WELLNESS THERMEN BERENDONCK

geen wellnes voor de lokale bevolking
.

In Wijchen komt een nieuw groot saunacomplex. Deze zal de naam Thermen Berendonck krijgen. De sauna zal na Thermen Bussloo de tweede mega-sauna worden van het familiebedrijf van Hans Dolman, en gevestigd in het (voorheen) meest natuurlijke deel van recreatiegebied de Berendonck, dat tegen natuurgebied de Hatertse Vennen ligt (Natura2000 gebied*).

Inmiddels is al een groot deel bos hiervoor gekapt. Ook voor de kilometers lange toegangsweg.
Protesten van milieu-organisaties hebben niks uitgehaald. Dolman heeft zich hier niets van aangetrokken. Het clubje machthebbers in de gemeente Wijchen in samenspel met Leisurelands - bepaald door geld - ook niet. De gemeente zelf wast haar handen in onschuld... en speelt de bal naar Leisurelands (maar speelt wel degelijk mee). Zie ook hier.

Leisurelands wil de sauna graag omdat het bezoekersaantal van de Berendonck terug zou lopen. Maar begin 2016 werd juist bekend dat de Berendonck steeds beter bezocht wordt.

De Berendonck heeft een recreatie bestemming. Voorheen was dit gebied een must voor de lokale recreatieve wandelaars en zwemmers. Dit complex wordt nu een must voor de sauna-liefhebbers. Die vanuit het hele land aangetrokken worden. De lokale bevolking is de dupe.

Duizenden bomen (CO2 vangers en zuurstof producenten) worden opgeofferd aan de commercie. En 'verantwoord' opgestookt in kolencentrale's (=CO2 productie) of verkocht als bouwhout (de mooiste oude dikke bomen). Klimaatbeleid? Nooit van gehoord...

Wederom delft de natuur het onderspit voor het grote geld. Het mag van de rechter - het gebied heeft immers een 'recreatieve bestemming' in het lokale bestemmingsplan, en een mega-sauna valt ook onder 'recreatie'. Ook al zijn de andere recreanten hier de dupe van. Er is 'landschappelijke inplanning' afgesproken.... maar er valt weinig landschappelijks meer te genieten...
Zie hier.

Feitelijk is er sprake van 'omgekeerde landschappelijke inplanning'. Oorspronkelijk zou er een hectare bos gekapt worden.
In middels is er al zoveel omheen gekapt dat het totaal gekapte gebied op minstens VIJF HECTARE komt. Wat rest zijn wat kale bosjes, Met een duidelijk zichtbare en hoorbare A73 vlakbij. Wordt alle kaalslag tussen/ van de bosschages opgeteld, wordt de vijf hectare kap ruimschoots overtroffen...
Zie hier over het 'postzegelbeleid'.
Dat de natuur van ons ALLEMAAL is? Blijkbaar niet...


Leisurelands 'beheert' nog veel meer gebieden. Dat ging decennia lang redelijk goed door gemeenten zelf. De nieuwe beleidsmakers zijn zonder biologische/ ecologische achtergrond of belangstelling en met lak aan wensen van de plaatselijke bevolking.
*Veel gebieden van Leisureland in Gelderland bevinden zich in of vlakbij Natura2000-gebieden. Daar moet de recreatie rekening houden met deze bijzondere natuurstatus. Daar mogen dus geen vernietigende evenementen plaatsvinden, geen bomen gekapt worden, de biodiversiteit niet verstoord enz. Natura2000 is via Europese wetgeving beschermd.
De Berendonck grenst aan N2000 gebied 'de Hatertse Vennen'. En vormt (vormde) daar eigenlijk een ecologisch geheel mee.

Maar ja, natuurgebied moet winstgevend zijn. En verdwijnt daarmee feitelijk. Maar vreemd genoeg gaat er wel telkens heel veel geld, gemeenschapsgeld, naar het faciliteren van evenementen en horeca. Zie ook hier, onder het kopje 'privatisering van recreatiemeren'.
Wederom een voorbeeld van de negatieve gevolgen van verzelfstandiging van publieke belangen en een 'terugtredende overheid'.
In de statuten van Leisurelands wordt met geen woord gerept over natuurbelang.

Hoe is het mogelijk dat een commerciële organisatie het beheer heeft gekregen over ONZE natuur?
Hoe kunnen we als maatschappij ervoor zorgen dat Leisurelends dit 'beheer' weer ontnomen wordt?

De aandeelhouders zijn de gemeenten. Waarom geen motie van wantrouwen naar het bestuur?
Zie ook hier over de praktijken van Leisurelands.Hoe zelfs gesjoemeld wordt met mogelijkheden en richtlijnen...Leisurelands heeft geen kaas gegeten van biotopen. Een groot bosgebied is platgewalst. Zag je eerst al wandelend alleen maar bos, zie je nu door de paar resterende bomen de omringende wegen en parkeerterreinen (en hoor je i.p.v. fluitende vogels alleen nog maar auto's). Er leven beschermde dassen in het gebied. Maar die hebben geen natuurlijke omgeving meer om zich heen.

kap
door paar overgebleven bomen zijn opeens de drukke autowegen zichtbaar

Leisurelands heeft ook geen kaas gegeten van 'recreatie'. Pal achter de recreatie stranden en langs de wandelpaden zijn de bosschages weggehaald en worden toegangswegen en rondwegen naar het nieuw sauna-complex aangelegd. Er is geen enkel oog voor wat de recreant in het gebied wil. Een autoweg en mega-saunacomplex hebben niks van doen met de recreatieve activiteiten die er eerst plaatsvonden, passend binnen de natuurlijke omgeving.

Een organisatie die reclame maakt voor haar 'duurzame beheer' ... financieel dan.... zowel het duurzame belang van de natuur als dat van de genietende recreant worden kapot gemaakt. De Berendonck als natuurlijk recreatiegebied wordt totaal niet duurzaam beheert.

Er zijn nu enkele vruchtdragende bomen en struiken gepland, waarvan (de wél beschermde) dassenpopulatie in het gebied zou kunnen gaan eten. Een lachertje met alle aanrastingen die hebben plaatsgevonden en de verwachte extra verkeersdrukte naar de mega-sauna. Vraag is zelfs, hoeveel dassen er nu nog zijn... en voor vogels en andere dieren is ook nauwelijks plek meer...

Thermen Bussloo heeft een Michelin Award en is 'winnaar Zoover Awards 2013 en 2014' (Zoover doet dit nu niet meer, heeft ze me laten weten).
Ik roep Michelin op om zich te bezinnen of zo een bedrijf dit wel verdient!
Michelin heeft ook een sociale functie...

BOYCOT DIT NIEUWE COMPLEX!!!! Waarvan de eigenaren zich niets aantrekken van de bezwaren en behoeften van de lokale inwoners en milieu organisaties... net zomin als Leisurelands.
Bewoners van Nijmegen/ Wijchen, wandelaars, spreken er schande van en zijn enorm gechoqueerd.
LAAT DIT DE KOMENDE BEZOEKERS VAN THERMEN WETEN.

Zo zag het betreffende gebied er eerst uit:
Berendonck_voorheen

het ECHTE recreatieve gebruik!

viking

mist

Nu is een begin gemaakt met de bos(paden) sloop:
natuurvernietiging

En zo gaat het eruit zien:


(Omroep Gelderland)

Maart 2017 is verder gegaan met de werkzaamheden door Leisurelands. Ondanks dat een beroep door Milieudefensie en IVN regio Nijmegen bij de Raad van State nog steeds loopt en op 9 mei behandeld wordt.
Leisurelands wil hiermee blijkbaar voldongen feiten creëren, en heeft lak aan de nog lopende juridische procedure's. Nog meer bos is weggehaald en uitgedund.
Nog meer bomen zijn massaal weggehaald, en het hele landschap compleet aangetast....

Vroeger begon men niet met kappen en andere voorbereidende werkzaamheden, zolang “het onder de rechter was”. Nu beschouwt men het als een bedrijfsrisico en wordt vast begonnen met 'voorbereidende werkzaamheden', ook al moet mogelijk alles in 'oorspronkelijke staat' teruggebracht worden... wat dus niet echt meer mogelijk is, de komende 20 jaar.
De aandeelhouders van Leisurelands zijn de gemeenten. Dit 'bedrijfsrisico' gebeurt met gemeenschapsgeld.

Is dit niet een hele goede reden om de deelnemende gemeenten en politieke partijen aan te schrijven om Leisurelands in haar huidige vorm op te heffen of het bestuur/ de directie af te zetten?

straat
de wegaanleg pal achter het recreatiestrand gaat onverdroten voort...

weg2
nu nog het laatste stuk langs de waterkant... waar eerst de kinderen recreëerden in het waterfort en moeras

ps
Vlak naast de Berendonck, op Nijmeegs gebied, ligt een verlaten schoolcomplex bij het Stadspark. Een prima alternatieve locatie voor Thermen... en het aan de westzijde van de Berendonck gelegen golfterrein was ook een mooie lokatie geweest...

Juli 2017 heeft de Raad van State het plan goedgekeurd. Enkele nieuwe argumenten konden in deze beroepsprocedure niet meer ingebracht worden.
Het richtgevende belang van het naastgelegen N2000 gebied (waarover jurispendentie) is in dit juridische gevecht helaas onvoldoende opgenomen geweest.

Jagers zijn nu gevraagd om het laatste wildleven (behalve de beschermde dassen) te verwijderen.

Het resultaat (die bomen op de achtergrond lijken heel wat.... maar dat is maar een dunne rij....)
thermen_berendonck1

De laatste fase voltooid: het nog resterende wilde bos aan de zuidkant omgezet in een open park... nu echt alle natuur kapot gemaakt....

thermen_berendonck3

thermen_berendonck2

Dit artikel in het NRC maakt de praktijken van Leisurelands en de arrogante houding van haar directeur goed duidelijk.

Anno 2022 heeft Leisurelands een nieuw mega project gelanceerd: een hotel aan de overkant, aan de rand van het N2000 gebied. Dat al aan zijn max zit wat bezoekersaantallen betreft. Haar licht uitstralend over de donkere randen....
Het dorp Alverna is tegen.... maar het Grote Geld zal wel weer winnen.

NIEUWS
Datum
{datum} {inhoud} 

PAGINA OVERZICHT