AANTASTINGEN

Vrije Radicalen


Oxidanten uit voeding, leefomstandigheden en milieu.

Dezelfde neurologische aandoeningen die met neurotoxische stoffen in verband lijken te staan, worden ook geassocieerd met de opeenstapeling van vrije radicalen.
Bijvoorbeeld de ziekte van Alzheimer en Korsakov, waarbij sterke opstapeling van vrije radicalen in de hersenen is gemeten.
De neuronen in de hersenen zijn bijzonder kwetsbaar voor oxidatie door de vrije radicalen - het oxiderende metabolisme van de transmitter (dopamine) raakt snel ontregeld en vormt de krachtige vrije radicaal peroxide - in normale situaties weggevangen door gluathione (dat bij Parkinson-patiënten ontbreekt).
Blokkade van de glutamaatreceptoren blijkt dan een duidelijk postief effect te hebben !
Een van de effecten van Parkinson's ziekte is het 'VERSTIJVEN', waarbij de spier niet meer kan bewegen.
Dit effect lijkt te komen door het onbedoeld produceren van speciale kernen (subthalamische), die GLUTAMAAT gebruiken als transmitter. Glutamaatblokkerende medicijnen zijn in onderzoek.
Ook acetylcholine speelt een rol bij spierverstijving (en hersenafbraak).`

Vrije radicalen tasten vele lichaamsprocessen en cellen aan. Een van de oorzaken is de beïnvloeding van allerlei enzymen, zoals 'Top1', dat een centrale rol speelt bij het ontstaan van kanker en neurodegeneratieve ziekten en bij veroudering (McKinneon 2014).
Het hierboven besproken dopamine speelt bij veel geestelijke processen een rol. Bij ADHD heerst een ontregeld dopamine niveau, net als bij autisme.

In het geval van Parkinson, is een van de vroege veranderingen het verlies van gluathione van de hersenneuronen. Daarbij treedt ook een accumulatie van vrij IJZER op - een krachtige vrije radicalen-opwekker.
Dat proces wordt weer versterkt door o.a. de oxidatie van laminineverbindingen met integrine-α3β1, dat zorgdraagt voor o.a. celherstel en geheugenprocessen (en misbruikt wordt door tumorcellen). Hogere interleukineniveaus (zie hieronder) bevorderen juist die binding (Tomiyama e.a. 11-2008).
Ontregeling van integrine speelt ook een belangrijke rol bij het ontstaan van hartziekten en kanker (Kong e.a. 02-2013).


De combinatie van peroxides en ijzer (zie hieronder) vormt waterstofoxides, die de eiwitten in de celmembranen oplossen.
Dit effect kan mogelijk versterkt worden door de zogenaamde 'Omega-3 en -6' vetzuren uit vis en vlaszaad.
H het goéde effect van deze vetzuren bestaat voornamelijk uit het voorkomen van bloedklontering - wat ook op andere manieren bereikt kan worden (zie elders deze site, bijv met druivenpitextract, biflavonolen, noten, ananas, mogelijk Ginkgo Biloba).
Bij een gevarieerd eetpatroon (zeker mèt vis), treden niet snel tekorten aan deze vetzuren (linolzuur en alfa-linoleenzuur) op.

Door hersenschadelijke processen en genetische 'predispositie' (zoals een ontregeld dopamine), worden vetzuren onvoldoende omgezet in stoffen , die essentieel zijn voor de hersenfunctie (GLA, EPA, en daarna DHA)...
In die gevallen is met name EPA - rijke visolie wel van belang.

Bij grootschalige onderzoeken naar gedrag en hersenfuncties, zijn duidelijk positieve verbanden te zien met de visconsumptie (EJCN 2004, Neurology 2004)... deels ligt dat misschien ook daaraan, dat vis de plaats van rood vlees inneemt aan tafel, dat soort verbanden zijn vaak moeilijk te leggen !
Toch verschijnen er steeds meer positieve berichten over omega-3 vetzuren (zie Supplementen).
Het algehele plaatje is, dat natuurlijke visproducten (ook visolie - en beter nog algenolie) beter uit de onderzoeken komen, dan de werking van Omega vetzuur alléén. Waaruit weer eens blijkt, hoe belangrijk het totále natuurlijke product is, en dat méér inhoudstoffen een rol spelen (zoals vitamine D).
Ook uit plantaardige bron kunnen deze belangrijke vetzuren verkregen worden: zie hier.


IJZER en ALUMINIUM

De ijzeropeenstapeling in de hersenen blijkt vooral plaats te vinden bij de 'neuromaline granule', die de celkern haar zwarte kleur geeft.
Terwijl rond die granule reactief vrij ijzer wordt losgelaten, is binnenin een dramatische toename van aluminium, dat het 'gebonden' ijzer verdringt !

De link kan dan meteen ook gelegd worden naar aluminium en ijzer in VOEDING en andere consumentenproducten, en de andere effecten, die dat heeft op de gezondheid (zie elders op deze site).

Een van de meest diepgaande wetenschappelijke analyses van de werking van aluminium op de hersenen, en de sterke relatie die er is met de ontwikkeling van Parkinson en Alzheimer, is die van H Foster, die ook alle andere factoren die van belang zijn bij deze ontwikkeling - die bij Aantastingen op andere pagina's aan bod komen - uitgebreid bespreekt.

Samengevat luidt zijn conclusie over aluminium, dat wij veel te veel aan deze stof worden blootgetsteld.
Door andere toevoegingen (zoals smaakversterkers als glutamaat en maltol) wordt het effect van aluminium enorm versterkt. Ook het samenspel met ijzer (transferrine) zorgt ervoor, dat aluminium veel makkelijker de hersen- en zenuwcellen binnendringt.
Zie ook Exley 2014 die constateert dat we in de 'Aluminium Eeuw' leven. Hij onderzoekt nu in hoeverre silicium bij kan dragen aan de verwijdering van alumium uit het lichaam.

We krijgen teveel aluminium binnen door:
  • verzuring van de bodem en het drinkwater ( door kunstmest en luchtvervuiling).

  • het gebrek aan met name calcium, magnesium en silicium, vitamine B en ascorbaten (natuurlijke vitamine C complex).

  • zacht (= zuur) drinkwater, zeker in combinatie met thee (dat relatief veel aluminium bevat). Thee met citroen(zuur), zoals de meeste ijsthee's, geven een nog grotere belasting.

  • zacht douchewater, waardoor aluminium nanodeeltjes ingeademd worden (er zijn filters te krijgen)

  • aluminium in lichaamsverzorgingsproducten en voedselverpakkingen en blikjes (zie de betreffende pagina's).

  • het gebruik van alumium als antiklonter-middel - in bijv. bakpoeder, keukenzout, pakjes soep, poedermelk en smeerkaas. bakpoeder zit in de meeste koekjes en gebak verwerkt (net als maltitol).

Ook KOPER (dat massaal in varkensvoer verwerkt wordt en in het grondwater in bio-industriegebieden zit) komt vrij rond de celkernen van Parkinson-patiënten. Voor koper geldt hetzelfde verhaal ongeveer, als voor ijzer. .

Er zijn talrijke chemische stoffen die vrije radicalenvorming veroorzaken of versterken. Elders op deze site worden de aantastingen door dit soort producten uitgebreid besproken.Bij 'Vitaminen' in deze sectie en op vele andere plekken wordt ingegaan op de werking van natuurlijke stoffen tegen vrije radicalen. Dat zijn er velen.
Diezelfde stoffen hebben ook vaak een positief effect op de hersenwerking - zoals emoties, leren en geheugen.

Vrije radicalen worden in het lab soms volledig geëlimineerd door Vitamine E. Ditzelfde vitamine blijkt ook enigszins effectief bij de bestrijding van Parkinson en Alzheimer... wat niet wil zeggen dat megadoseringen Vitamine E gezond zijn...

melatonine (uit tomaten) is een krachtige bestrijder van vrije radicalen, en lijkt zeer aan te bevelen bij neurodegeneratieve ziektes ( 44 , ook voor meer recent onderzoek).

Walnoten zijn krachtig werkzaam tegen oxidanten gebleken, en bestrijden achteruitgang van hersenfuncties bij ouderen (Shibu e.a. 2012).

Zie hier een Duits overzicht van de nieuwste meettechnieken voor vrije radicalenvorming, en sommige stoffen die dat tegengaan.
En op de ME site is een interview met Prof. K. de Meirleir te vinden over o.a. de rol van Vrije Radicalen bij het onstaan van ME.

NIEUWS
Datum
{datum} {inhoud} 

PAGINA OVERZICHT