ALGEMENE INFO

Energie (1)

Ons geld wordt massaal gestoken in vervuilende en gevaarlijke energiecentrales, i.p.v. in veilige groene energie, en de verdere ontwikkeling daarvan.... we zijn weer 50 jaar terug in de tijd... de conservatieve emperators zijn aan de macht in plaats van de mensen met moderne visie en kracht....
De enorme kosten van de gevolgen van vervuilende energie zullen betaald moeten gaan worden, en zullen het veelvoud gaan bedragen van de toepassing van groene energie. Ook al kost groene energie in de opstartfase wat meer...

Februari 2008 komt in het nieuws, dat géén energiecentrales ooit zo gedwarsboomd zijn door de ambtelijke instanties, als de te bouwen windmolenparken op zee...
terwijl nieuwe kolen/kerncentrales geen probleem lijken te zijn...
zoals bleek uit de bouw van een nieuwe kolencentrale door Essent op de Eemsvlakte, ondanks hevige protesten daartegen, terwijl de beroepsprocedures nog steeds liepen. Essent laat zich hiermee kennen als een milieu-onvriendelijke elektriciteitsproducent, die zich nergens iets van aantrekt.

Fracking - 'schaliegas' (het spuiten van uiterst schadelijke chemicaliën in de gashoudende grondlagen om die te 'kraken') om gas te winnen wint steeds meer terrein. In de USA vervangt dit steeds meer kolenenergie. Het wordt geïntroduceerd in de UK, de Oekraïne, China en op veel meer plekken.
Maar fracking blijkt nog veel schadelijker dan kolen - niet alleen voor het grondwater en omwonenden... Fracking veroorzaakt een enorme methaanuitstoot (nog veel erger dan CO2) bij productie, transport en opslag van gas.
Volgens de nieuwste inzichten is het onmogelijk om de klimaatdoelstellingen te halen (niet meer dan 2% opwarming) met fracking, zie hier. Op de klimaatconferentie in Marokko (2016) is dit geen aandachtspunt!

Ook de auto levert een enorme bijdrage aan het klimaatprobleem en milieuvervuiling, een rol doe alleen maar erger aan het worden is.


LUCHTVERVUILING WERELDWIJD GETRANSPORTEERD EN NIET AFGEBROKEN

Shrivastrava e.a. 2016 laten zien dat luchtvervuilende giftige stoffen over veel grotere afstanden worden getransporteerd dan eerst gedacht. Deze giftige stoffen worden 'verpakt' in een coating van natuurlijke en chemische stoffen (aerosolen).
Door deze verpakking breken deze stoffen niet af in de ozonlaag, zoals eerst gedacht en is het effect daarvan nog veel (4x) schadelijker voor mensen.
Ook blijken deze stoffen daarom wereldwijd veel verder verspreid te worden. Zo komt luchtvervuiling uit China en de USA ook moeiteloos bij ons aan.... en omgekeerd.

Vooral in niet-tropische gebieden is er nauwelijks afbraak van deze deeltjes. In tropisch gebied 'smelt' de coating door de warmte, en treedt oxidatie op.


WAAR BLIJFT GROENE ENERGIE?

Het WWF (Wereld Natuur Fonds) heeft een diepgaand rapport gepubliceerd, waaruit blijkt dat het goed mogelijk is, in 2050 een bijna 100% groene energieproductie bereiken.
Ook economisch: de benodigde investeringen zijn ongeveer 1000 miljard dollar per jaar. Maar rond 2040 maken we al winst, en in 2050 zouden we maar liefst 4000 miljard dollar per jaar gaan terugverdienen.
Een combinatie van de verschillende energiebronnen zorgt hiervoor.

energiescenario
bron: the energy report 2011

Maar van onze huidige regering valt weinig te verwachten op dit gebied... die gaat vooral op de oude - desastreuze - voet verder. De huidige minister van energie en milieu in de USA komt van Exxon, en ontkent alle wetenschappelijke rapporten hierover.
Dit soort goed onderbouwde rapporten is teveel tegenstrijdig met hun conservatieve denkkader, dat alles wat 'anders' is associëert met links, oneconomisch en alternatief (alternatieven zijn te eng), en bij voorbaat al afwijst.
Al was het alleen al om mogelijke bestuurbaantjes bij KLM en Shell...

De subsidies en overheidsinvesteringen in groene energie stokken. Maar de subsidies voor 'grijze' energie blijven.
Wereldwijd wordt ieder jaar volgens de OECD (2010) 700 miljard dollar belastinggeld gestoken in vervuilende energie.
En onze energienota wordt ieder jaar steeds hoger... net zoals allerlei andere kosten die samenhangen met vervuilende energie.

Bijvoorbeeld de kosten meegerekend van de wereldwijde milieuvervuiling (denk alleen al aan de olieramp in de Golf van Mexico), het 40.000 jaar lang opbergen van radioactief afval, en de enorme gevolgen op allerlei gebied door de klimaatverandering (zoals rampen en voedselprijzen).Een Nederlands bedrijf heeft een verbeterde windmolentechniek bedacht, maar kon er niets mee doen - dus is het patent verkocht aan een Chinese windmolenproducent. Weer een economisch waardevolle mogelijkheid de nek omgedraaid...

De WARP windmolen levert 450% meer energie op, is zonder wieken en maakt niet zo'n herrie. Denk je dat die nu overal in Nederland gebouwd wordt ? Niet als het aan onze overheid ligt...
Is dat de 'vernieuwende' krachtdadige politiek van de Nederlandse regering, die vereist is, om nog iets van onze levensomstandigheden en economie te redden?

Duitsland is slimmer: doordat de overheid zich daar actief inzet voor nieuwe energie, heeft ze een enorme voorsprong gekregen op het gebied van windenergie en zonnecellen, en is ze anno 2010 de belangrijkste speler in de wereldmarkt geworden.
China is hierin de belangrijkste concurent van Duitsland... terwijl Nederland alleen maar investeert in achterhaalde technologie.

Een geothermische centrale kost ongeveer twee maal zo veel als een kolencentrale (en meer bouwtijd). Hebben we dat ervoor over ?
Of gaan we voor het alternatief - een steeds extremer vervuilde aarde ?

Een elektriciteitsnetwerk, gebaseerd op zonne-, zee- en windenergie, moet pieken en dalen opvangen, en internationaal georganiseerd zijn.
Dat moeten we er onvermijdelijk voor over hebben.
Elektriciteit is de toekomst !
Bijna alles kan op elektriciteit, en als die zo snel mogelijk duurzaam geproduceerd wordt, zijn de meeste vuiltjes uit de lucht.
Dat betaalt zichzelf terug...

Er worden steeds nieuwe vindingen beproefd voor stroomproductie.
Veel van die uitvindingen komen uiteindelijk op de plank terecht, waar ze liggen te verstoffen... opgekocht door een oliemaatschappij die eerst de olie op wil maken, alvorens over te schakelen op groene energie.
Met een overheid die zich veel te passief blijft opstellen.
SAAB begint nu een experiment met onderwatervliegers, die op 60-150 meter diepte verankerd worden - en die een alternatief zijn voor enorme windmolens.

vlieger

 

Augustus 2010 wordt de ontdekking van een nieuw soort zonnecel bekend gemaakt, die goedkoper energie produceert dan olie !
Deze nieuwe cel maakt niet alleen van gebuik van zonlicht, maar ook van zonnewarmte, waardoor de efficiëntie met 60% verbeterd wordt.
De toepassing van deze zonnecellen is eenvoudig en snel te implementeren.
Zie Scientias.

Januari 2011 wordt er een nieuw soort brandstofcel gepresenteerd, die gebaseerd is op E-Colli bacteriën. Deze brandstofcel produceert meer energie, is milieuvriendelijk en gebruikt minder kostbare metalen als platinum, zie hier.
Die brandstofcel is uitstekend toepasbaar in auto's als alternatief voor benzine.

In 2012 slaagde een studententeam erin zonnecellen te maken met eiwitten uit spinazie (PSI, dat licht omzet in energie). Hoewel nog niet zo efficiënt, zijn ze al bruikbaar en in een aantal opzichten beter dan hun dure en onderhouds-gevoelige siliconen-broertjes.

 


De grootste aandacht gaat wereldwijd uit naar luchtvervuiling door CO2, die een sterk broeikaseffect geeft, en de oceanen verzuurt. Maar CO2 is dus lang niet het enige...
Omdat de échte maatregelen niet genoeg genomen worden (het radicaal aanpakken van conventionele brandstoffen), is er steeds meer de neiging om te gaan spelen met nepoplossingen, zoals het bemesten van oceanen met ijzer, om plaktongroei te bevorderen.... waardoor er weer andere problemen ontstaan... of ondergrondse CO2 opslag (waar burgers niet blij mee zijn)...
Het sterk bevorderen van (niet GM) MAÏSTEELT is een van de wèl goede zetten (zoals elders vermeld absorbeert maïs 10 maal zoveel CO2 als bossen).

Behalve de CO2 uitstoot, zijn er nog veel meer problemen met de energieproductie:

KOLEN en OLIECENTRALES geven een enorme luchtvervuiling met FIJNSTOF en ZWARE METALEN. Zelfs al zitten er filters in de schoorstenen...
Daarbij geven ze een krachtig broeikaseffect, en beïnvloeden ze het plaatselijke weer.
Een aspect waar geen aandacht aan wordt besteed is het vrijkomen van radioactieve deeltjes bij de kolenverbranding.
Bij 'Stenen en Cement' is te lezen, hoe het giftige VLIEGAS verwerkt wordt in bouwmaterialen.
Moderne gaswinning geeft een enorme methaanuitstoot.

Maatschappelijk verantwoord denken is ver te zoeken bij de meeste energieproducenten.
Een voorbeeld van de kortzichtige liberale geest is de PRIVATISERING, bijv. in het geval van de kolencentrale in Nijmegen (einde 2016 gesloten, om plaats te maken voor de Eemscentrale's):
Sinds de privatisering van kolencentrale's is de fijnstof-uitstoot van de oudere centrale's met een factor 5 toegenomen. een oplossing komt er de komende jaren niet... wderom een voorbeeld van de schadelijke effecten van privatiseringen...

Het ergste is nog, dat kolencentrales dubbele subsidie krijgen op het bijstoken van 'biomassa' (zowel bij de productie als bij de consumptie), waardoor het gebruik en bouwen van kolencentrales financiëel juist gestimuleerd wordt, in plaats van afgebouwd.
Bijvoorbeeld: de nieuwe eigenaar van de centrale in Nijmegen was ELECTRABEL, die juni 2008 in België door maatschappellijke organisaties aangeklaagd is wegens het maken van woekerwinsten (meer dan 1 miljard euro, met navenante bonussen voor de directie).
De consument moet steeds meer betalen dankzij alle privatiseringen - terwijl het argument juist is dat alles goedkoper wordt hierdoor... vloeit het kapitaal weg naar de aandelenmarkt en goedbetaalde directies, in plaats van economisch geïnvesteerd te worden.

De ontmanteling van de kolencentrale's in Nederland levert 4,7 miljard op volgens dit rapport. Hoezo goedkopere energie?

De volgende pagina is gewijd aan KERNENERGIE, het meest beruchte voorbeeld van onverantwoordelijke en kortzichtige mentaliteit. En van burgerbedrog - door te stellen dat dit 'goedkope' energie is, terwijl het juist de meest dure is...

KERNERGIE

NIEUWS
Datum Link
{datum} {inhoud} {link} 

PAGINA OVERZICHT