AGFMachtige multinationals

De vijf grootste gentech bedrijven (AstraZeneca, DuPont, Monsanto, Novartis en Aventis) hebben bijna honderd procent van de gentech zaadmarkt in handen en 22 procent van de totale (commerciële) wereldzaadhandel.

Daarnaast produceren dezelfde vijf bedrijven 60 procent van al het landbouwgif in de wereld.

Ook voeren zij een effectieve lobby bij de EU, om schadelijke bestrijdingsmiddelen toe te laten die nu nog verboden zijn.

BAYER is zich hiertussen aan het wringen, daarbij de asociale methoden van Monsanto kopiërend.
Haar nieuwste product, de genetisch gemanipuleerde rijst 'LL62' wordt heftig gepromoot... de EU wordt zelfs aangeklaagd, omdat ze deze rijst niet snel genoeg toe wil laten !

Net als de mais van Monsanto, is deze rijst bestand gemaakt tegen het vergif, dat BAYER zelf produceert, en dat nu massaal gespoten kan worden zonder dat de rijst zelf dood gaat (de rest eromheen wel: van onkruid tot wormen, vogels en vissen).

Net als bij mais en soja dreigt het gevaar, dat de consument straks geen keuze meer heeft, en helemaal afhankelijk is van genetische manipulatie en vergif... terwijl de natuurlijke soorten verdwenen zijn... een somber perspectief.

Toch heel vreemd, dat er maar raak geëxperimenteerd kan worden met allerlei genetisch materiaal... zonder dat de overheid zicht heeft op alle consequenties.


Het DNA van genetisch gemodificeerde organismen kan onder meer genen van insecten bevatten. Deze producten kunnen gevaar opleveren voor je gezondheid.


Een net zo'n vieze jongen is CARGILL, de grootste agrarische multinational, die ervoor gezorgd heeft, dat de kleine boeren in de 3e Wereld in nog grotere ellende zijn geraakt, zie hier.

Cargill is groot (maar niet groots) in graanproductie en graanverwerking, plantaardige olie, koffie, vlees en kunstmest - en in het ontvangen van landbouw- en exportsubsidies.

Bij 'Algemene Info' is hier meer over te lezen.

NIEUWS
Datum
{datum} {inhoud} 

PAGINA OVERZICHT