ALGEMENE INFO

BIOLOGISCH

BIOLOGISCHE LANBOUWPRODUCTEN OF NIET ?

Voor de consument is het er allemaal niet leuker op geworden. Om de gebruikte chemische toevoegingen en giftige reststoffen is niet gevraagd, hij/zij krijgt ze door de strot en huid geduwd !

Het biologische EKO merk is een steunpilaar, waar een selecte groep op terugvalt.
De echte test of een 'biologisch' voedingspatroon beter is voor de gezondheid, is alleen maar gedaan bij proefdieren.

In een samenvatting van 14 biologische-voedingsonderzoeken met proefdieren wordt een duidelijk meetbare sterkere weerstand geconstateerd, een betere groei en ontwikkeling, en een hogere vruchtbaarheid ! (Fookes & Dalmeny 2001; Heaton 2001, Soil Association, UK).
Uit dezelfde onderzoeken blijkt, dat biologische producten méér Flavonoïden (Z.E.) bevatten, en veel mínder schadelijke stoffen.

In de Nederlandse pers worden deze resultaten niet meer duidelijk gemaakt, wat oudere gegevens zijn geen 'nieuws' meer... of zijn uit het journalistieke geheugen verdwenen.
Er wordt regelmatig recent - vaak oppervlakkig - onderzoek vermeld, dat geen extra positieve effecten van biologische voeding laat zien - zonder dat in een verantwoord kader te kunnen zetten.

Op basaal niveau zijn er de fruitvliegjes die ons helpen hierbij. Deze vliegjes worden veel in medisch onderzoek gebruikt, maar niemand was nog op het idee gekomen om ze hiervoor te gebruiken. Fruitvliegjes blijken veel langer en gezonder te leven - meer en langer vruchtbaar te zijn - met een biologisch dieet (ScienceDaily, 26-03-13).

Meer info over biologisch versus regulier is o.a. te vinden bij 'Groenten en Fruit'.

Naast de directe effecten op de gezondheid, zijn er nog andere problemen met de niet-biologische landbouw.
Zoals het drijfmestoverschot (met alle nitraat- en metaalbestanddelen van het 'krachtvoer'), dat nu in de bodem 'geïnjecteerd' wordt (struisvogelpolitiek), en doordringt in de diepere grondwaterlagen (zie ook AGF-schadelijk).
Of het enorme gebruik van kunstmest (zeker bij de Nederlandse tuinbouw), dat schadelijke milieueffecten geeft en te veel ongezonde stoffen- en te weinig soorten nutriënten - in de bodem brengt (waardoor de planten wel extra cadmium bevatten, maar minder essentiële sporenelementen). Zie hier een onderzoek naar de relatie tussen cadmium in voeding en borstkanker.
En uiteraard het wereldwijde gebruik van schadelijke bestrijdingsmiddelen, roofbouw en genetische manipulatie.
Zo wordt al het niet-biologische vlees en dito melkproducten geproduceerd met genetisch gemanipuleerde soja uit gekapte Amazone gebieden en Argentinië, die snel vergiftigen door onverantwoordelijk pesticidengebruik (over pesticiden is in de volgende rubriek meer te lezen).

Het inkopen van EKO producten is hier in Nederland niet zo gemakkelijk als (bijv.) in Frankrijk of Duitsland.

Albert Heijn probeert het wel, maar de consument kiest met grote meerderheid anders.

Een nadeel van biologische producten kan de grotere kans besmetting met micro-organismen zijn, omdat meer met natuurlijke mest en niet met gif gewerkt wordt...
De VWA vind het nodig, daarvoor te waarschuwen.
Dat is erg kort door de bocht, want de VWA vindt het niet nodig, om te waarschuwen voor bijvoorbeeld:

  • De besmetting van vlees met de gevaarlijke MRSA bacterie door het gebruik van antibiotica in de bioindustrie
  • De besmetting van aardappels en andere groenten en fruit met uiterst gevaarlijke gemuteerde schimmels en de verspreiding van gemuteerd DNA in de niet-biologische landbouw
  • De besmetting van groenten en fruit met vergif
  • Het gebrek aan veel essentiële sporenelementen, mineralen en vitamines in producten uit de niet-biologische landbouw
  • De toevoegingen van chemische stoffen (zoals gevaarlijk chroom, koper, parabenen en propyleenglycol) aan niet biologische diervoeding
  • Het gebruik van genetisch gemanipuleerd voedsel in de bioindustrie, en de mogelijke gevolgen die dat kan hebben voor de gezondheid
  • De kap van regenwoud en vernietiging van ecosystemen voor genetische gemanipuleerde diervoeding - en de gevolgen voor ons klimaat

Deze lijst kan nog langer gemaakt worden. Elders op deze site zijn nog meer voorbeelden van de eenzijdige opstelling door overheidsinstanties, zoals bij de 'Toevoegingen' en 'Supplementen' pagina's - bijvoorbeeld over de 'Codex Alimentarius', die een grote bedreiging vormt voor echt natuurlijke producten.


Over de VWA is meer negatiefs te melden: december 2010 ging deze 'autoriteit' over tot gerechtelijke vervolging van een klokkenluider, die aankaartte dat de VWA een rapport over ernstige misstanden in de vleessector geheim hield, en 'op de schap' liet liggen.
Te gek voor woorden, dat een 'informatiedienst' voor ons burgers, informatie achterhoudt, en medewerkers die dit aankaarten, het leven onmogelijk probeert te maken.
Tijd voor een grondige reorganisatie van de VWA top, die meer oog lijkt te hebben voor het bedrijfsbelang, dan voor het algemeen belang...


 

 

NIEUWS
Datum
{datum} {inhoud}
PAGINA OVERZICHT