AANTASTINGEN

Hersenstimulerende stoffen en levensverlenging

Een aantal stoffen, die als medicijnen worden ingezet bij hersenaantastingen, zijn nu - met name in de USA - populair geworden als concentratie-verbeteraar, ook bij topsporters die kampioen worden... (zie hier).
Daarnaast zijn er een aantal stoffen ontdekt, die het leven spectaculair verlengen bij knaagdieren.
De nieuwste ontdekking op dit gebied is Rapamycine, een afweer-onderdukkend middel uit bacteriën, dat enorm schijnt te helpen bij het tegengaan van Alzheimer en Parkinson, en het leven van muizen met 28-38% verlengt.

Wat daarvan goed voor je is, en wat op de langere duur zeer schadelijk, is grotendeels onduidelijk...
In de bovenvermelde link wordt terecht gewaarschuwd voor een nieuwe tweedeling in de maatschappij:
Die tussen de 'normaal levende' mensen, en de mensen, die deze chemicaliën gebruiken... die, zolang ze op dat 'superniveau' functioneren, duidelijk in het voordeel zijn -
en als ze eventueel 'opgebrand' zijn, kunnen ze eenvoudig vervangen worden door de volgende :-) enthousiaste gebruiker.

Waar ligt de grens ?
Kun je iemand, die gezond leeft, en daarbij extra flavonolen en 'goede' kruiden neemt - om beter het leven aan te kunnen - beschuldigen van dopinggebruik ?
Zo iemand is wel in het voordeel t.o.v. zijn 'concurenten'... (om in vrije markt economie-termen te praten)
En hoe zit het dan met speciaal ontworpen chemicaliën, die onomstreden op de lange (interval-)termijn geen schadelijk effect hebben ?
Is het acceptabel, dat alleen een kleine groep toegang tot die middelen heeft, of de kennis heeft om ze te gebruiken ?...
en in het verlengde daarvan, moet iedereen dan maar die middelen gaan gebruiken ???

Het laatste woord over neurologische aantastingen is nog lang niet gezegd, véél onderzoek* is nodig. De ontwikkelingen zullen zoveel mogelijk gevolgd worden. Zie ook (op deze site) hier, hier en daar.

Intusssen lijkt het goedkoopste èn beste advies te zijn, om jaarlijks - of om de dag - te VASTEN.
Vasten met een caloriearm diëet versterkt spieren en geest, en is de best bekende manier, om het leven op een goede manier te verlengen.
Dat werkt zelfs beter dan iedere dag op een caloriearm diëet te leven !
Door vasten wordt o.a. het SIRT3 gen geactiveerd, waardoor bloed stamcellen bij ouderen weer beter gaan functioneren (Chen 2013).
Ook extra beweging stimuleert SIRT3.

Het is gebleken dat om de dag vasten, en de andere dag eten zovéél je wil, het meest positieve effect geeft op je energiehuishouding en de gevoeligheid van de hersenen voor aantastingen (E R Rosick).
Uiteraard moet je dan wel voldoende gezonde producten eten, zoals op deze site geadviseerd..
Supplementen die daarbij volgens hem van veel nut zijn: 5-HTP, groene thee catechine (EGCG), en cafeïne.
Op 5-htp is kritiek te vinden, omdat een tevéél de aanmaak van 'perifeer serotonine' in de lever kan veroorzaken (S.Harris 2002). Dat vernauwd bloedvaten, en kan bloedstolsels veroorzaken.
Met hoge doseringen moet dan ook uitgekeken worden.
De natuurlijke bron van 5-htp is 'Griffonia Simplicifolia', een Afrikaanse boon.
Zie ook Supplementen.
Het elders op deze site besproken fameuze mediterrane diëet is ook goed voor de geest: zie Medline feb 2009.

Een stof die ook goed helpt bij levensverlenging en versterking van de geest, en die niet de risico's kent van het bovenvermelde Rapmycine, is RESVERATROL, die bij Druivenpit uitgebreid aan bod komt (en in deze sectie bij Vitaminen).
Onderzoekers behaalden spectaculaire resultaten met Resveratrol (en analogen)bij celveroudering... die weer als jong werden
(Latorre e.a. 2017).

Resveratrol is ook als supplement - beter als druivenpitextract, waarin belangrijke aanvullende stofjes zitten - te krijgen. Hisbiscus(thee) is het natuurlijke product met het hoogste gehalte aan Resveratrol en belangrijke aanvullende stoffen.
Hoge doseringen puur Resveratrol hangen mogelijk samen met (tegengaan van) bepaalde kankers, net als Spermidine. De natuurlijke context van Resveratrol - met de bijbehorende flavonoïden - lijkt heel belangrijk om resveratrol beter op te kunnen nemen (afbraak door de lever tegen te gaan).
Hetzelfde geldt min of meer voor de flavonolen GENISTEÏNE en CURCUMINE.

Resveratrol en Genisteïne worden verslagen door 'PyrroloQuinoline Quinone' (PQQ) een stof die nog vrij weinig aandacht krijgt. PQQ wordt beter opgenomen dan Resveratrol of Genisteïne en wordt o.a. aangemaakt door plantbacteriën.
PQQ laat planten beter groeien. PQQ zit relatief meer in selderij, spinazie, amarant, tempeh, natuurlijk-gefermenteerde ketjap, papaya en kiwi.

Nog recenter is daar SPERMIDINE (een polyamine) bijgekomen, die ook veel minder risicovol is dan Rapmycine, en net als Resveratrol voorkomt in natuurlijke voeding, zoals soja, theeblaadjes, melk en paddestoelen.
Wel kan de omzetting van polyamines zorgen voor oxidanten, die geneutraliseerd moet worden door vitamines en flavonolen (die deels al in diezelfde voeding zitten).
Spermidine is nog niet als supplement verkrijgbaar.

Zowel vasten als deze stoffen hebben alles te maken met autofagie, een cel-beschermend én vernietigend proces in ons lichaam.
Autofagie draagt zorg voor het opruimen van verkeerde cellen, en wordt hierbij geholpen door 'vuilniswagens' - astrocyten - die helpen bij het afvoeren van verkeerde eiwitten. De verstoring van dit proces brengt ons weer terug bij het begin van deze sectie over neurotransmitters en aantastingen van zenuw- en hersencellen.

Voor meer info over levensverlengende stoffen zie hier.

* veel onderzoek is omgeven door deels onbekende factoren, die de resultaten enorm beïnvloeden.
Ook als die factoren wel bekend zijn, maar nog niet in de onderzoeks-voorschriften vermeld worden, kunnen ze buiten beschouwing vallen.
Denk hierbij alleen al aan het gebruik van plastic laboratoriumuitrustingen. De uit dat plastic lekkende stoffen kunnen de onderzochte stof kompleet maskeren - bijv. door het blokkeren van de GABA receptoren (zie Nature 06-11-08...
en ook aan het merkwaardige feit, dat bloedgroepen bijna nooit meegenomen worden in onzerzoeken... terwijl dat grote invloed kan hebben op het resultaat, bloedgroepen hebben verschillende 'gevoeligheden'.

NIEUWS
Datum
{datum} {inhoud} 

PAGINA OVERZICHT