd veilige oplossing gevonden (Wiki).

Anno 2016 bleek dat een sluiting van de centrale in Borsele niet snel mogelijk is, omdat dit veel te duur is - terwijl volgens de planning deze centrale al gesloten had moeten zijn. Kosten die niet meegerekend werden bij de bouw ervan, en bij de elektriciteitsleverantie... maar die nu door de belastingbetaler opgehoest moeten worden!

Die kostenafwegingen worden bewust door de politiek en bedrijfsleven niet gemaakt om kernenergie te kunnen verkopen. Groene energie te duur ?? Nee... vieze energie is onbetaalbaar duur... (zie ook de voorgaande pagina en Toekomstmuziek over de tsunamidreiging in Borsele)

kernafvallekkende radioactieve afvaldump in zoutkoepel (Asse, Duitsland) waar de opruiming in 2012 gestart wordt met speciaal ontwikkelde apparatuur - kosten 4 -6 miljard euro... uitkomst onzeker. zie ook YouTube over dit schandaal.

Een betrouwbare wetenschappelijke bron van informatie over de funeste gevaren van nucleaire vervuiling is de onlangs overleden James C. Warf, die nauw betrokken was bij de ontwikkeling van de atoombom, zie LA Times 09-11-08.

Juli 2009 raakt bekend, dat de sterfte door kinderkanker 2 maal zo hoog is rond kerncentrales dan normaal... ga maar lekker door met bouwen


De ramp met de kerncentrales in Japan maakt eens te meer duidelijk, hoe makkelijk een meerderheid denkt over de gevaren van kernenergie.
Hoe snel we door natuurlijke omstandigheden met onze neuzen op de feiten kunnen worden gedrukt.
En hoe gelijk de tegenstanders van kernenergie hebben, als ze erop wijzen dat we met krachten spelen, die we niet onder controle hebben. Zowel bij de kerncentrales zelf (als er iets misgaat, gaat het ook helemaal mis), als bij het wegstoppen van het afval.

De kansen dat er een Boeing op valt, een aanslag wordt gepleegd, een aardbeving komt, een vloedgolf die hoger is dan dan de 7 meter 30, die de dijk van Borssele kan weerstaan, de kans dat koelsystemen uitvallen, er een menselijke fout wordt gemaakt - die kansen worden allemaal en overal maar genomen.
Van hier tot Azië en Amerika.
Waarom die kansen nemen, als het ook zonder enig risico kan ?
Met groene energie. Wie wil het een, wie het andere ?

atoombrand

Atoomenergie, waarvan het sowieso op langere termijn maar afwachten is, of deze wel zo 'goedkoop' is geweest voor ons... zowel financiëel als gezondheidskundig bekeken.
Vermoedelijk zal dan in de evaluatie blijken, dat we al veel eerder op veilige groene energie hadden moeten overschakelen (zie vorige pagina).
Het 'ich habe es nicht gewusst' rouwen achteraf... hoe menselijk toch. En hoe dom.
Gelukkig lopen er ook nog slimmerds rond. Hopelijk kunnen die het huidige beleid nog veranderen (hoewel het in kortzichtige landen als China en Nederland echt hopeloos lijkt).

Er komen nu ook allerlei verhalen naar boven, over het niet eindigende bedrog en de manipulatie door de atoomindustrie in Japan. Over de waardeloze rol van de overheid hierin, die totaal geen oog wil hebben voor de gevaren, en achter de belangen van deze liegende producenten staat. Wel zo makkelijk, zo lang het geslikt wordt door het stemvolk.
Precies dezelfde verhalen, overal ter wereld. Zeker ook hier in Nederland. Waar nu serieuze plannen bestaan, om het levensgevaarlijke afval in kleilagen op te slaan.
Dat hebben ze zelfs in de USA niet aangedurfd...de kop in de klei stoppen...

Het kabinet wil zelfs een nieuwe, veel grotere kerncentrale bouwen in Borssele, die nog veel meer afval gaat produceren.
Terwijl minister Kamp zonder enig probleem de vergunning van de oude kerncentrale met 20 jaar heeft verlengd - zonder serieuze veiligheidscontrole van het bejaarde reactorvat.


Helaas wordt de Derde Wereld tegenwoordig volgebouwd met kerncentrales uit Rusland, de USA, Duitsland, Frankrijk en China.
Landen, waar de westerse wereld niet/beperkt aan wil leveren (zoals India), worden bediend door Rusland en China.
Zuid Korea is de grote nieuwkomer hierbij, en heeft contracten aangegaan om 80 kerncentrales te gaan bouwen in o.a. Vietnam, Indonesië en het Midden Oosten.
De allergrootste leverancier is Siemens uit Duitsland.

De afvalproblematiek wordt enorm, maar er lijkt geen kruid tegen gewassen...

Waarom wordt er niet massaal gekozen voor THORIUM in plaats van URANIUM als brandstof voor kernreactoren ?
Thorium heet niet de extreme nadelen van uranium: het levert veel minder, en minder gevaarlijk afval, dat niet tienduizenden jaren 'veilig' weggeborgen moet worden (wat dus onmogelijk is) en kan niet gebruikt worden om kernwapens te produceren (wat de aanvankelijke oorzaak is voor het überhaupt gebruiken van uranium als brandstof).
India is nu begonnen met de bouw van 5 thoriumreactoren, maar ze staan hiermee alleen in de wereld.
Bij de Nederlandse overheid zal dit niet opkomen... al was het alleen al omdat we in Almelo de grootste productie-eenheid van verrijkt uranium in Europa hebben staan.
De kortzichtigheid aan de macht.

ATOOMWAPENS

Er is een duidelijke link van kernenergie naar de toenemende dreiging van atoomwapens in handen van terroristen en oorlogszuchtige staten... nu weer Iran... atoomwapens en atoomenergie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Een atoomoorlog in het Midden Oosten wordt een waarschijnlijke mogelijkheid.

De kans dat wij daarin meegezogen worden stijgt iedere dag, dat Iran verder gaat met het ontwikkelen van zijn raketten en supermoderne kernwapens (Iran heeft een revolutionair ontstekingsmechanisme ontwikkeld, waarmee kleine atoombommen gemaakt kunnen worden - en heeft dat februari 2013 getest in Noord Korea).
En waarom zouden ze dat niet mogen, terwijl andere staten (zoals de EU, Pakistan en Israël) wel kernwapens bezitten (en Israël van Duitsland moderne onderzeeërs krijgt om atoomraketten af te vuren - compleet illegaal) ?

We kunnen Iran wel weer platbombarderen , net als Irak, maar het morele recht hebben we niet, zolang we kernwapens niet overal de wereld uit willen helpen.
Hierin heeft president Obama groot gelijk ! Maar of hij de genoeg medestanders heeft om dat voor elkaar te krijgen ?

In het kader van het NON-PROLIFILATIEVERDRAG is alles dus een lachertje.

Onlangs werd weer uit onderzoek duidelijk, hoe ongelofelijk desastreus de effecten van de 'VUILE BOM' zijn - een 'vuile bom', die makkelijk valt samen te stellen uit kernafval.
Terroristen hebben helemaal geen atoombom nodig !
Ze hoeven alleen maar bij de dumps - overal ter wereld - afval af te halen... een paar honderd bommen zijn genoeg om de hele mensheid te vernietigen... (drie voor Nederland) makkie toch ?
kernenergie is een enorme valkuil waar we met z'n allen inzitten.


KERNFUSIE

Kernfusie is veel beter dan atoomsplitsing en het lijkt een bijna onuitputtelijke energiebron. .
De hoeveelheden radioactief afval zijn minimaal, en kunnen niet gebruikt worden voor atoomwapens
Tot nu toe was kernfusie nog een utopie, ondanks vele pogingen.

Op 30 januari 2010 is dit veranderd, met de publicatie van een nieuwe lasertechnologie, die kernfusie voor het eerst binnen handbereik brengt.
Zie: Lawrence Livermore National Laboratory.


NIEUWS
Datum
{datum} {inhoud} 

PAGINA OVERZICHT