ALGEMENE INFO

Politieke ethiek, Koran en Bijbel

Politieke ethiek heeft alles te maken met de geloofwaardigheid van die poltiek en het bestaansrecht van de democratie.
Als die geloofwaardigheid op een aantal punten te wensen overlaat, kan er aan ieder aspect van het beleid getwijfeld worden.
Of het nu gaat over toelatingseisen voor giftige chemicaliën, vaccins, of over financiëel en mondiaal beleid.

Hieronder worden frappante voorbeelden besproken van 'waarden en normen' als smoes voor het doden van mensen, en het aantasten van leefomstandigheden en burgerrechten door kortzichtige gewelddadige politiek.

HET VOORBEELD VAN IRAK EN AFGHANISTAN

In Irak spreekt men tegenwoordig van 'de wind des doods', als de wind van de voormalige slachtvelden komt, en de uraniumstofdeeltjes bij velen ziekten veroorzaken... ook groeistoornissen en misvormingen bij kinderen maken de burgers daar erg blij met onze komst. Overal ter wereld*** wordt nu met deze munitie geoefend en geschoten.
Zie ook Pax Christi 06-09 hierover.

bommetjes ("free emoticons")
De desastreuze gevolgen van het gebruik van deze nucleaire munitie zullen de NATO een worst wezen, en ook onze regering piept er niet over...
zoals er niet gepiept wordt over de oorlogsmisdaad die de overval op Irak feitelijk is, integendeel, ons Nederland maakt zich opeens medeverantwoordelijk voor die tien tot honderdduizenden doden onder de burgerbevolking (als je de weerloze Iraakse soldaten meerekent, heeft ieder huisje zijn 'Christelijke' kruisje).

In Congo vindt op dit moment een grootse vredesoperatie plaats onder VN vlag. De resultaten waren spectaculair, toen de opperbevelhebber een Nederlander was... (helaas gaat het nu een stuk minder). 'Onze jongens' zijn ergens anders te zoeken... eerst in Irak, daarna in Afghanistan. Terwijl er militair niets gedaan wordt aan de veel grotere menselijke tragedies in Afrika.

De AFGANG in Afghanistan kon niet beter geïllustreerd worden dan bij het vertrek. We moesten een van de 'warlords' miljoenen betalen voor een vrije doortocht van de transporten - zijn dat onze 'bondgenoten' ?
Is dat het nieuwe politieke systeem, dat we wilden brengen met ons krachtige optreden ?

Onder het mom van 'wederopbouw' van Uruzgan... werden onverwacht (?) onze jongens ingezet voor zeer kostbare aanvalsacties buiten Uruzgan - met steun van het nieuwe kabinet... in de 'strijd tegen het terrorisme'- die op deze manier alleen maar méér terroristen oplevert (je familie zal maar DOODgebombardeerd worden - oeps, ongelukje....).
Ook vernietigden onze jongens de belangrijkste bestaansbron in Afghanistan - papaver. Dat zou verdedigbaar zijn, als de mensen meteen alternatieve inkomsten zouden hebben .
Dezelfde oogklepmentaliteit die een groot deel van de ellende in de Derde Wereld heeft veroorzaakt, met kinderslavernij en honger als opvallende gevolgen.

Wat te denken van een regering die het normaal vindt, om op valse gronden onschuldige mensen te doden, ook al zijn het 'maar' buitenlanders ?
Zolang er geen parlementaire enquete komt naar de gang van zaken rond de Irak-oorlog, blijft de regering de schijn tegen houden... en blijven 'onze jongens' op mogelijk valse gronden uitgezonden worden naar oorlogsgebieden (het zal je kind maar wezen).

'Per ongeluk' is een loze kreet, als je pantserhouwitsers over 20 km afstand granaten laat afschieten (zonder inslagwaarneming).
Balkenende zei het al, Christus indachtig: de doodstraf moet soms....
voor het gemak maar even het Vijfde Gebod van God relativerend.
(gij zult niet doden, 'behalve als de leiders het gerechtvaardigd vinden', had erbij gezegd moeten worden tegen Mozes... foutje)

Voor de bevolking is het om het even: nog steeds worden Islam-critici gevangen gezet of ter dood veroordeeld, vrouwen zonder sluier beschouwd als hoer en gestenigd, en dieven de rechterhand afgehakt.
De corruptie is nu zelfs veel massaler dan onder de taliban. Het grootste deel van het geld, dat beschikbaar wordt gesteld aan 'wederopbouw' verdwijnt in de zakken van de machthebbers, en de 'weder'opbouw die plaatsvindt, is van waardeloze kwaliteit (zoals nieuwe ziekenhuizen met dichtgemetselde sanitaire waterleidingen, die na korte tijd alweer op instorten staan).
Een oorlog tegen corruptie en uitbuiting is noodzakelijk, wil de oorlog tegen het terrorisme kans van slagen hebben...

Helaas heeft ook de nieuwe politieke constellatie dit inzicht niet.
Karzai en mede-machthebbers zijn dictators en moordenaars. Denk bijv. alleen al aan de beruchte vrachtwagentransporten door de woestijn, waarbij gevangenen gedood worden door ze dagenlang zonder drinken dicht opeengestouwd in vrachtwagens te vervoeren. Gevangenen, die binnenkort door de door ons opgeleide politieagenten gemaakt zullen worden.
Puur nazistische praktijken.
Shokerend is ook, dat de opleiding van één politieman evenveel kost als de bouw en het onderhouden van één school. Terwijl die school zo enorm veel belangrijker is, om democratie te brengen...

Ook Al Qaida vermeemt zich van de bevolking door haar bloedige aanslagen. Zoals die bevolking deels ook steeds meer anti-USA wordt, bij ieder nieuw burgerslachtoffer door een Amerikaans drone-bombardement.


BIJBEL EN KORAN

Vroeger stonden protestanten en katholieken elkaar naar het leven. In onze tijd blazen shi'iten en soenieten elkaars godshuizen op. De motieven komen altijd uit dezelfde bekrompen menselijke mentaliteit.
De 'kruisvaarders' in Irak en de slachters van Al Qaida hebben als grote overeenkomst dat ze de essentie van hun religie niet naleven, de Bijbel en Koran misbruiken voor persoonlijke doelen - als smoes om onschuldige mensen en veronderstelde tegenstanders 'schuldig' te verklaren, om ze te kunnen doden of misbruiken.

In strijd met alles wat in hun Boek geschreven staat over respect, tolerantie en gastvrijheid.
Waarmee ze zichzelf boven God of Allah stellen, en daarmee de grootste Godslasteraars ter wereld zijn.
Helaas houden dit soort extreme egoïsten zichzelf nooit een spiegel voor, en geloven ze alleen maar in zichzelf.

In de psychologie worden dit soort verziekte geesten SOCIOPATEN genoemd - niet in staat om zich te verplaatsen in andersdenkenden, en zonder enig geweten de eigen doelen willen bereiken, waarbij anderen bewust gedood/ opgeofferd worden. Gebrek aan liefde en positieve begeleiding tijdens de jeugd, indoctrinatie door andere sociopaten, en traumatische ervaringen dragen bij aan de sociopathie.

wilders

(stefan verweij 2011)


NORMEN EN WAARDEN

Welke waarden worden verdedigd ?

Die van de Westerse maatschappij, die van de USA - het lichtende voorbeeld...
- waar in de wetgeving is vastgelegd dat burgers (onder voorwaarden - maar zonder dat ze dat weten) mogen worden blootgesteld aan experimenten met chemische wapens (zie hieronder)?
- die het Internationale Gerechtshof niet willen erkennen (sterker nog: zelfs bedreigen), omdat ze bang zijn aangeklaagd te worden ...
- waar je zonder proces en onbeschermd jarenlang vast kunt zitten...
- zonder enig proces vermoord mag worden door drones (die tegelijk de omgeving vergiftigen met verarmd uranium) als je op een verdachtenlijst staat... andere burgerslachtoffers voor lief nemend...(deze praktijk is onder Obama enorm toegenomen)...
- die biologische wapens ontwikkelen (zoals wereldbedreigende rijst en tarweschimmels) en die zonder onafhankelijke controle testen, met alle risico's voor verspreiding in het milieu vandien...
- die de antidemocratische en onderdrukkende praktijken van haar multinationals (zoals Monsanto) kritiekloos ondersteunt ... en een geheime handelsoorlog voert tegen landen die dit proberen tegen te gaan...
- die de vrijheid van internet teniet doen uit machtspolitieke en persoonlijke financiële motieven... (CISPA)
De vreselijke ramp In kapot gemaakt Yemen, vertoorzaakt door 'bondgenoot' - en vooral voor tientallen miljarden wapens kopend - Saoudi Arabië, die nu zelfs tot voorzitter is gekozen van de mensenrechtencommissie van de UN. Hypocrisie ten top.
Het inzetten van huurlingen legers door het Pentagon. "Beveiligingsmaatschappijen' die veelal soldaten recruiteren in Afrika. Daarbij wordt veelvuldig gebruik gemaakt van ex-kindsoldaten - die zo een normaal leven onmogelijk gemaakt wordt. Voor 250 dollar per maand een Amerikaanse soldaat vervangen... en vóór aanstaan op de risico-posities.
Zie dit fragment hierover:


>

(fragment uit de VRT docu)

(etc.)

*
Deze bron voorspelde een half jaar eerder al de aanslag in New York, met als dader de Amerikaanse geheime dienst. Een geheime dienst, die helemaal niet zo happig leek om Osama te pakken... hem misschien juist nodig had als excuus voor politiek beleid. Zie ook Wiki.
En deze bron maakt duidelijk, dat de wolkenkrabbers nooit hadden kunnen instorten door de vliegtuigaanslagen, en dat er explosieven gebruikt zijn in de fundamenten van het gebouw.

Zie ook hier voor een uitgebreide bepreking van de informatievoorziening in de USA.
Fake-news, eindeloos herhalen van bepaalde ongenuanceerde boodschappen, totaal negeren van andere.... zijn aan de orde van de dag... ook in de EU.

Op de USA kan veel kritiek geuit worden, maar van 2 van de 3 andere grootmachten - China en nog meer Rusland - is het beeld somberder... Onder Poetin (ex-KGB leider) is de macht van de geheime politie FSB (vroeger de KGB) ongecontroleerd geworden.
De FSB wordt ervan verdacht, Rusland's eigen 'nine eleven' gecreëerd te hebben met het opblazen van flatgebouwen - waarvan de schuld aan verzetsorganisaties gegeven werd. Om zo de onderdrukkingsoorlog in Tsetjenië en Oezbekistan te kunnen voeren.
In Oezbekistan wordt een waar schrikbewind door de FSB gevoerd - mensenrechtactivisten en vele onschuldige bewoners worden door deze geheime dienst vermoord (zoals onlangs in een Engelse documentaire te zien was).

Dat Poetin dit alles niet tegengaat (of zelfs veroorzaakt) zegt genoeg over zijn 'humaniteit' en gebrek aan 'sociaal' inzicht...
Nee... hij richt de 'Nashi' jongerenbeweging op (waarvan de leider in de regering opgenomen is)... Nashi spreekt bijna hetzelfde uit als 'Nazi'. Dat is toeval, maar de overeenkomsten met de Nazi-beweging en haar persoonsverheerlijking van Hitler zijn frappant. Net als de overeenkomst van Vasily Yakemenko met Goebbels. Poetin heeft geleerd van de geschiedenis...
Het juiste antwoord op het Al Queda terrorisme is ook hier vrijheid en ontwikkeling, in plaats van (even smerige) onderdrukking en machtsmisbruik.
Blijkbaar is het een menselijke eigenschap, niet te kunnen leren van de geschiedenis.

De onderdrukking in China is minder erg dan die in Iran, Syrië, Egypte, Arabië en meer van dat soort staten... maar toch...
Alleen al door te protesteren, kun je er officiëel ter dood veroordeeld worden, of in de gevangenis gegooid. Dat is echter niets vergeleken met steniging omdat je buurman je aangeeft voor blasfemie.
De Westerse landen worden onder zware druk gezet, om protesten daartegen te onderdrukken, en de berichtgeving erover te verbieden - onder dreiging van economische boycotmaatregelen.

De hypocrise om geen kritiek te uiten op Saoedi-Arabië - waar om de haverklap onthoofdingen plaatsvinden - is frappant.
Zelfs onze koning komt braaf opdraven bij de installatie van de nieuwe president, samen met Obama en de hele mikmak. Een president die achter de oprichting van terreurgroepen zit...

Zelfs Israel heeft niet van het verleden geleerd, en begaat nu dezelfde misdaden tegen de menselijkheid als de nazi's deden tegen de joden (niet alleen door onderdrukking van Palestijnen, maar indirect ook door enorme wapenverkopen en ondersteunen van mensenrechten schendingen in Afrika) met steeds gevaarlijker consequenties voor de wereldvrede. em>
Machtspolitiek die ten koste gaat van vele mensenlevens.
Hopelijk kunnen de Chinezen, Russen en Amerikanen dit snel oplossen, want anders ziet het er slecht uit voor de wereld...

De keuze voor de USA als 'bondgenoot tegen de tirannie' LIJKT duidelijk maar is dat helaas niet meer.


DEMOCRATIE

Helaas is niets zo duidelijk en simpel als veel mensen denken...
Bovenstaande berichten relativeren dit plaatje, en dwingen tot verder onderzoek.
Een fundamenteel kritische en sociale houding is nodig om de democratische waarden te kunnen handhaven, het gelóóf erin te kunnen behouden.
Maar vooral ook visie en beleid. Er kan véél meer gedaan worden aan positieve politieke veranderingen dan er nu gebeurt. Op allerlei manier.
Onze politiek is hierop niet goed toegerust, ontbeert de goede ondersteuning - maar creëert die ook niet.
Dat is hard nodig in een polariserende wereld, waarin vele 'leiders' alleen zelfbelang nastreven, onbeschaamd de grootste leugens verkondigen, en over vele lijken, kreupelen en hongerigen gaan.

Een groot probleem is de aard van de democratie, die sterk afwijkt van wat Aristoteles onder 'democratie' verstond.
De oude democratie bestond uit 'gelote' burgers - zo als nu nog steeds in veel landen gelote jury's worden samengesteld bij rechtszaken.

In de 'nieuwe' democratie kunnen burgers zich eens in de 4 jaar zich uitspreken via verkiezingen, wat geleid heeft tot een aparte klasse van politieke partijen - die beslissingen nemen waar een meerderheid van de burgers het vaak niet mee eens is.

De kloof tussen beleidsbepalers en burgers is groot. Hoe 'democratisch' is onze democratie?

Ook in onze EU kunnen we er wat van.
Sommige moderne Westerse regeringsleiders hebben onbeschaamd antidemocratische of zelfs maffiose neigingen in hun honger naar macht, met Berlusconi als een van de extreme voorbeelden van hoe het mis kan gaan in een democratie.... puur door het slinks macht verwerven over en manipuleren van de publieke opinie.
Dat Berlusconi en zijn maitresses desondanks binnen de EU omarmd worden door het Christelijke Volkspartijblok (waaronder het CDA), doet de democratie geen goed...
Het christendemocratische blok in de EU heeft nu zelfs een motie van de andere partijen geblokkeerd, die de ondemocratische machtspolitiek van Berlusconi veroordeelde. Waarmee de christendemocratie zichzelf gediskwalificeerd heeft als 'democratisch' gezinde partij. Ook Maria Martens heeft dit niet willen of kunnen tegenhouden.

Wie beschermt wie tegen wie, en waarom... kùn je je afvragen.
Dat een klein land groots en werelds kan denken, laat België tegenwoordig meer zien dan Nederland... hoe moeilijk dit ook is.

*** over het gebruik van uraniummunitie door Nederland (ook in oefensituaties) is geen milieueffectrapportage gemaakt. In BELGIË is sinds maart 2007 uraniumhoudende munitie en bepantsering verboden ! De USA schieten in het rond met deze raketten en munitie - Irak, Afhanistan en Pakistan vergiftigend met radio activiteit. Een drome aanval op een huis in een dorp betekent dat dit dorp vergiftigd raakt...

'At and around US military bases, contamination with depleted uranium has occurred, in addition to oil spillages, contaminated ash, and unexploded ordnance.105 Depleted uranium, which has been used in antitank munitions, is both chemically toxic and radioactive,106 ... the most sensitive target organ after ingestion or inhalation of soluble uranium is the kidney; another important target organ is the lung after inhalation of small particles of insoluble uranium.107 ... Because of its long half-life (4·5 billion years for 238uranium, 700 million years for 235uranium) depleted uranium potentially represents a long-lasting hazard to those exposed...' (The Lancet 03-2013)


PARANOIA


(Marulov Kahn 2007)


Het lijkt geen goede zaak, al te paranoïa om te gaan met onze poltieke leiders.
Zeker in Nederland staan de goede bedoelingen waarschijnlijk voorop.
Toch is er geen reden, om hier zomaar blind op te vertrouwen, en alle andere geluiden zonder meer af te doen.
Daarvoor laat de geschiedenis (en het heden) teveel voorbeelden zien van bedrog en manipulatie - ook van de politieke partijen zelf door andere 'partijen in de markt'.
Het is belangrijk, om een open, kritische houding te hebben - naar álle kanten.
Deze wil/mogelijkheid is er meestal niet: onze politiek is verdeeld in belangen, afhankelijkheid, (on)wil - de wetenschappelijke ratio is vaak ver te zoeken.

Essentiëel daarbij is, dat de overheid zich ook open opstelt, en serieus alle kritiek en informatie die er is benadert en onderzoekt.
En voor zichzelf spelregels opstelt, wat noodzakelijk handelen is, om democratisch te kunnen overtuigen - en wat daarmee in strijd is.

Alleen op die manier kunnen allerlei zaken niet hun eigen leven gaan leiden, en allerlei 'onderstromen' in de maatschappij veroorzaken, die de democratie (en het beleid) zelf aantasten.


WAPENTESTEN OP DE BEVOLKING ?

Er zijn een aantal gevallen van (wapen)testen op de burgerbevolking bekend geraakt in zowel de USA als in Rusland. Het nieuwste gerucht in dit rijtje is het testen met klimaatwapens.

Volgens deze bron wordt er al jaren geëxperimenteerd met het sproeien van aluminium (e.a.) uit militaire vliegtuigen, zogenaamde 'chemtrails'... om wind, zon en neerslag te beïnvloeden... of zelfs om de burgers te controleren/ aan te tasten in hun gezondheid en denken - direct, of door het helpen reflecteren/ absorberen van HAARP straling, zie ook hier voor een uitgebreide beschrijving.
(maar dat lijkt vergezocht, omdat er ook berichten uit Rusland zijn hierover).

Daaruit wordt ook duidelijk, dat HAARP gebruikt kan worden om het klimaat te beïnvloeden - of zelfs de aarde te vernietigen -
zie de links onderaan deze pagina, waarin beweerd wordt dat HAARP al aardbevingen veroorzaakt heeft in Indonesië en Japan, om de regeringen daar te chanteren.

Gezien de geschiedenis en de mentaliteit van veel wereldleiders, lijkt niets onmogelijk... zie ook deze video van een vlaamse burgemeester, die actie hiertegen voert.

En dit ooggetuigenverslag van een piloot (in cache), die 'sproei'-installaties gemonteerd zag - en in werking - op Amerikaanse 'Globemaster' C17 vliegtuigen.
Er zijn meer van dit soort pilotenverklaringen te vinden.
Waarom zouden sommige piloten zichzelf zo blootstellen aan kritiek en verdoemenis, als het niet klopt wat ze zeggen ?
Het lijkt er eerder op, dat ze klokkenluiders zijn...

Voor de meeste mensen een moeilijk te pruimen verhaal...
maar als deze plaatjes normaal zijn....
sproeiend vliegtuig

van: http://www.weatherwars.info/pilotsview_2.htm

vliegtuigsporen

Lucht vol uitwaaiende vliegtuigtrails boven Nijmegen (er stond een flinke wind)... allemaal binnen 25 minuten getrokken. Dit patroon valt vaker te bewonderen tegenwoordig (sinds ik erop ben gaan letten).
meer foto's

Trails, die onmogelijk van verkeersvliegtuigen afkomstig kunnen zijn, in de Nijmeegse situatie... ver van Schiphol... en die er anders uitzien dan condenssporen - die verwaaien niet tot neerdalende mistwolken, die de hemel bedekken (in de vorige eeuw zag je dit nooit bij straalvliegtuigen).
Bovendien is het typisch, dat tegelijkertijd een enkel (verkeers?)vliegtuig trails trekt, die veel dunner zijn, en die wèl snel verdwijnen... (zie de eigen opname bij 'meer opnamen').

In officiële documenten hierover worden als verklaringen hiervoor gegeven:

 • Het verschil in hoogte, er zou meer 'waterdampvorming' optreden op lagere hoogte:
  - mogelijk, maar geen hoogteverschillen geconstateerd bij veel waarnemingen.
 • Het verschil in brandstofverbruik:
  - verschillen in brandstofverbruik zouden een gradueel verschil laten zien, dat is niet zo. Het is óf snel verdwijnende vliegtuigsporen, óf breed uitwaaiende sporen die langdurig als wolken blijven hangen en langzaam als een mistwolk omlaag gaan..
  Tussen veel verkeersvliegtuigen zie je wel een gradueel verschil: sommigen verbruiken duidelijk meer brandstof, en laten een veel dikker spoor achter. Ook dat grotere spoor is echter binnen ongeveer 10 minuten verdwenen, en laat daarna geen streepbewolking achter. Hoe kan dit verschil ?
 • Verschillen in brandstofsamenstelling:
  - dat is duidelijk de enig overgebleven logische verklaring die voor de hand ligt.
  Het is dan heel raar, dat vooral de bovenstaande twee onjuiste verklaringen gebruikt worden, als argument waarom 'chemtrails' niet zouden bestaan.

Waarom zouden militaire vliegtuigen zo'n kriskras patroon in korte tijd weven ?
Waarom gebeurt dit zo regelmatig ?
Zelfs al zou dit 'normaal' zijn voor 'condenssporen' van militaire vliegtuigen, wat betekent dit dan voor ons milieu, dat de hele lucht zo vaak bedekt raakt met wolkenvorming - mag dit zomaar ? Dat dit overal gebeurt, moet een zéér ingrijpende invloed op ons klimaat hebben.
Waar blijft de politieke controle op de brandstofsamenstelling ?
Zie ook BBC 08-01-10.

Zelf heb ik erg veel moeite met de vergaande theoriën* van die Vlaamse burgemeester. Maar bovenstaande foto laat wel een heel opmerkelijk plaatje zien...

Zie ook dit overzicht van 2005-2008 (o.a. satelietopname van Nederland).
Evenals deze video uit de USA die precies lijkt op zaken, die ik ook boven Nijmegen heb geconstateerd. Hierin wordt o.a. gefilmd, dat militaire vliegtuigen hun sproeien aan en uit lijken te zetten.

Maar zelfs al zou dit (deels) een 'hoax' zijn, maakt een documentaire uit 2016 duidelijk dat de uitlaatgassen van vliegtuigen op zich al 'chemtrails' zijn - veel schadelijker in samenstelling dan autobrandstof.
De lucht in een ruime cirkel rondom Schiphol (inclusief Amsterdam) blijkt hiermee ernstig verontreinigd te zijn...

pilotenverslag    meer vliegtuigtrails opnamen


* 'In another document prepared by the government, the U.S. Air Force claims: 'The potential applications of artificial electromagnetic fields are wide-ranging and can be used in many military or quasi-military situations... Some of these potential uses include dealing with terrorist groups, crowd control, controlling breaches of security at military installations, and antipersonnel techniques in tactical warfare. In all of these cases the EM (electromagnetic) systems would be used to produce mild to severe physiological disruption or perceptual distortion or disorientation. In addition, the ability of individuals to function could be degraded to such a point that they would be combat ineffective. Another advantage of electromagnetic systems is that they can provide coverage over large areas with a single system. They are silent and countermeasures to them may be difficult to develop... One last area where electromagnetic radiation may prove of some value is in enhancing abilities of individuals for anomalous phenomena.'

"HAARP could potentially be applied by the US military to selectively modify the climate of an "unfriendly nation" or "rogue state" with a view to destabilizing its national economy.
Agricultural systems in both developed and developing countries are already in crisis as a result of New World Order policies including market deregulation, commodity dumping, etc. Amply documented, IMF and World Bank "economic medicine" imposed on the Third World and the countries of the former Soviet block has largely contributed to the destabilization of domestic agriculture. In turn, the provisions of the World Trade Organization (WTO) have supported the interests of a handful of Western agri-biotech conglomerates in their quest to impose genetically modified (GMO) seeds on farmers throughout the World.

It is important to understand the linkage between the economic, strategic and military processes of the New World Order. In the above context, climatic manipulations under the HAARP program (whether accidental or deliberate) would inevitably exacerbate these changes by weakening national economies, destroying infrastructure and potentially triggering the bankruptcy of farmers over vast areas" (
M Chossudovsky Prof of Economics, University of Ottawa)

Zie: hier een video die laat zien, dat voorafgaand aan aardbevingen in Japan en China een verandering in de ionosfeer zichtbaar was (een rose-achtige kleur in de lucht) - een kleurverandering zoals HAARP die veroorzaakt...

Met de Minister van Financiën van Japan, die vertelt dat Japan bedreigd werd met een aardbevingmaschine (HAARP), als ze de macht over hun financiële systeem niet zouden overdragen - wat ze toen gedaan hebben.

Indonesië weigerde, om de straat van Malakka open te stellen en mee te doen met de 'strijd tegen het terrorisme'...
toen kwam in 2009 de tsunami bij Sumatra, waarna Indonesië opeens toegaf... toeval ?

Wild-west verhalen ?
De USA laden met (het testen van) dergelijke wapens de schijn op zich, zelf de grootste mogelijke veroorzaker van terreur te zijn.
Het wordt er veel gevaarlijker op in de wereld, als andere landen ook dit soort systemen gaan installeren (als dat wordt toegelaten).
Het is momenteel wel het enig mogelijke wapen tegen UFO's in de ruimte (als je in de noodzaak van een ruimteverdediging gelooft).
Er is maar weinig bekend over de effecten van het gebruik van deze ioniserende stralingbundels op de aarde zelf.
Dat geldt voor het klimaat, maar ook bijv. voor het aardmagnetisme.

Het wapen zou ook in positieve zin ingezet kunnen worden. In handen van de UNO, zou het kunnen helpen bepaalde klimaatproblemen aan te pakken.
Maar het zou de UNO meteen potentiële controle geven over het denken van de wereldbevolking - een controle die de USA nu in principe heeft.

Zie ook de resolutie in het Europese parlement hierover (zoeken op HAARP), - dat dit wapensysteem in strijdt acht met het volkerenrecht - waaraan de EU regering geen gevolg heeft gegeven... omdat ze hier zogenaamd geen 'jurisdictie' in heeft.

In het licht van dit alles, is het helemaal niet zo raar, om chemtrails serieus te nemen als mogelijkheid...

top

NIEUWS
Datum
{datum} {inhoud} 

PAGINA OVERZICHT