AANTASTINGEN

Neurotransmitters

In smaakversterker en andere toevoegingen (bijv. Carrageen) zit vooral GLUTAMINE ('glutamaat'), in Aspartaam zit FENYLALANINE. Beide stoffen zijn als NEUROTRANSMITTER (signaaloverbrenger) noodzakelijk in de hersenen, in concentraties van 6-12 ug.
Bóven dit niveau gaan de neuronen zich abnormaal gedragen, waardoor 'verkeerde stoffen' worden aangemaakt in het hersenvocht, wat o.m. emotionele problemen en hoofdpijn kan veroorzaken.

Het eerst aangetast raakt de Hippocampus, die de waarneming en emotionele verwerking daarvan regelt.
Daarom wordt bij schadelijke stoffen vaak als eerste gevolg GEDRAGSVERANDERING gezien (hoe moeilijk meetbaar ook).
Toevoegingen, die in verband worden gebracht met gedragsveranderingen, worden op deze site dan ook principieel afgewezen.
STERKE OVERDOSERING van deze stoffen leidt tot onherstelbare HERSENCELDOOD.

Zie J.Bowen over het gevaar van de inname van geïsoleerde aminozuren. En met inhoudelijk deze review van Lai e.a. 2014 over excitotoxines (glutamaat, aspartaat en cysteine).
De excitotoxische werking berust o.a. in de aantasting van de calciuminflux in cellen. Deze aantasting (samen met de toegenomen oxidatieve stress) leidt tevens tot overexpressie van transglutaminase (TG2) - en daarmee ook tot neurodegeneratie (Intiele e.a. 2015).

Het verdedigingsmechanisme van de hersenen tegen de veel hogere glutaminegehaltes in het bloed - en tegen andere 'gifstoffen' - heet de 'Blood Brain Barrier' (BBB).
De BBB kan een normale, natuurlijke toevloed van aminozuren in normale omstandigheden prima wegfilteren.

Anders wordt het, als de BBB overbelast raakt met gifstoffen, zoals bij extreme milieuomstandigheden, tabak-, drank- en drugsverslaving, bij chronisch verkeerde voeding, of met een antibioticakuur...
en bij neurodegeneratieve ziektes, hoge bloeddruk, suikerziekte, MS, hersenschudding, infecties, liefdetekort* en stress.

Infectieziektes zijn een boek apart: er is een breed scala aan (deels onbekende) bacteriën, virussen, schimmels en amoeben, die onze afweer en hersenen ernstig kunnen aantasten, en die tot 'onverklaarbare' vermoeidheidsverschijnselen, ontstekingsklachten, en zelfs tot Parkinson-achtige ziektes kunnen leiden (bijv. de Bartonella bacterie - die inmiddels een groot deel van de Nederlanders heeft aangetast).

Het Chronisch Vermoeidheids Syndroom (CVS) lijkt samen te hangen met een menselijk retrovirus (als HIV), dat waarschijnlijk via sexueel contact (speeksel?) wordt overgedragen, zie LA Times 09-10-09.

Infecties leiden bijv. tot de productie van giftige 'onstekingeiwitten' (Tumor Necrosis Factor), die de geheugen- en leerprocessen sterk blijken te verminderen.
De progressie van Alzheimer wordt door deze processen verdubbeld ! (C Holmes, Neurology sept 09).
Ook hangt deze factor sterk samen met de ontwikkeling van diabetes (Nature endriconology, 02-2010)
De 'tumor necrosis factor' hangt negatief samen met de ubiquintine-stofwisseling (Q10) in het lichaam - die ook negatief beïnvloed wordt door STATINES (zie supplementen), of een te hoog cortisolniveau en andere gifstoffen.

Ook zorgt deze factor, samen met extra glutamaat, voor een negatieve invloed op het zogenaamde 'HDAC1' (histone deacetylase) transport, die ervoor zorgt dat neuronen beschadigd raken (L Welberg Nature, 02-2010).
Dit heeft allerlei geestelijke en lichamelijke aantastingen tot gevolg, variërend van spieraantasting tot schizofrenie en Alzheimer...
Er is een negatieve relatie tussen HDAC's en CF (cystic fibrosis of taaislijmziekte) (Nature, 01-2010).
Zie ook 'Vitaminen' over positieve invloeden op het HDAC1 transport.

In dat soort omstandigheden worden dan ook veel hogere glutamaatniveaus in het hersenvocht gemeten.

Maar ook zeer sterk verhoogde concentraties van bepaalde aminozuren (wisselend in aminozouten) in het bloed (zoals die optreden bij de consumptie van de bovenvermelde toevoegingen) blijken in staat, de filter van de BBB te passeren.
Deze stoffen stapelen zich op op in de hersenen, bij langdurige blootstelling (zie hieronder).


En ander beschermend systeem in de hersenen (glutamaattransporter) vangt het glutamaat op, metéén nadat het is gebruikt als neurotransmitter, en slaat het op in een speciale 'opslagcel' (astrocyte). Een overmaat aan glutamaat en aspartaat ontregelt dit systeem.

Zo'n overmaat blijkt ook een enorme aanmaak van VRIJE RADICALEN te initiëren - niet alleen in het hersenvocht en de zenuwen, maar in het héle lichaam - en tijdens het volgende proces van celaantasting wordt de stof '4-hydroxynonenal' gevormd, die de glutamaattransporter in de hersenen blokkeert, waardoor het glutamaat niet afgevoerd kan worden, en nog meer schade gaat aanrichten. (zie beneden).

Nog een mechanisme, dat beïnvloedt wordt door verstoring van de glutamaatbalans, is de TESTOSTERONSYNTHESE, wat van grote invloed is op het metabolisme en op de veroudering (ZE).
Flavonolen blijken deze synthese positief te beïnvloeden. Onderzocht is bijv. Chrysine, dat veel voorkomt in honing en propolis, en grote invloed blijkt te hebben (Endriconology, 2008). Flavonolen worden verderop uitgebreider besproken.

Beïnvloed wordt ook de 'PALMITOYLERING' van eiwitten in celmembranen waardoor deze op de juiste wijze de cel laten functioneren, en vetzuren verwerken.
Voor de longblaasjes is dit bijvoorbeeld essentieel om niet 'dicht te klappen'.
Aantasting van dit proces in de hersencellen is geassocieerd met hersendegeneratieve ziektes als die van Alzheimer (Nature Neuroscience 11, 1311 - 1318 2008) - mogelijk door de invloed op de serotininecyclus (zie ook hieronder).
Palmyotering kan spontaan optreden door de juiste combinaties van aminozuren en eiwitten. Maar ook de hieronder besproken hormonenproductie (die aangetast wordt door overbelasting met aminozuren) beïnvloedt dit proces.
Waarbij weer een samenhang is (bijv. door stoffen als MOP-5 en aminozouten) met celdood en mechanismen die dat tegengaan, of die de cel in een 'overlevingsfase' (cryptobiose) brengen (een strategie die kankercellen toepassen om een chemokuur te overleven).
Zie ook Marsh-Armstrong (2010) over glaucoom, Winslow (2010) over Parkinson en Miroglia reviews van Harvard.
Er is een directe relatie tusen palmitoylering, eiwitplaques en Alzheimer (Grimm e.a. 2011).

Bij 'Eiwitplaques' wordt daar verder op in gegaan.


Het lichaam kan een 'natuurlijke' hoeveelheid glutamaat goed aan, heeft die ook nódig.
Maar door mateloos eiwitrijk eten en door vele voedseltoevoegingen worden de bloedgehaltes aan glutamaat of glutamine soms VERTWINTIGVOUDIGD, en dát is teveel van het goede...
Zie hier voor meer info over smaakversterkers.

De eiwit consumptie van een mens ligt binnen nauwe grenzen - als je meer dan 85 gram vlees per dag eet, zit je al boven de 'norm'.
Natuurlijke producten kunnen veel glutamaat bevatten: geGISTe producten (brood valt mee, maar ketjap en 'tripel' niet), ROOD VLEES en KAAS bevatten hoge gehaltes en moeten daarom met mate gegeten worden.
Smaakversterkers worden meestal gemaakt van zeewier of gist, via een chemisch of natuurlijk proces. Ook zeewierextract bevat veel glutamaat.
Zeewier is ook de basis voor sommige bindmiddelen, zoals Carrageen, dat in veel toetjes - en chocomel - zit.

Ervaringen van ME patiënten - de niet-erkende, maar wel bestaande, ziekte - laten de negatieve invloed van glutamaat (in combinatie met andere aantasting, zoals bijv. door mycoplasma of Brucella*) zien.

De Brucellabacterie werd in het geheim door de USA gebruikt als bacteriologisch wapen tegen de Chinezen en Noord-Koreanen in de Korea-oorlog (waardoor een aantal Amerikaanse - en mogelijk Nederlandse - oorlogsveteranen MS gekregen heeft).
Hetzelfde verhaal als bij de Borellabacterie. Zie ook hier
.


CORTISOL

* een ander gevolg van verstoring van het hersenmetabolisme kan een verhoogd Cortisolniveau zijn.
Kinderen die aandacht en liefde tekort komen, ervaren meer stress of angst, en hebben veel sneller een tot 3x zo hoog Cortisolniveau....
en , daarmee samenhangend, is er aantasting van de 'temporale hersenkwab'(=> herinnering en taal), en van de hippocampus (waarneming, interpretatie, emoties - zie hieronder) - en van het hele lichamelijke energie-evenwicht, door directe beïnvloeding van de glucosespiegel.
Voor zuigelingen kan zo'n situatie zelfs direct levensbedreigend zijn !
Ook is er een directe samenhang aangetoond tussen Cortisolniveau en glutamine- en aspartaatniveau (Russel L. Blaylock, univ. of Mississipi).
ONGEBOREN KINDEREN (in de buik) hebben nog geen ontwikkelde BBB.
De smaakversterkers en zoetstoffen, die de MOEDER IN VERWACHTING tot zich neemt, komen direct in de hersenen van haar kind terecht !!
Bij OUDERE MENSEN vermindert in de loop der jaren de filtering door de BBB, en worden ze steeds kwetsbaarder voor dit soort stoffen.

Uit nieuw Nederlands onderzoek blijkt, dat Cortisol een indicator voor stress is, dat er juist voor zorgt, dat het brein weer tot rust komt. De wetenschap had tot nu toe aangenomen, dat Cortisol juist stress veroorzaakt (M.Henckens 2010).
Bij kinderen is nu de 'demethylering' van het  FKBP5 gen als oorzaak gevonden.


SEROTONINE

Belangrijk voor ons 'feel-good' is de serotoninecyclus. Die kan negatief beïnvloed worden door glutamaat**, en ook door veel andere stoffen. Maar ook positief door voeding en leefstijl. Het hangt er maar net van af...

Serotonine geeft ons een GELUKsgevoel, een intense positieve beleving. Een tekort leidt tot achteruitgang van het denkvermogen en depressie, en vooral negativisme en agressie.
Een groot overschot (door supplementen/ medicijnen/drugs) leidt tot bloedvatvernauwing*.
Sommige drugs en ziekten veroorzaken een versnelde verbranding van serotonine, waardoor tijdelijk een piek optreedt van lekker gevoel, en daarna een langduriger tekort... mede oorzaak van verslaving...
Ook leiden dit soort stoffen - en andere chemicaliën - bij chronische/ extreme blootstelling tot vernietiging van de serotoninekanalen door de hersenen.
Voedingstekorten kunnen ook serotoninegebreken veroorzaken.
Zo kunnen nutriëntentekorten leiden tot depressies, agressie en aanverwante aantastingen van denken.

*In natuurlijke producten, die aantoonbaar leiden tot een hoger serotonine-niveau, zoals 5-http, zitten ook stoffen, die bloedvatvernauwing tegengaan !
(zie bijv. de Combipil over kerrie, en Voedingsadvies met meer info over de rollen van Serotonine, en waar het mee gestimuleerd wordt, zoals darmprocessen).

Vrouwen met premenstruele irritatieklachten (PMS), hebben baat bij hogere opname, bijv. door SRI, 'serotonin reuptake inhibitors' (M.Landen 2008).

De invloed op 'palmitoylering' en Alzheimer werd hierboven al besproken.

Serotonine leidt tot hogere VETverbranding en is daarom van belang bij o.a. obesitas en cvd. Onderzoek van Palmiuc e.a. 2017 laat zien hoe dit werkt.

**Een teveel aan glutamaat, kan via het - daaruit gemaakte - aminozuur proline, een grote dosis dopamine in de prefrontale hersenkwab loslaten (JAS Vorstman, Utrecht 2008), wat weer contraproductief werkt. Dit hangt weer samen met de hieronder besproken stikstofcyclus.


Er zijn nog vele andere neurotransmitters en stoffen die de aanmaak en afbraak van deze transmitters regelen.
Een heel bekende is ACETYLCHOLINE dat via de zenuwcellen spieren doet samentrekken, en dat, evenals de al besproken stoffen, bij krachtsporters populair is (zie hieronder). Een licht verhoogd niveau geeft een gevoel van energie, hogere doseringen werken als hard-doping.
In divers onderzoek wordt het 'Gulf War Syndrome' in verband gebracht met gifstoffen, die o.a. het proces lamleggen, dat de afbraak van acetylcholine regelt.
Aan de andere kant zorgt een tekort voor spieraantasting, en is vastgesteld bij diabetes type 1 (APS 2012)..

acetylcholine

Dit wordt gecontroleerd door 'nancneuronen' - vooral stikstofoxide.
Gifstoffen, ook de hieronder besproken superoxiden, tasten dit proces aan - en ook een overmaat aan lichaamseigen stoffen, die de stikstof weer controleren, zoals glutamaat...
In zeer extreme mate gebeurt dat bij het zenuwgas Sarin, dat ervoor zorgt, dat in korte tijd de spieren verstijven.
Acetylcholine speelt vele rollen. Door proeven en ruiken (weer een relatie met glutamaat), en ook zelfs door zien, wordt een sterke productie in gang gezet (ook bij drugsinname: Crespa e.a. 160408).
Dat uit zich weer op allerlei gebied - niet alleen in de hersenen en spieren, maar ook bijv. bij de productie van maagzuur, zweet, en histamine.
Patiënten met de ziekte van Alzheimer, en dementerenden, hebben baat bij een hoger niveau (een erkende medicatie), het versterkt de hersenenergie... aan de andere kant ook de agressie... de hippocampus wordt zwaar belast, de interpretatie van de waarneming verandert.
Injecties met BOTOX verlagen het acetylcholineniveau - een paardemiddel ?
Astmapatiënten hebben een verhoogd niveau, waardoor de luchtwegen vernauwen.

Choline, waaruit de acetylvorm onstaat, zit veel in Lecithine (Soja), lever en eigeel. In zeer veel voedingsproducten wordt soja en lecithine verwerkt... een tekort zal niet snel ontstaan. Een overschot?

OXYTOCINE bepaalt vele hersenprocessen en hangt samen met geestelijke evenwichtigheid en geluksbeleving. Ook hier is weer een relatie met darmprocessen en flavonolen uit AGF (zie bijv. dit commentaar over autisme).

Een andere belangrijke neurotransmitter is OREXINE, dat de slaap reguleert.
Teveel Orexine leidt tot slaap- en geheugenproblemen, en Alzheimer patiënten hebben een verhoogd niveau (JAMA 10-14).

Steeds meer berichten verschijnen over de rol van neurotransmitters en bijbehorende hersenreceptoren.
Hierdoor worden ook steeds meer aangrijpingspunten gevonden, voor de behandeling van neurodegeneratieve ziektes, zie bijv. deze bespreking van glutamaatreceptoren bij de ziekte van Parkinson, en deze van glucocorticosteroide receptoren bij suikerziekte.


Alle lichaamsprocessen grijpen elkaar vast. De een kan de ander in zijn val meesleuren.
Zo hangt de productie van acetylcholine bijv. samen met de SEROTONINE cyclus in de hersenen (bijv. door het zgn.'Pyruvaat Dehydrogenase Complex' ).
En leidt een teveel aan Interleukine 1 tot een hogere productie van stikstofoxide, wat kan leiden tot glucoseintolerantie (zie bijv. hier). Een effect dat weer verminderd kan worden door bijv. Vitamine D3... daarbij leidt Glucoseintolerantie weer tot genetische veranderingen.. (etc)

Een centrale rol hierbij is ook weggelegd voor BDNF(brain-derived neurotrophic factor), die van invloed is op zenuw- en hersenaantastingen (regulering van onstekingsprocessen in synapses), geheugenprocessen (door stimulering en bescherming van corticale cellen, Medline feb 09), emotionele- en eetstoornissen (zowel anorexia als bulimia nervosa - en overgewicht), DNA activatie, en veel andere neurale zaken, zie hier een overzicht.

Deze metabolische processen hangen ook sterk samen met auto-immuun aantastingen. Volgens de nieuwste inzichten is ook Alzheimer een auto-immuun ziekte (Dinkins e.a. 2015).

Goede voeding en voldoende beweging hangen samen met een voldoende BDNF niveau. Dit hang ook samen met Tryptofaan uit voeding en Serotonine in de darmen, zie Combipil.
Ook FLAVONOIDEN (met name anthocyanen en polyfenolen) blijken een positieve werking op de BDNF te hebben (Pubmed, 11-09).
Evenals CURCUMA, dat bij 'Supplementen' uitgebreid besproken wordt.
Telkens weer blijkt, hoe flavonolen gunstig kunnen werken op allerlei aspecten van het metabolisme... werkzaam tegen een hele reeks aan kwalen.
In natuurlijk geproduceerde (gefermenteerde) producten zitten flavonolen samen met aminozuren (-zouten) en (mede door micro-organismen (om)gevormde) vitaminen en mineralen - die in chemische toevoegingen niet zitten.

Ambachtelijke Franse schimmelkaas is een ander verhaal dan Nederlandse fabriekskaas
- 6 maanden gerijpte natuurlijke ketjap (of zwarte olijven) een andere 'umami' dan met zoutzuur 'gefermenteerde' ketjap (olijven), of 'gistextract'.
- gerijpte oude kaas met veel boterzuur, biologisch omgevormde stoffen, vitaminen/ mineralen én glutamaat een ander dan dat van glutamaat in de maaltijd om ingrediëntengebrek te compenseren.


Ingeval van IJZERSTAPELINGSZIEKTE, waar veel mensen ongemerkt last van hebben, is het effect van deze aantastingsprocessen nog schadelijker (zie verderop)...

In de meeste gevallen zijn de effecten subtiel, blijven lange tijd onbemerkt - hoe meet je dat je hersenen verschrompelen, dat er meer eiwitpuntjes in je gezichtsveld komen, je 'elektrische netwerk' schade heeft, je gedrag verandert ?
- én of dat erger is dan 'normale' veroudering ?

Overigens: bij de toelatingsprocedure van MS-Glutamaat en Aspartaam (en veel andere 'natuurlijke' stoffen) zijn géén uitputtende studies verricht naar neurodegeneratieve ziektes.
Meer info bijv hier.

NIEUWS
Datum
{datum} {inhoud} 

PAGINA OVERZICHT