AANTASTINGEN

Celenergie

Zenuwcelschade is sterk afhankelijk van het energieniveau van de cel: een volledig niveau kan heel veel hebben, een aangetast niveau - ongeacht de oorzaak - veel minder.
Hersen en zenuwcellen vreten letterlijk energie, en energieverstoringen hebben daar dan de meest desastreuze effecten.

Een van de nieuwe verworvenheden van de moleculaire biologie is de ontdekking van de MITOCHONDRIËLE ZIEKTES, waarbij cellulair energieverlies het kenmerk is.
In de mitochondria (in samenwerking met 'peroxisomes') vind ook een groot deel van de verwerking van onverzadigde vetten en lange vetzuurketens plaats. Bij verstoring van dit proces raken onder meer de vetstofwisseling en cholesterolcyclus aangetast, wat ingrijpende consequenties heeft voor andere lichaamsprocessen.


Celenergietekorten (zie hieronder) blijken vooraf te gaan aan de openbaring van Huntington's en Alzheimer's ziekte. Bij de ziekte van Parkinson is een vroege aanwijzing voor de hersenaantasting een ongelijke energiepoduktie (door de 'Complex 1 groep van enzymen van de mitochondria' van de 'substantia negra').
Zie ook Nature 02-10.

Deze aantasting muteert de 'PINK1' en Parkin -enzymsystemen, die zorgen voor het opruimen van beschadigde cellen. Met name de mitochondria en de dopamine producerende hersencellen in de 'substantia negra' zijn gevoelig voor deze enzymsytemen (Nature, 04-10).
Hier liggen nog meer verbanden, die op diverse pagina's in deze sectie aan bod komen.


Een streng dieet met vitamines (B12, Foliumzuur), Phosphotidyl-serines, Ginko Biloba, Magnesium, Zink, Lithium of Ampamex brengt in veel gevallen verbetering...
en - bij aantasting van de peroxisomes - het vermijden van dierlijke producten.


Scherzer cs. (10-10) hebben belangrijk onderzoek gedaan: het begin van Parkinson ligt in het aantasten van mitochondria (energiefabriekjes) en hun verbindingen met de hersencellen, waardoor die energietekort hebben, en neuronen afsterven - lang voordat Parkinson meetbaar is...
Een centrale rol is hierbij weggelegd voor het PGC-1alpha gen, dat honderden andere genen in het hele lichaam activeert...
Vogens Scherzer leiden belastingen met schadelijke stoffen, genetische defecten, en ook veroudering, tot het ontstaan van dit proces.

Sommige medicijnen tegen diabetes stimuleren al het PGC-1alpha, en zouden wel eens veel breder inzetbaar kunnen zijn.
Ook hier is het natuurlijke alternatief volop aanwezig: zoals de flavonolen Quercitine en Resveratrol ( in een aantal vruchten, groenten en kruiden, en geconcentreerd verkrijgbaar). Het is wel gebleken dat diverse flavonolen op verschillende manieren werken en elkaar aanvullen, zie bijv. Huang 2010.
En dat véle flavonolen werkzaam zijn op de hersenfuncties.


Voortdurend worden er nieuwe medicijnen tegen aantastingen ontwikkeld.
Maar de ziektekostenverzekeraars vergoeden lang niet alles... en medicijnen zijn lang niet altijd effectief.

Maar hoe zit het met de mensen zonder mitochondriële schade ?
Er zijn een aantal situaties, waarbij de energievoorziening verstoord raakt:
waarschijnlijk lijdt eenderde van de Nederlanders aan 'reactieve suikerziekte', waarbij door blootstelling aan snel afbreekbare suikers een grote hoeveelheid insuline geproduceerd wordt.
Dat veroorzaakt weer een dramatische afname van de bloedsuikerspiegel.
Als de bloedsuikerspiegel afneemt, reageert het lichaam met het produceren van epinephrine uit de 'andrenale glandua', in een poging het bloedsuikerniveau omhoog te krijgen.
Deze stof veroorzaakt nerveusheid, hartkloppingen, trillingen en zweten.

Het NIET HEBBEN VAN DEZE SYMPTOMEN kàn nog gevaarlijker zijn: we zijn ons er niet van bewust dat onze suikerhuishouding aangetast is
- tot we de SYMPTOMEN VAN NEUROLOGISCHE AANTASTING krijgen:
moeilijkheden met denken, een chronisch licht gevoel in het hoofd.

De hersenen zijn zeer glucoseafhankelijk.
Zowel bij Alzheimer- (insulineschade geconstateerd), Parkinson- als ALS-patiënten (ongelijk glucosegebruik geconstateerd) is er veel suikerziekte.

Hypoglycemie bij suikerpatiënten reageert hetzelfde in de hersenen als herhaalde 'Hypoxia', zuurstoftekorten in de hersenen. Een van die effecten is het grootschalig loslaten van glutamaat in de ruimte rond het neuron, wat resulteert in snelle celdood.

Interessant is ook om te zien, hoe cellen, die blootgesteld worden aan glutamaat, 'fistels' of vergroeiingen ( 'cellulaire debris') ontwikkelen.
Dezelfde soort vergroeiingen als te vinden zijn bij cellen van Alzheimer en Parkinson.

TEVEEL INSULINE kan dan ook leiden tot hersenatrofie en dementie.

Januari 2010 raakte bekend, dat hoog insulinegebruik bij Diabetes 2 patiënten bijna net zo gevaarlijk is als géén insuline gebruiken.
De oorzaak daarvan ligt in het té sterk verlagen van het energieniveau - HbA1c.
Het optimale HbA1c niveau is 7,5%.

Behalve glucose, is ook melkzuur een belangrijke brandstof voor de hersenen, met name bij zware inspanningen (en hoge bloeddruk ?), zie AMC, 12-08.

NIEUWS
Datum
{datum} {inhoud} 

PAGINA OVERZICHT