ALGEMENE INFO

Over uitbuiting en boeren

Een aantal zaken kunnen praktisch niet aan bod komen:
zoals de arbeidsomstandigheden bij de Zuid Afrikaanse wijnplantage - met enorme uitbuiting en vergiftiging van de zwarte landbouwers door de blanke boer.. net zo erg als vroeger - behalve bij de Fair Trade boerderijen...
of de kinderarbeid en mensonterende omstandigheden in Aziatische speelgoedfabrieken, de spullen makend waar onze kinderen met plezier mee spelen (belangrijke profiteurs van kinderslavernij zijn bijv. HOFF speelgoed import uit Duitsland en HANDYCRAFT uit China)...

... of de halvering van de prijs, die de katoenopkopers in 2009 zomaar doorgevoerd hebben - waardoor hele bevolkingen in de Derde Wereld niet meer rond kunnen komen... ''microkredieten' zijn dan helemaal niet zo gunstig meer, met hun hoge aflossing - gebaseerd op de marktprijs van de jaren ervoor...

... of het manipuleren van de melk- en groentenprijs in ons land door de machtige inkopers, waardoor boeren onder de kostprijs moeten verkopen... zogenaamd vanwege de 'vrije markt'...

... of de kinderslavernij bij de cacaoproductie, zodat onze kinderen zich kunnen vetmesten met goedkope chocolade.

Hiervan profiteren de opkopers en verwerkende bedrijven - maar ook de consumenten, ten koste van de échte producenten.


STIJGENDE VOEDSELPRIJZEN ALS GEVOLG VAN SPECULATIE

Een rapport van de FAO (2011) maakt duidelijk, dat de enorm stijgende voedselprijzen overal ter wereld niet zozeer het gevolg zijn van een hogere schaarste, zoals beweerd wordt.
Het gehanteerde argument, dat de sterk gestegen tarweprijs komt door een hogere vraag naar/ lagere productie van tarwe blijkt niet te kloppen.
De consumptiegroei was in de 60er jaren veel groter dan nu.

Al zijn er zeker andere factoren die een rol spelen, zoals het gebruik van landbouwgewassen voor bio-brandstof, lijkt een groot deel van de hogere prijzen in de zakken van speculanten en multinationals als Monsanto te verdwijnen.
Hat argument, dat dit geld nodig is voor investeringen in 'vernieuwing', waarmee sommige economen komen, is nogal discutabel.
Is afhankelijkheid van steeds duurdere GM gewassen en grotere bedrijven de vernieuwing die wij wensen ?

1960 1975 1990


FAO, 2011: afnemende groei sinds 1960 (met een kleine omslag sinds 2005)

Britse economische wetenschappers hebben de G20 opgeroepen, de huidige bankspeculaties in de hele agrarische sector (inclusief de verwerkende industrie) te beperken, omdat er anders een sociale - en economische - ramp dreigt.
Vanuit de financiële wereld is er een krachtige lobby gaande, om dit juist niet te doen.
Zie The Telegraph 12-10-11 en het Amerikaanse Ministerie van Landbouw hierover.Op die manier van graaien staat een prijs voor ons allemaal, die bij de prijs in de winkel gerekend moet worden:

Direct door de enorme eko-vergiftiging, die ook op ons bord/ in ons milieu komt.

Indirect, doordat de hele Wereldlandbouwproductie op het spel staat.
Boeren die niet meer kunnen boeren gaan weg.
Door de enorm toenemende trek naar de sloppenwijken bij grote steden raakt een steeds groter deel van de Wereldbevolking in een uitzichtsloze situatie.
Dat zal zich op wereldschaal vertalen in o.a. steeds meer instabiliteit, hongersnood en epidemiën - en dus sterk stijgende prijzen. En wie profiteren dan van die sterk stijgende prijzen ?

Maar ook omdat de geloofwaardigheid van onze maatschappij op het spel staat.
Een systeem, dat gebaseerd is op uitbuiting, kan zichzelf moeilijk als voorbeeld stellen.

Een van de noodzakelijke maatregelen is, om minimumprijzen voor basisproducten uit de landbouw in te stellen (met afzetcontracten).
Op die manier kan de enorme uitbuiting van de boeren en milieu overal ter wereld verminderd worden. Zoals de katoenprijs of de melkprijs.

Daarvoor is wel een basisvisie op de landbouw en op machtsverhoudingen in onze economie nodig:
Wat willen we bereiken ?
Instandhouding en versterking van de bestaande plattelandssamenlevingen op basis van individuele kunde, landbouwkundige hulp en samenwerking ?
Of grootschalige vleesschuren en plantages met monocultures, beheerst door (multi)nationals, waar de boeren uitgebuite landbouwers zijn geworden (of gevlucht naar de steden), waar de sociale dorpstruktuur verdwenen en het natuurlijke milieu naar de knoppen is ?

Ook in de EU is het platteland steeds meer aan het leegstromen.
De boerenjeugd die het bedrijf zou willen voortzetten, ziet er geen perspectief meer in, zich te laten uitbuiten door de tussenhandel en banken, de zogenaamde 'vrije markt', die de winsten naar de speculanten laat vloeien, in plaats van naar de hard werkende boeren.
Al is een deel van de leegstroom ook te wijten aan het gebrek aan 'moderne elementen' op het platteland.
Enorme landbouwarealen raken in verval. In Zuid-Europa is dat al overal goed te zien. Maar ook in ons land moeten steeds meer boeren het onderspit delven.

Al dat soort sociaal-economische zaken komen hier dus nauwelijks meer aan bod...

NIEUWS
Datum
{datum} {inhoud}
PAGINA OVERZICHT