AGFBiologisch boeren

 

Biologisch boeren is bij Algemene Info al ter sprake gekomen. Hieronder wat treffende knipsels:

"Onderzoek bevestigt: volwaardige biovoeding biedt meer.

Hoe gezond is bio? Dikwijls wordt deze vraag verengd tot het al dan niet aanwezig zijn van schadelijke stoffen of organismen op biologische producten.
Denken we maar aan pesticidenresidu’s, mycotoxinen, nitraat, Salmonella…

Maar daarnaast spelen ook nuttige stoffen in een voedingsmiddel een belangrijke rol.

De meest gekende zijn vitaminen en mineralen.
Andere zijn bijvoorbeeld antioxidantia, de natuurlijke bewaarmiddelen. Hierover ontbreekt nog heel wat kennis: wanneer worden ze gevormd, welke functie hebben ze in de plant, welke invloed hebben ze op de gezondheid van de mens…

Recentelijk zijn hierover toch enkele interessante wetenschappelijke onderzoeken gepubliceerd. We zetten ze op een rijtje:

- Een studie uit Californië, begin 2003 bevestigt dat aardbeien, maïs en braambessen geteeld zonder pesticiden 19 tot 60% meer flavenoïden bevatten. Flavenoïden zouden een rol spelen bij de bescherming tegen hartziekten en kanker.

- In een Schots onderzoek in 2001 werd in soep van biologische groenten zes keer zoveel salicylzuur gevonden dan in soep van gangbaar geteelde groenten. Aan salicylzuur – het hoofdbestanddeel van aspirine – wordt een beschermende werking tegen hart- en vaatziekten toegeschreven.

- Een Duits onderzoek toonde aan dat biologische broccoli twee tot zes maal zoveel glucora-fanin bevat.
Na omzetting geeft deze stof een beschermende werking tegen kanker.

- In Denemarken toonde een onderzoek aan dat het gehalte aan CLA in biologische melk doorgaans hoger is. CLA is een vetzuur, dat ons immuunsysteem verbetert, ontstekingen vermindert en tegen kanker beschermt.

- De universiteit van Wageningen onderzocht de aanwezigheid van antioxidantia bij appelsap.
Meer dan de helft van de antioxidantia blijven achter in de pulp.
Indien er tijdens het proces enzymen gebruikt worden om zoveel mogelijk sap aan de appels te onttrekken, blijft er zelfs maar 3% van de antioxidanten over. Troebel, ongefilterd sap met pulp zou dus gezonder zijn.

De juiste werking en de invloed op onze gezondheid van anti-oxidanten is nog niet helemaal duidelijk. Wel worden aan deze stoffen dikwijls kankerwerende en andere positieve eigenschappen toegeschreven.

Uit de vergelijkende onderzoeken komt meestal naar voor dat hun gehalte in bioproducten hoger is, waarvoor verschillende wetenschappers de meer natuurlijke productie-methode als reden naar voor schuiven.

Als een plant beschermd wordt met synthetische pesticiden, maakt zij minder natuurlijke verdedigingsstoffen aan.
Onbewust heeft deze gangbare techniek de kwaliteit van ons voedsel veranderd.

Belangrijk is ook dat de verdere verwerking van het product op een zo natuurlijk mogelijke manier gebeurt.
De conclusie is duidelijk: volwaardige biologische producten bieden het meest."

Dit artikel werd geschreven voor de Biotheek door Geert Gommers, stafmedewerker Velt.
Een uitgebreide literatuurlijst kan je aanvragen bij Geert Gommers, 03-281 74 75 of geert.gommers@velt.be.
Zie ook voor meer uitgebreide informatie de volgende Seizoenen (Bron: www.biotheek.be, 12 augustus 2003)


De nitraatgehaltes in biogroenten zijn significant lager. 31 juli 2003

"Biologische appels, peren, aardappelen, tarwe en maïs bevatten dan weer tot 390 maal hogere concentraties flavonoïden en fenolische bestanddelen, stoffen die voor de mens gunstig zouden zijn.
Net zoals de zes keer hogere concentraties van salicyclische zuren die in biologische groenten te vinden zijn.

Er zijn dus opmerkelijke verschillen te constateren tussen bio- en gangbaar voedsel.
Feiten en discussies rond de effecten hiervan op onze gezondheid kunt u volgen in deze Netknipsels.

Een duidelijker onderscheid tussen bio en gangbaar komt er ook bij de veevoeders. Nieuwe etiketteringsvereisten zullen hiervoor zorgen.

Nog meer opsplitsing: voortaan zijn GGO's toegelaten in de hele Europese gemeenschap, "mits ze veilig zijn en mits ze strikt afgescheiden blijven".
In hun kot of aan de leiband houden dus...
(Biotheek Netknipsels 31 juli 2003)".

Vergelijking tussen een studie uit 1985 en de in 1996 in een levensmiddelenlaboratorium vastgestelde waarden in groente en fruit

Mineralen en
Vitaminen in
mg per 100 g
Voedingselement 1985 1996 Verschil
Broccoli Calcium
Foliumzuur
Magnesium
103
47
26
33
23
22
Min 68 %
-     52 %
-     25 %
Bonen Calcium
Foliumzuur
Magnesium
Vitamine B6
56
39
26
140
34
34
22
55
-     38 %
-     12 %
-     15 %
-     61 %
Aardappels Calcium
Magnesium
14
27
4
18
-     70 %
-     33 %
Wortels Calcium
Magnesium
37
21
31
9
-     17 %
-     57 %
Spinazie Calcium
Vitamine C
62
51
19
21
-     68 %
-     58 %
Appels Vitamine C 5 1 -     80 %
Bananen Calcium
Foliumzuur
Magnesium
Vitamine B6
Kalium
8
23
31
330
420
7
3
27
22
327
-     12 %
-     84%
-     13 %
-     92 %
-     24 %
Aardbeien Calcium
Vitamine C
21
60
18
13
-     14 %
-     67 %

Oorzaken : Uitgeputte grond, luchtvervuiling, nieuwe soorten, te snelle groei, langdurige opslag en transport.

Bron: 1996 Farmaceutisch bedrijf Geigy, Levensmiddelenlaboratorium Karlsruhe/Sanatorium Obertal


NIEUWS
Datum
{datum} {inhoud} 

PAGINA OVERZICHT