AANTASTINGEN

DNA en voortplanting

Ook DNA-SCHADE treedt op: Het massaal loslaten van glutamaat in de hersenen en elders, veroorzaakt (zoals al vermeld) de massale aanmaak van vrije radicalen, zowel nitrogene als oxiderende.
Deze radicalen oxideren niet alleen het celmembraan, maar tasten ook andere eiwitverbindingen aan, zoals DNA - het eerst beschadigt het mitochondriële DNA (dat de CELVOORTPLANTING controleert).
Bij de Ziekte van Parkinson is dit een oorzaak van overerving op kinderen gebleken.
Ookde Hippocampus (die het geheugen, indrukken en het zenuwherstel controleert) raakt snel aangetast.
De opeengestapelde mitochondriële DNA-schade ('somatische mitochondriële kwetsing') - beschadigde DNA-reparatie-enzymen, beschadigde energie- en voedingsstoffenvoorziening, vrijkomende metalen - veroorzaken niet alleen neurodegeneratieve ziektes, maar nog veel meer ellende...


De nieuwste wetenschappelijke erfelijkheidstheoriën laten de mogelijke invloed zien van (verkeerde) voeding, chemicaliën en emoties.

Vrije radicalen tasten de 'levenslange' eiwitten (ELLPs ) aan die schadelijke stoffen buiten de celkern houden. Hierdoor raakt het DNA in de cellen steeds meer aangetast. De onderzoekers denken hiermee een belangrijke schakel in het verouderingsproces en het ontstaan van neurodegeneratieve ziektes te hebben gevonden (Hetzer e.a. 2012).

Allerlei 'alledaagse stoffen' (in onze maatschappij) spelen een grote rol bij het ontstaan van genetische afwijkingen in de voortplanting.
Eerst leken die effecten onomkeerbaar.
Toch blijken er nu mogelijkheden te liggen tot genetisch herstel (zie bijv. R.Jirtle 2007 over epigenetica, en onderzoek genetisch identieke tweelingen).

Resveratrol, dat veel in pithoudende druiven - en meer in wijn dan in druivensap zit (doordat het gisten de resveratrol uit de schillen trekt) - lijkt zeer effectief bij het repareren van DNA schade (Oberdörffer e.a., Max Planck 2008), en heeft een sterke antioxidatieve werking.
Hetzelfde geldt voor Curcuma uit kerrie (Hegde e.a.2010).
Beide stoffen versterken de productie van 'DNA glycosylasen', die DNA vervormingen isoleren (Joshi e.a. 2010 en Eichman e.a. 2010).
Kerrie en Resveratrol worden besproken bij Combipil (en Huishouden).


De rol van RNA

Het 'aflezen' van DNA wordt bepaald door RNA, dat aangestuurd wordt door hormonale processen (enzymen) => 'inprinting' (of activering/uitschakeling) van DNA.
Hoe een embryo/kind zich ontwikkelt, blijkt een generatie eerder al in de baarmoeder van de OMA bepaald te zijn.
Dàn al worden de eicellen van de toekomstige moeder gevormd, en bepaalde stukken DNA wel of niet geactiveerd.
Op deze manier worden de ervaringen, emoties en belastingen van (moeder) Oma doorgegeven aan het kleinkind...
Maar ook de voeding en belastingen van de moeder hebben invloed op het DNA, zie Epigenetics 11-2008.
Bij mannen wordt het DNA in de zaadballen vóór de puberteit vastgelegd. Daarom zijn bij mannen (vaders) met name de belastingen en ervaringen vóór het 12e levensjaar bepalend voor het nageslacht...

RNA worden ook gebruikt door het lichaam, om 'vreemd DNA' van bijv. virussen onschadelijk te maken (of misschien juist te integreren?).
In de biotechnologie wordt gebruik gemaakt van dit systeem, door met RNA i(nterventie) genen aan of uit te schakelen (zie Wiki).
Op deze manier worden de genen 'natuurlijk' gemanipuleerd.

Er zijn een aantal hoopgevende medische behandelingen met RNAi in ontwikkeling.
Dankzij nanotechnologie kunnen de 'interventie RNA's' nu op hun plaats van bestemming gebracht worden (Davis 03-2010).
Een enorme stap vooruit !

SEXE en GENOTYPE zijn een belangrijke factor bij de bepaling van iemands kwetsbaarheid, zie bijv. Neuropsychopharmacology 050907.
RNAi behandeling als voorzorgsmaatregel lijkt te ver te gaan (spelen met de genen is een gevaarlijk spel). Maar als je dat met vaccinaties tegen baarmoederhalskanker (e.d.) vergelijkt ?
Dan is het misschien handiger, genen op (non)actief te zetten...

DARWIN blijkt maar een deel van de waarheid ontdekt te hebben, en heeft nu eindelijk de hoognodige aanvulling gekregen ! (snelle evolutionaire veranderingen zijn nooit goed door Darwin verklaard - wat door vele theosofen dankbaar is aangegrepen om de Scheppingstheorie (of
'Intelligent Design') te blijven promoten).
Meer hierover bij links , Nature 220109 en hier.

Speculatief lijkende, maar onderbouwde stelling is, dat DNA beïnvloed wordt door spraak, en omgekeerd, dat DNA spraak universeel bepaalt, zie hier.
Dat ligt in lijn met bovenstaande. En zou enorme consequenties moeten hebben. Maar kom hier eens mee aanzetten in de 2e kamer...

NIEUWS
Datum
{datum} {inhoud} 

PAGINA OVERZICHT