ALGEMENE INFO

Inleiding

Het menselijk lichaam is nog nooit zo belast geweest met verschillende stoffen, als in deze tijd.
In enkele tientallen jaren zijn er tienduizenden nieuwe stoffen in mens en milieu gekomen. De genetische manipulatie manipuleert de wereld steeds meer, met nieuwe nanotechnieken worden onschuldige stoffen opeens gevaarlijk.

Wat gebeurt er bij de grondstofwinning, de productie, het gebruik en na het gebruik van de stof?
Wat is de invloed daarvan op het milieu en de mens?

In wetenschappelijke studies breekt steeds meer het besef door, dat mensen in stresssituaties en slechte milieucondities véél meer aangetast raken door éxtra belasting met giftige stoffen, dan mensen die rustig in een schone omgeving wonen !
Net zoals een cocktail van verschillende stoffen heel anders werkt dan één stof.
De wetgever houdt meestal geen rekening met deze combinatie-effecten.

Deze site kan natuurlijk niet alle onderwerpen diepgaand behandelen.
Daarvoor zijn er links te vinden naar vele websites en publicaties.

Aandachtspunt is de schade, die mensen lijden door het gebruiken van allerlei producten.
Zowel door het consumeren zelf, als door het produceren van die producten.

En wat je daaraan kunt doen.

Mensen vallen meestal niet direct dood neer, dat is duidelijk. Zelfs rokers bereiken vaak een respectabele leeftijd...
Maar het voorkomen van geestelijke en lichamelijke aantastingen is iets heel anders...

Het aantal 'nieuwe ziekten' neemt enorm toe...
en een aantal 'oude' ziekten laten veel meer van zich spreken (óók als je de veroudering van de bevolking meerekent).
Veel van die ziekten hebben te maken met zenuw-, hersen- en metabolisme-aantasting, en met genetische afwijkingen.

Daarnaast zijn er nog andere zaken aan de hand: achterblijvende hersenontwikkeling (intelligentie) bij kinderen, verslechtering van de spermakwaliteit, toenemende agressie en depressie, chronische vermoeidheid - de lijst kan heel lang gemaakt worden...

De maatschappelijke gevolgen daarvan zijn enorm. Een bevolking die gemiddeld dommer, ongezonder en agressiever wordt voorspelt weinig goeds voor de toekomst...

De overbelasting van ons lichaam met schadelijke stoffen is hiervan de oorzaak!

Enkele vragen bij het maken van deze site zijn:

  • welke natuurlijke producten zijn slecht of verdacht, welke juist goed ?
  • welke toegevoegde stoffen in consumentenproducten zijn slecht of verdacht, welke goed ?
  • in welke merken en producten zitten die stoffen ?
  • wat gebeurt er bij productie, consumptie en verwerking ?
  • wat zijn de combinatie-effecten van deze stoffen met elkaar, en met andere stoffen die in het lichaam komen?
  • wat kan de consument zelf het beste doen ?

Bekeken worden een aantal stoffen die we dagelijks massaal binnen kunnen krijgen, wat de gevestigde wetenschap daarover zegt, wat de kritiek daarop is, welke biochemische processen beïnvloed worden door die stoffen en wat daaruit afgeleid kan worden. Ook wordt de politieke besluitvorming en regelgeving onder de loep genomen, en de invloed van het bedrijfsleven daarbij. Er wordt gezocht naar waarschijnlijkheid en tegenstrijdigheid, oorzaak en gevolg. En er wordt stelling genomen tégen de leugen.

Daarom worden politiek, onderzoek en normen bij deze 'Algemene Info' nader bekeken.
En worden een aantal voorbeelden besproken van schadelijke praktijken,
die van sterke invloed zijn op de gezondheid en onze leefomstandigheden.

Een belangrijke factor is natuurlijk de LEVENSSTIJL van mensen:
Roken en alcohol zijn een van de belangrijkste oorzaken van kanker en aftakeling.
De lichaamsbeweging neemt steeds meer af, waardoor hart- en vaatziekten toenemen en de weerstand afneemt.
Autorijden combinéért de nadelen van meeroken en stilzitten.
Junkfood wordt steeds massaler het alternatief voor een gezonde maaltijd.
Stress (= door het lichaam zelf geproduceerde hersengiftige stoffen) neemt toe - de geestelijke en lichamelijke weerstand vermindert steeds meer...

Door de levensstijl te veranderen, en bewuste politieke keuze's hierin te maken, kan een groot deel van de besproken problemen aangepakt worden.
Wat er allemaal mogelijk is kan hier maar deels behandeld worden.
Deze site beperkt zich grotendeels tot gezonde voeding en natuurlijke producten als betere oplossing voor vele kwalen.
Maar dan wel in het veel bredere kader van oorzaak en gevolg...


NIEUWS
Datum
{datum} {inhoud}
PAGINA OVERZICHT