AANTASTINGEN

Geestelijke (en lichamelijke) aantastingen

Naar schatting 1% van het Bruto Nationaal Product gaat op aan geestelijke aantastingen. Er is een sterke link met lichamelijke aantastingen. De oorzaken gaan hand in hand.
Geneeskundige behandelingen worden steeds complexer en duurder. Maar oplossingsgericht denken is meestal nog ver te zoeken.

mens


Bij veel klinische en neurologische onderzoekers groeit de overtuiging, dat lichaamseigen stoffen in overdosering een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling van vele neurologische aantastingen, inclusief MIGRAINE, ATTAQUES, ZWAARLIJVIGHEID (door disfunctioneren van endocriene klieren), INFECTIES en ABNORMALE NEUROLOGISCHE ONTWIKKELING.

Deze, in overdosering, als ZENUWGIF werkende stoffen ('excitotoxines') - die ook van nature voorkomen - worden steeds massaler in onze voeding en in consumentenproducten verwerkt... .
Mensen kunnen zo wel een KILO of méér EXTRA per jaar binnen krijgen.

Voorbeelden in voeding zijn:
Fenylalanine in ASPARTAAM (in vrijwel ieder LIGHT product),
Vrije Glutaminen in SMAAKVERSTERKERS (in alle KANT-EN-KLAAR gerechten, sauzen, snacks, chips, vleeswaar, maggi) en bepaalde BINDMIDDELEN.
HORMONAAL werkende stoffen (behalve in vele chemicaliën, verpakkingen etc (ZE), ook in natuurlijke producten - al dan niet als kunstmatige toevoeging).

Onze voeding is i.h.a. al te eiwitrijk. Suiker wordt ook veel teveel geconsumeerd (snoepgoed, dranken, koek), wat nèt zo schadelijk is.
We zijn er evolutionair op ingesteld, om zoet lekker te vinden - omdat FRUIT zoet is (of was t omgekeerd ?). In plaats van veel fruit te eten, snoépen we ons nu vol.

Wat voor teveel suiker en eiwit geldt, geldt ook voor VET, en tevéél van alles is teveeeeeeeel.
Ook hier is de herkomst van het vet belangrijk.
In langdurig verhitte bakolie klaargemaakte frikadellen met veel schadelijk dierlijk vet, zijn niet te vergelijken met vetten uit olijfolie en vis...
De meeste Nederlanders consumeren teveel van deze basisstoffen. Dit dan in COMBINATIE met andere schadelijke bestanddelen in de voeding, wat niet meegenomen is in de wettelijke normering van al die toevoegingen (apàrt van elkaar).

Waar blijven die onderzoeken, waarbij muizen ook belast worden met een cocktail van de stoffen die wij dagelijks (teveel) binnenkrijgen ? Waarbij de te onderzoeken stof als 'extraatje' wordt toegevoegd aan de cocktail ? Dát zou een veel reëler plaatje geven...

De belasting komt van vele kanten, zoals bij de infopagina's te lezen is (zie ook stoffen). De gevolgen worden nog steeds onderschat - zoals die van zwaarlijvigheid.

Hersenaantastende en HORMONALE processen kunnen ook POSITIEF beïnvloed worden, bijv. door een aantal flavonoïden, mineralen en vitamines (zoals vitamines B bij eiwitoverschotten).

Hieronder worden enkele belangrijke natuurlijke stoffen belicht. Maar bij alles wat verteld wordt spelen ook NIET-LICHAAMSEIGEN chemicaliën een belangrijke rol, die meegeteld moet worden in het TOTAALPLAATJE !!
Alle giftige stoffen hebben hun uitwerking op de hersenen. Omdat het er zoveel zijn, apart van elkaar vaak in geringe mate, is het moeilijk, een oorzaakgevolg relatie te bewijzen.

Giftige stoffen kunnen in producten komen door ze gewoon toe te voegen (bijv. nitriet als conserveermiddel), of door de gebruikte productiemethoden (bijv. de ELECTROLYSE van grondstoffen, zoals bij de productie van plantaardige olie).
Onderzoekers branden niet graag hun vingers hieraan: verbanning en gerechtelijke vervolging door de industrie is al vaker voorgekomen.
Zie bijv. hier een bespreking van aspartaam, en hoe een bedreigde wetenschapper uit overlevingsdrang bakzeil haalt...

Ook de milieuvervuiling speelt een belangrijke rol.
Zeer bedenkelijk is bijv. de verbranding van afval(hout) in kolencentrales en cementovens. Hierdoor komen uiterst neurotoxische ZWARE METALEN in de lucht, dus ook in landbouwproducten (= voeding) en, door inademing, in het lichaam.
Ook de beruchte DIOXINES, die ontstaan bij het verbranden van chloorverbindingen (zoals keukenzout), tasten in minimale hoeveelheden al de hersenwerking aan (zie de infopagina) - evenals een groot aantal andere milieuvervuilende stoffen.

FIJNSTOFdeeltjes met zware metalen (uit bijv. diesel en tweetaktbenzine) blijken de neuszenuw binnen te kunnen dringen, en door te dringen richting hersenen, overal op hun weg ontstekingsprocessen veroorzakend... uiteindelijk in de hersenen zèlf.

Items, waarover veel te weinig bekend is.
En àls er onderzoeksresultaten bekend zijn (bijv. de - bij info - besproken stedelijke dioxineonderzoeken in Nederland), worden deze vaak genegeerd, omdat dat beter uitkomt...


dans

Dat gifstoffen van doorslaggevende invloed zijn bij de ontwikkeling van hersenaantastingen, is bewezen in bijv. een aantal (genetisch identieke) 'tweeling'-onderzoeken naar het ontstaan van de ziekte van Parkinson (bijv. bij oorlogsveteranen).
Uit diverse onderzoeken blijkt ook de doorslaggevende rol, die bepaalde chemicaliën (zoals landbouwvergif en schimmelsporen) hebben op het 'triggeren' van een eiwit (alpha-synucleïne productie), dat in ieders hersenen aanwezig is... (J. William Langston, 2005)

Toegevoegde stoffen in levensmiddelen en cosmetica (in mindere mate in andere consumentenproducten) zijn meestal - maar niet altijd (ZE) - uitgebreid getest op kankerverwekkendheid en allergische reacties.
Deze testen vinden plaats op proefdieren en micro-organismen. Proefdieren en micro-organismen zijn echter niet in ieder opzicht gelijk aan mensen.
De gevoeligheid van MENSEN voor bepaalde stoffen kan veel hoger liggen dan van (bijvoorbeeld) RATTEN.
Met name de HERSENEN, en de vele processen, die door de hersenen geregeld worden, zijn bij mensen veel kwetsbaarder, en niet te meten bij proefdieren*...
hoe meet je de interpretatie van 'de werkelijkheid' door mensen... bij een bacterie ???

* bij de fruitvliegsoort Drosophila is onlangs de ziekte van Parkinson geconstateerd...

De processen, die van invloed zijn op de hersenen en het zenuwstelsel zijn enorm complex.
Onderzoek naar ziekten als Alzheimer, Parkinson, MS, ALS, ADHD, dystrofie of atrofie, Korsakov, Chronisch Vermoeidheid Syndroom (CVS) of ME (9) onvruchtbaarheid en genetische aantastingen, laten mogelijke relaties zien met giftige stoffen, en óók met LICHAAMSEIGEN stoffen in overdoseringen.
De gevoeligheid voor giftige stoffen is vaak genetisch bepaald. Maar deze gevoeligheid kan ook door heel andere factoren veroorzaakt worden.

ZIEKTEN, HOOFDBLESSURES - en daarbij ook STRESS en GIFSTOFFEN - kunnen een ontstekingsproces (langdurige activering van Microglia, 'opruimcellen' in de hersenen) in gang zetten, dat uiteindelijk leidt tot Alzheimer (Neurology,03-10).

Een voorbeeld hiervan is het HSV1 virus, dat bij meer dan de helft van de mensen voorkomt, en in de actieve fase huiduitbarstingen veroorzaakt, zoals de 'koortslip'.
Tijdens de actieve fase van dit virus worden grote hoeveelheden via de zenuwen naar de hersenen getransporteerd, waar ze een binding aangaan met eiwitten, en plaque veroorzaken (Med News, 050411).
De onderzoekers benadrukken het belang van zo snel mogelijk onderdrukken van de virusuitbraak, om de schade beperkt te houden (voor wat anti-virale tips zie Supplementen - ook vaccinaties zijn een komende optie).

Dat betekent ook dat het tegengaan van ontstekingen en gifstoffen - het bevorderen van de weerstand - een positieve werking op de hersenen heeft.
Op deze site is dit het belangrijkste aandachtspunt.


Stress is een ander verhaal. Stress vermijden is voor een groot deel een bewustwordingsproces. Daar zijn een aantal technieken voor, die buiten de scope van deze site vallen.
Belangrijke factoren die een rol spelen:

 • Voldoende slaap is nodig voor het verwerkingsproces van alles wat overdag meegemaakt is, en voor het opslaan van de belangrijke zaken in het geheugen. Slaaptekort is funest voor het geestelijke functioneren. Per dag moet 7-8 uur geslapen worden, waarvan een deel diepe (REM) slaap.

 • Te weinig slaap veroorzaakt ook lichamelijke problemen zoals overgewicht en suikerziekte.
  Kinderen die maar 8 uur per dag slapen, hebben een 2-4 maal zo hoge kans op dit soort aantastingen (6-10 jarigen hebben 9,5-10 uur slaap per dag nodig). Het helpt wel enigzins, om 'bij te slapen' in het weekend.

 • Momenten van geestelijke ontspanning zijn net zo belangrijk. De nieuwste neurologische onderzoeken laten het belang zien van de 'ruststand' van ons brein, dat ons zelfbewustzijn geeft, waardoor we afstand kunnen nemen van de zaken die ons bezighouden.

  Bij geestelijke aantastingen, als depressie, Alzheimer, schizofrenie en autisme, blijkt die 'ruststand' - en de communicatie met andere hersengedeelten - verstoord te zijn. MRI scans geven hier duidelijkheid over.
  Geestelijke ontspanning kan worden bereikt door bijv. meditatie (yoga), aromatherapie, dagdromen, wandelen in de natuur*, vakantie.

 • Voldoende BEWEGING blijkt een belangrijke factor bij het bevorderen van cognitieve prestaties. Opel e.a. 2019 vonden een krachtige relatie tussen denkvaardigheden (witte massa in de hersenen) en voldoende beweging - bij jong en oud. Ook als gewogen werd voor voeding en andere factoren.

  * contact met een grondbacterie (Mycobacterium vaccae), stimuleert de geest, en zet de serotonineproductie in gang. Die bacterie zit veel in de lucht in de natuur.

Stress veroorzaakt erfelijke veranderingen - een natuurlijk overerven van ervaringen op het nageslacht, waardoor nieuwe generaties beter kunnen reageren op bedreigende situaties - zoals vluchten voor of vechten met roofdieren. Stress door werk of door sociale situaties kan met vlucht- of vechtgedrag meestal niet goed verwerkt worden - misschien ligt hier een link met de toename aan AD(H)D in onze maatschappij.
Naast het effect van overstresste ouders op hun kinderen...
Voor meer info over erfelijkheid zie 'DNA en voortplanting'.

Verderop worden een aantal van deze zaken belicht.


De neiging, om stoffen te nuttigen, die de hersenprocessen beïnvloeden, kan komen door genen, die samen lijken te hangen met hyperactiviteit, zie Ettinger e.a. 2008 .
Hyperactiviteit kan ook andere oorzaken hebben (bijv. belasting met giftige stoffen - neurotoxines zoals lood - in de vroege jeugd, of een slecht functionerende afweer).
Hyperactieve mensen blijken dit (vaak onbewust) te willen compenseren door bijv. drugs of alcohol of snoep of tabak of Ritalin te nuttigen... waardoor de hersenen extra belast worden, en iedere andere belasting tevéél is !


ALCOHOLVERSLAVING en afkicken allebei funest

Er is een sterke relatie tussen alcoholverslaving en hersenaantastingen.
Alcohol drinken veroorzaakt - net als stress - een chronische stijging van cortisolniveaus in de hersenen, waardoor de neuronen beschadigd raken, en geheugenverlies optreedt. Veel alcohol drinken is een belangrijke factor bij het ontstaan van Alzheimer.

Een nieuwe ontdekking is, dat ook het afkicken van alcohol geen snelle oplossing biedt.
Het blijkt dat de cortisolniveaus wel jarenlang te hoog kunnen blijven, en dat de schade zelfs groter is dan gedurende de alcoholconsumptie (Medical News, 09-2010). Bij het afkicken wordt een toename gezien van het onvermogen om te leren en hersenaantasting, mogelijk door de grotere stress en slapeloosheid.
Dat maakt het risico op terugval enorm, omdat de kwaliteit van het leven erop achteruit gaat, en de afhankelijkheid niet verdwijnt.

Bij het afkicken zijn er daarom medicamenten en/of supplementen en diëetmaatregelen nodig, die ervoor zorgen dat het cortisolniveau omlaag gaat, of de cortisolreceptoren geblokkeerd worden.
Natuurlijke stoffen die hierbij helpen zijn: vitamines B-complex, vitamine C en E, zink, flavonolen, visolie, kerrie, druivenpitextract, acetyl-l-carnitine in combinatie met alfa-linoleenzuur, ginseng (met ginkgo biloba), Q10 of Tyrosine, N.A.D.H. en polysachariden uit o.a. gist en paddestoelen ( 22 ).

NIEUWS
Datum
{datum} {inhoud} 

PAGINA OVERZICHT