AANTASTINGEN

Kinderen


kinderen


Zoals vermeld hebben veel giftige stoffen invloed op de hersenontwikkeling. Zoals dioxines in het milieu en in consumptieproducten (z.e.).
Over de combinatie-effecten van al die stoffen is weinig bekend,
maar de berichten zijn, dat kinderen sterk achterblijven in ontwikkeling.


Ook op puberleeftijd is de impact van deze stoffen enorm. De complete hormonenhuishouding kan verstoord raken, denkprocessen aangetast en vruchtbaarheid verminderd (Larebeke 2010, 2009).

Maar het kan nog erger:
De belastingen worden doorgegeven aan de volgende generaties, en de effecten zijn dan nog groter.
Manikkam e.a. (PLOSONE 09-2012) constateerden, dat de opgelopen genetische schade en onvruchtbaarheid bij de derde generatie nog erger zijn dan die bij de generatie die blootgesteld is geweest aan giftige stoffen (de tweede en derde generatie waren niet blootgesteld).
De stoffen die dat veroorzaakten waren o.a. dioxine uit luchtvervuiling en BPA en weekmakers uit kunststoffen (elders op deze site besproken).

De persoonlijke èn maatschappelijke gevolgen daarvan zijn enorm.
Tijd dat de wetgever zich wat dieper in deze materie verdiept, zou je zeggen...


Ongeboren en kleine kinderen zijn extreem gevoelig voor excitotoxines en giftige stoffen. De zwangere moeder geeft de giftige stoffen die ze binnenkrijgt door aan haar kind, dat niet in staat is om die stoffen te verwerken, zie bijv. Nahar e.a. over BPA. Hetzelfde is waar voor talrijke andere gifstoffen - zoals uit (mee)roken en alcoholische dranken. Elders op deze site is daar meer info over.

Rond de 4 jaar zijn de hersenen voor 80% gevormd en rond de 16 volledig, maar wel ondergaan ze daarna nog 'elektronische' veranderingen.

Excitotoxines (bij Neurotransmitters besproken) en andere gifstoffen hebben een zeer schadelijke invloed op het groeien van de 'bedrading' van de hersenen, waardoor er verkeerde banen en 'KORTSLUITINGEN' optreden.
Om bij het voorbeeld van glutamaat te blijven:
Één enkele toediening van Monosodiumglutamaat vlak na de geboorte, geeft tot de volwassenheid een meetbaar verhoogd niveau aan vrije radicalen in de hersenen.
Oudere kinderen zijn tot 4 x zo gevoelig voor excitotoxines als volwassenen.
Er is géén PROEFDIER dat zó gevoelig is voor glutamaattoxiteit als de MENS !!
Dit kan de enorme toename van aandoeningen als ADD en ADHD verklaren. Zo zijn de effecten van glutamaattoxiteit bijna hetzelfde als die van ADD.


Het OMGEKEERDE is natuurlijk ook het geval:
Een gezond dieet en leefpatroon van de moeder geeft het kind in de buik al meteen een voorsprong.
Het blijkt zelfs dat smaken van eten worden doorgegeven aan de foetus, waardoor een kind bij de geboorte al een voorkeur ontwikkeld heeft (Daily Mail 02-2013). Onze zoon was als peutertje gek op haring met ui en karnemelk zonder suiker. Nu weet ik waarom...


BELEID en ECONOMISCH BELANG

De overheid schiet ernstig te kort. Ze heeft onvoldoende oog voor de gevolgen van het gebruik van vele schadelijke productietechnieken en toevoegingen. De belangen van bepaalde groepen zijn vaak doorslaggevend in de besluitvorming. Zelfs bij organisaties die eigenlijk de gezondheidsbelangen zouden moeten verdedigen.
Daardoor is er sprake van tegenstrijdigheden in beleid. En van symptoombestrijding in plaats van de kwaal aan te pakken.
De kosten daarvan worden dubbel op de burger afgewenteld.

Het alcoholgebruik bij minderjarigen is wel een aandachtspunt, maar niet de blootstelling aan dagelijkse chemicaliën. Ook niet of onvoldoende als er tal van negatieve rapporten over die chemicaliën verschijnen.

Nog een voorbeeld is de onder de tafel geschoven onderzoeken naar groeistoornissen door genetisch gemanipuleerde maïs.
Deze maïs is gewoon toegelaten in de EU als veevoer. Zo komen groeistoornisveroorzakers in vlees, eieren en melk. De mest komt in landbouwgrond...
restanten GMO DNA materiaal worden overal in planten en bodems aangetroffen en verspreiden zich verder.

De Farmaceutische industrie springt gretig in op de explosie aan hersenaantastingen bij kinderen... zoals met RITALIN en, het nog rampzaliger, Atomoxetine ('Stratterra') - dat een ingrijpende invloed op het metabolisme heeft.
Enorme bedragen gaan hierin om.
Net zoals in de behandeling van volwassenen die aangetast zijn door de gevolgen van onze productiewijze.

De directe en indirecte kosten hiervan worden niet meegewogen in de kostenanalyse om over te stappen op een groenere productiewijze.
Net zoals vele andere kosten niet meegewogen worden in het beleid (het opslaan van kernafval, schoonmaken van drinkwater, opruimen van de rotzooi - zoals bij olievervuiling, asbest en veronreinigde grond - en zo voort).
De grote vraag is dan ook of het echt wel zo duur is om op een meer verantwoorde manier te produceren.

Naast de ethische vraag of je je kleinkinderen uit egoïstische motieven met ernstige afwijkingen mag opzadelen.

MARKETING

Kinderen zijn een dankbaar object van allerlei marketingstrategiën.
Daarbij worden ook ouders er vaak van overtuigd, bepaalde producten te kiezen.
Bijvoorbeeld vanwege het bekende 'ik kies bewust' logo.
Die claims van de producenten zijn vaak meer dan discutabel, omdat de politiek (waaronder de EU) deze zonder voldoende wetenschappelijke onderbouwing heeft toegelaten. En ook omdat er fundamentele wetenschappelijke kritiek op bestaat.
Hetzelfde verhaal als bij alle producten, die van invloedrijke bedrijven afkomstig zijn.... van vaccinaties, nanodeeltjes en genetische manipulatie, tot kernenergie.

Een voorbeeld is de babyvoeding 'Mead Johnson', die van een nipte rechtse meerderheid in het Europese Parlement (04-2011) zichzelf mag vergelijken met moedermelk, omdat er synthetische stoffen zijn toegevoegd, die chemisch lijken op natuurlijke goede stoffen.
Zoals synthetisch Omega-3 (DHA), waarvan het goede effect nooit is aangetoond... zoals dat wel het geval is bij natuurlijke Omega-3, die allerlei (deels onbekende) natuurlijk bijkomende stoffen kent, die niet in deze mad Johnson zitten.

Kinderen zijn het meest kwetsbaar voor de schadelijke gevolgen van dit soort strategiën.

NIEUWS
Datum
{datum} {inhoud} 

PAGINA OVERZICHT